– VIKTIG SAK: –  Dette er en viktig sak å engasjere seg i. Utbyggingen av grønne arealer i Oppegård og Ski begynner å nå en smertegrense. Det blir stadig mindre hundremeterskoger, hageområder og små, ville øyer i byggesonen, sier Lisa Åsgård (28), som er styremedlem i Naturvernforbundet i Oppegård.

Nyheter Foredrag og politisk debatt

– VIKTIG SAK: – Dette er en viktig sak å engasjere seg i. Utbyggingen av grønne arealer i Oppegård og Ski begynner å nå en smertegrense. Det blir stadig mindre hundremeterskoger, hageområder og små, ville øyer i byggesonen, sier Lisa Åsgård (28), som er styremedlem i Naturvernforbundet i Oppegård. (Foto: Christian Holm)

Inviterer alle til debatt

Naturvernforbundet ønsker alle i Oppegård og Ski velkommen til debatt om hvordan ta vare på naturmangfold i vår nye kommune.

– Målet er å belyse hva politikerne i Nordre Follo vil gjøre for å bevare eller restaurere natur- og friluftsområder før valget i 2019, sier Lisa Åsgård (28), styremedlem i Naturvernforbundet i Oppegård.

Hun sier arrangementet «Naturmangfoldet i Nordre Follo. Utrydde bit for bit eller bevare og restaurere?» er gratis og åpent for alle.

Det finner sted i Kolben kino mandag 12. november klokken 18.30-21.00.

Flere foredrag

Etter planen skal arrangementet starte med et fotoforedrag ved Naturvernforbundet i Oppegård og Ski om naturmangfold som forsvinner i Follo.

Etterpå vil Knut Bjørn Stokke fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås holde et foredrag «Bevare eller bygge ut natur- og friluftsområder?» om sine erfaringer med kommunal planlegging.

Deretter vil Lars Erik Høitomt fra Biofokus holde et foredrag om endring av naturmangfoldet i Osloregionen. Han vil opplyse om hvordan kultur- og naturlandskap har endret seg.

Du får også vite hvilke arter som er i ferd med å bli borte og om det er mulig å restaurere ødelagt natur.

Politisk kafédebatt

Arrangementet skal avsluttes med en politisk kafédebatt.

– Alle politiske partiene i Ski og Opegård er invitert. Det kommer representanter fra MDG, Frp og Ap. Høyre Oppegård stiller dessverre ikke, men vi har fått en representant fra Ski. Vi venter fortsatt på endelig svar fra Venstre, Krf, SV og Sp, men de fleste har vært positive og ønsker å stille, sier Åsgård.

Hun mener dette er en viktig debatt å ta med lokalpolitikerne nå. 28-åringen håper også på at flere innbyggere engasjerer seg i saken.

– Ifølge en rapport WWF nylig har publisert, har vi her på jorden mistet minst 60 prosent av dyrelivet siden 1970. I Norge ligger vi heldigvis ikke like dårlig an ennå, og derfor er det viktig at vi tar tak nå. Tap av areal er den største trusselen mot naturmangfold. Bit for bit-nedbygging fører til at leveområdene forsvinner, og at artene som lever her blir borte med dem, sier hun.

Dagens utfordringer

– I de senere årene har Oppegård og Ski kommuner opplevd en sterk befolkningsvekst og naturen vår har stadig blitt nedprioritert til fordel for nye boligprosjekter og infrastruktur. Både Oppegård og Ski markedsfører seg som grønne kommuner. Likevel blir naturmangfoldet borte bit for bit, sier Lisa Åsgård.

Hun sier Ski kommune har laget en kommunedelplan for naturmangfold, men Oppegård kommune har ingen plan eller strategi for å  ta vare på naturmangfold.

– Vår erfaring er at kommunene tillater utbygging av områder med utrydningstruet natur og viktige friluftsområder, eplehager og hundremeterskoger. Hogstselskaper driver flatehogst med store maskiner både i friluftsområder og tett inntil områder med verneverdig natur i kommuneskogene. Det får ikke konsekvenser om folk hogger skog ulovlig i friområder eller langs vann- og vassdrag, anlegger kunstige sandstrender eller dumper hageavfall i friområder, sier Åsgård.

Les også: Redd skogen – fra politikerne!

Nyheter Protestaksjon mot fjerning av busslommer

– Forventer at galskapen i Sønsterudveien stopper så snart som mulig

Nå har Eirik Storjordet (71) fra Kolbotn levert inn en bunke med over 600 underskrifter fra innbyggerne som ønsker å stoppe fjerning av busslommene i Sønsterudveien og Kongeveien. Både kommuneledelsen, fylkesordføreren og samferdselsministeren er nå informert om protestaksjonen i Oppegård. Les hele saken

Nyheter Rådmannens budsjettforslag

– Hva skal kirken bruke alle disse millionene til?

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra lesere etter saken om rådmannens forslag om kutt innen kultur, samtidig som det foreslås å bevilge rundt 100 millioner kroner til kirken i planperioden 2020-2023. Det viser seg at mesteparten av det kommunale tilskuddet til kirken er til å dekke lønnsutgifter. Les hele saken

Til toppen