SPENNENDE PLANER: – Her på parkeringsplassen skal vi bygge mange flotte leiligheter og i underetasjen vil du finne dagligvarebutikken KIWI. Parkeringshuset skal også være under bakken, sier gårdeier og styreformann for Tårnåsen Senter AS, Bjørn Grepperud.
Nyheter
SPENNENDE PLANER: – Her på parkeringsplassen skal vi bygge mange flotte leiligheter og i underetasjen vil du finne dagligvarebutikken KIWI. Parkeringshuset skal også være under bakken, sier gårdeier og styreformann for Tårnåsen Senter AS, Bjørn Grepperud.

Jobber for å holde Kiwi åpen

Tårnåsen senter skal rustes opp for en halv milliard kroner. Nå jobber gårdeier for at nabolaget skal få beholde matbutikken i anleggsperioden.

Flere har vært bekymret for å bli uten matbutikk når deler av Tårnåsen senter kan bli revet som følge av prosjektet «Tårnåsen Torg».

– Vi er i en positiv dialog med KIWI for å finne en løsning gjennom byggeperioden, sier gårdeier og styreformann for Tårnåsen Senter AS, Bjørn Grepperud.

Tanken med «Tårnåsen Torg» er å ruste opp området til et bilfritt og urbant torg med butikker, cafeer og servering. Utbygger vil også bygge 140 nye boliger og sørge for miljøvennlige løsninger som parsellhager og jordvarme- energi.

Forslaget avventer politisk behandling i oktober.

1700 m2 matbutikk

Eksisterende næringsbygg nord i planområdet foreslås revet. Det berører Kiwi og flere andre leietakere i byggeperioden. I etterkant får Kiwi nye og større lokaler på 1700 kvadratmeter i underetasjen mot vest når nybygget står klart.

– Når alt er ferdig, skal all næring flyttes til nedre plan med henvendelse mot Valhallaveien, forteller Grepperud.

Den nordlige deler hvor Kiwi, legesenteret og Ming China holder til, skal bli til leiligheter.

– Hvilke av dagens leietakere får plass i det nye senteret?

– Denne kabalen har vi ikke lagt ennå. Det er opp til leietakerne og blir avgjort via forhandlinger på kommersielle vilkår, men vi vi er pålagt til å begrense næringsdelen til 3500 kvadratmeter. Dette stemmer ganske bra med dagens areal, sier Grepperud.

Seks nybygg

Det er arkitektkontoret A-lab og Asplan Viak som jobber med det nye senteret.

Grepperud sier prosjektet dreier seg om seks nye bygg på fire til seks etasjer, med 140 boliger i ulik størrelse, med ett til fem rom og fra 35 til 100 kvadratmeter per leilighet.

Nyheter Protestaksjon mot fjerning av busslommer

– Forventer at galskapen i Sønsterudveien stopper så snart som mulig

Nå har Eirik Storjordet (71) fra Kolbotn levert inn en bunke med over 600 underskrifter fra innbyggerne som ønsker å stoppe fjerning av busslommene i Sønsterudveien og Kongeveien. Både kommuneledelsen, fylkesordføreren og samferdselsministeren er nå informert om protestaksjonen i Oppegård. Les hele saken

Nyheter Rådmannens budsjettforslag

– Hva skal kirken bruke alle disse millionene til?

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra lesere etter saken om rådmannens forslag om kutt innen kultur, samtidig som det foreslås å bevilge rundt 100 millioner kroner til kirken i planperioden 2020-2023. Det viser seg at mesteparten av det kommunale tilskuddet til kirken er til å dekke lønnsutgifter. Les hele saken

Til toppen