KLARE FOR Å SETTE I GANG ARBEIDET: Alan Raouf, prosjektsjef og Henrik Dahlstrøm (f.v) prosjektleder ser frem til den nye idrettshallen og ungdomsskolen skal bygges på Sofiemyr
Nyheter
KLARE FOR Å SETTE I GANG ARBEIDET: Alan Raouf, prosjektsjef og Henrik Dahlstrøm (f.v) prosjektleder ser frem til den nye idrettshallen og ungdomsskolen skal bygges på Sofiemyr (Foto: Veronica Grude Docker)

Inviterer til infomøte om idrettsparken og idrettshallen

Kommunen inviterer til infomøte om den nye idrettshallen som skal

Som du nylig kunne lese om i Oppegård Avis, begynner det altså å dra seg til i forbindelse med byggestarten for den nye idrettshallen på Sofiemyr.

Prosjektet, som har fått navnet Sofiemyr idrettspark og ungdomsskole, er inne i neste fase. Etter planen kan første spadetak i prosjektet tas våren 2019.

Gigantisk

Det blir ikke småtterier som skal bygges når idrettshallen og storskolen skal realiseres. Størrelsen på prosjektet vil bli anslagsvis 17 000 kvadratmeter totalt.

– Nå har vi fått godkjennelse til å gå videre i et forprosjekt, og vi vil i denne fasen bearbeide det valgte prosjektet nærmere, sier prosjektsjef i Oppegård kommune, Alan Raouf.

Les også: Det nærmer seg byggestart for storhallen på Sofiemyr

– Dette er en del av utredningsarbeidet, det er litt tidlig å si noe om volum og fotavtrykk, det vi hittil har gjort er å avklare hvor bygningene skal være i tegningene. Resten av arbeidet vil gå ut på konkretisering og hvordan byggene skal se ut, sier Raouf.

Forprosjektfasen er antatt å vare ut 2018, før prosjektet legges på anbud tidlig 2019.

NB! Saken fortsetter under bildet!

HER SKAL DET BYGGES: Den nye storhallen skal bygges i Sofiemyr Idrettspark. Foto: Veronica Grude Docker

Du kan si din mening og høre om planene

Gjennom reguleringsprosessen skal det utarbeides en områderegulering med tilhørende konsekvensutredning. Områdeplanen skal fastlegge arealbruken i planområdet.

Målet med reguleringen er blant annet å legge til rette for idrettshall, mulighet for å realisere «Sofiemyr crossover», ungdomsskole, barneskole, anlegg for utendørs aktivitet, gode gang- og sykkelforbindelser, offentlig kommunikasjon og til turveinett, gode trafikkløsninger og parkering for både skole og idretten samt grønnstruktur, melder Oppegård kommune på sine hjemmesider.

Les også: Nærmer seg byggestart for idrettshallen på Sofiemyr

Mulighetene for å innpasse boliger i planområdet på de arealer kommunen selv ikke lenger har behov for til formålsbygg skal også vurderes.

Informasjonsmøte holdes onsdag 7. mars kl. 18.00 i kommunestyresalen, Oppegård rådhus.

Her kan du se saken som er lagt ut til offentlig ettersyn.

KLARE FOR Å SETTE I GANG ARBEIDET: Alan Raouf, prosjektsjef og Henrik Dahlstrøm (f.v) prosjektleder ser frem til den nye idrettshallen og ungdomsskolen skal bygges på Sofiemyr. Foto: Veronica Grude Docker
Til toppen