Infomøte om fylkesmannens rapport

Se infomøtet om det psykososiale miljøet ved Vassbonn og Sofiemyrtoppen skoler i sin helhet.

Den 7. movember ble det arrangert to foreldremøter i Kolben for foreldrene ved Vassbonn og Sofiemyrtoppen skoler. Temaet var fylkesmannens tilsynsrapporter som ble offentliggjort i september i år og handler om lovbrudd knyttet elevenes psykososiale skolemiljø ved de to skolene.

Målet for møtet var en åpen og ærlig dialog med foreldrene rundt dette alvorlige temaet. Det var ingen møte med debattpanel hvor foreldrene kunne stille spørsmål og få svar på disse fra kommunen, men et rent informasjonsmøte.  

Arrangementet ble åpnet av leder for levekårsutvalget i Oppegård, Ida Lindtveit, og ordfører Thomas Sjøvold, som var initiativtaker for møtet. Utdanningsdirektøren i Oslo og Akershus, Grethe Hovde Parr, gikk gjennom fylkesmannens tilsynsrapporter før kommunalsjef Jorunn Almaas og rektorene på Vassbonn og Sofiemyrtoppen skoler, Aase Sofie Lilletvedt og Line Bjørnstad, opplyste fremmøtte om tiltak i forbindelse med funnene i rapporten.

Foresatte fikk også tips og råd fra kommunens A-team ved Arne Fredrik Rygh om tiltak for et bedre psykososialt miljø. FAU-leder på Sofiemyrtoppen skole, Viggo Noreng, avsluttet møte ved å fortelle om FAUs rolle og viktigheten av et godt hjem-skolesamarbeid. Deltakerne var tilgjengelige i foajeen etter møtet.

Hadde du ingen anledning til å være med på møtet, kan du se opptaket fra det her. Trykk play øverst i videovinduet!

Nyheter Rådhuskvartalet

Dette mener politikerne om salget av rådhuskvartalet

Oppegård Avis har spurt lokalpolitikerne om rådhuskvartalet bør selges, ikke selges eller selges delvis, og hvilke formål rådhuset og rådhusparken kan brukes til hvis de forblir i kommunal eie. Les hele saken

Nyheter Plastisbanen på Kolbotn

– Ingen trussel for miljøet

Kjemikaliene i vedlikeholdsmidlene som kommunen bruker for å vaske og polere plastisbanen er skadelige og giftige for liv i vann, ifølge produktbeskrivelsen fra leverandøren. Kommunen skriver at midlene fortynnes i vann til en slik grad at de ikke utgjør skade for miljø. Les hele saken

Til toppen