Gerd Stokke (70), Kolbotn: – Jeg er feminist og har et sterkt fohold til den 8. mars. Jeg er opptatt av likheten. Kvinner i Norge er fortsatt underrepresentert i styreverv og ledende stillinger, og har lavere lønn enn menn. (Bilde: Yana Stubberudlien)
Hans Martin Enger (35), Sofiemyr: – Jeg skal markere den 8. mars frem til en eneste kvinne ikke er undertrykt lenger. Likestilling er fortsatt umulig i flere samfunn. Det er viktig å løfte litt blikket og se på kvinner som helhet. (Bilde: Yana Stubberudlien)
Kirsti Landmark (56), Trollåsen: – Jeg har et sterkt forhold til denne dagen. Kvinner i Norge er fremdeles ikke i likestilling med menn, blant annet når det gjelder lønn, lederstillinger og arbeidsfordeling hjemme. (Bilde: Yana Stubberudlien)
Knut Rellsmo (77), Tårnåsen: – Denne dagen har lite relevans til Norge, men er viktig å markere for å vise solidaritet med undertrykte i andre land. Norge bør fortsatt bidra til den internasjonalle kampen for likestilling. (Bilde: Yana Stubberudlien)
Nafisa Malik (27), Oppegård: – Jeg gratulerer alltid min mor og venninner, og skriver gratulasjonen som status på Facebook. Det er viktig å markere dagen for å vise solidaritet, men også for at kampen ikke blir glemt. (Bilde: Yana Stubberudlien)

– Ja, vi feirer kvinnedagen!

Vi har sjekket med mannen og kvinnen på gaten i Oppegård om hvordan de markerer den 8. mars.

Det er den 8. mars i dag, og den internasjonale kvinnedagen. Dagen blir markert på mange forskjellige måter der ute i verden, men hva med her lokalt?

Vi har vært ute på gaten og spurt fem tilfeldig utvalgte om hvordan de markerer 8. mars. 

Svarene vi fikk kan du lese i bildekarusellen øverst i saken!

Om kvinnedagen

  • Den internasjonale kvinnedagen feires hvert år den 8. mars. En nasjonal kvinnedag ble først arrangert i USA i 1909, mens en internasjonal dag ble vedtatt året etter på Sosialistinternasjonalens konferanse i København, der over 100 kvinner fra 17 ulike land deltok. Dagen ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og å bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner.
  • Etter FNs internasjonale kvinneår i 1975 ble dagen i 1977 gjort til FN-dag, og en av flere av organisasjonens årlige merkedager.
  • I Norge ble kvinnedagen markert første gang i 1915. Da avholdt Kvinneforbundet i Arbeiderpartiet folkemøte for fred, og Alexandra Kollontai holdt tale i Oslo.
  • Dagen hadde sin storhetstid på 1970-tallet, og spesielt i 1978 da over 20.000 kvinner og menn gikk i tog over hele landet. I Oslo gikk det to konkurrerende tog.
  • Markeringen av kvinnedagen var nede i en bølgedal på 1990-tallet. I de senere år har oppslutningen økt, og det avholdes mange arrangementer og markeringer i forbindelse med 8. mars. 8. mars-komitéen i Oslo holder tradisjonen med demonstrasjonstog i hevd og markerer årlig dagen.

Kilde: Wikipedia

Til toppen