INGEN MANNE-PLANER: Kommunalsjef Jorunn B. Almaas forteller om en manglende rekrutteringsplan for menn i for eksempel læreryrket.
Nyheter
INGEN MANNE-PLANER: Kommunalsjef Jorunn B. Almaas forteller om en manglende rekrutteringsplan for menn i for eksempel læreryrket. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Ingen planer for hvordan flere menn skal rekrutteres til skolene.

Kommunen har ingen problemer med at det knapt er en mannlig lærer i småskolen.

Reaksjonene er mange på at det kun er én mannlig lærer blant årets førsteklasser. I tillegg er antallet menn i Oppegård-skolene lavt. 

Ingen planer

Spørsmålet er hva kommunen gjør for å demme opp for skjevfordelingen. Ifølge kommunalsjef Jorunn B. Almaas, er det ingen planer for manne-rekruttering i Oppegård-skolene.

Hun sier Oppegård kommune har per i dag 218 kvinner og 63 menn som jobber som lærere i grunnskolen. Hun mener status og andel mannlige arbeidstakere vokser med utdanningsløpet: Barnehage – grunnskole – videregående skole og så videre.

 – Hva gjør kommunen for å rekruttere flere menn?

 – Kommunen gjør ikke noe spesielt for å rekruttere menn. Jeg synes det er flott med alle som underviser på første trinn. De legger et grunnlag for barnas skolegang som er viktig. Kjønnsfordelingen mellom menn og kvinner på første trinn vil variere noe, men det er en overvekt av kvinner som underviser på første trinn, sier Almaas.

Debatt Utbygging på Myrvoll

Antropocen på Myrvoll

"Utbyggingen på Myrvoll får stå som et skrekkens eksempel, der store områder med natur er utradert rundt det som skulle og burde være en utbygging konsentrert på den gamle Trelasttomten, men som til de grader este ut over sine bredder og medførte masseødeleggelse", skriver leder for Naturvernforbundet i Oppegård, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Til toppen