ADMINISTRASJONSSJEF: Gro Herheim (50) begynte i stillingen som admninistrasjonssjef for Nordre Follo kommune i september i fjor.
Nyheter
ADMINISTRASJONSSJEF: Gro Herheim (50) begynte i stillingen som admninistrasjonssjef for Nordre Follo kommune i september i fjor. (Foto: Veronica Grude Docker)

Ingen blir sagt opp

Den nye ledergruppen for Nordre Follo kommune ble presentert tirsdag 12. juni.

Innplasseringen er gjennomført i tråd med de føringene som er gitt i avtale mellom Oppegård og Ski kommuner om etablering av Nordre Follo kommune, ifølge administrasjonssjef Gro Herheim og viser til fellesnemndas vedtak fra 24. april 2018.

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

Ski kommune og Oppegård kommune slås sammen til Nordre Follo kommune om halvannet år, fra 1. januar 2020.

Slik skal den nye ledergruppen se ut:

  • Gro Herheim blir administrasjonssjef.
  • Sten Tore Svennes blir kommunalsjef for oppvekst og læring.
  • Marit J. R. Kronborg blir kommunalsjef for helse og mestring.
  • Else Karin Myhrene blir kommunalsjef for arbeid og inkludering.
  • Lars Henrik Bøhler blir konst. stabsleder for digitalisering (stillingen lyses ut), assisterende administrasjonssjef og stabsleder for budsjett og finans.
  • Jane Short Aurlien blir stabsleder for organisasjonsutvikling.
  • Anne Melsom blir konst. kommunalsjef for kultur og samskaping (stillingen lyses ut).
  • Monica Lysebo blir kommunalsjef for samfunn og bærekraft.
  • Ellen Wibe blir kommunalsjef for eiendom og bydrift.

Ingen blir sagt opp

I pressemeldingen begrunnes denne innplasseringen med følgende:

«En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. Alle ansatte i de tidligere kommunene overføres til den nye kommunen. Rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til ny arbeidsgiver. Ingen ansatte blir å betrakte som overtallige, men ansatte kan få tilbud om en annen stilling enn den de hadde før kommunesammenslåingen. Ingen ansatte blir sagt opp som direkte følge av kommunesammenslåingen, med mindre man avslår tilbud om ny stilling ved innplasseringstidspunktet. De ansatte beholder sine lønns og arbeidsvilkår som følger av lov og avtaleverk».

Til toppen