FORNØYDE:. Styreleder i Kolbotn idrettslag Jon Erik Ofstad(t.v.)  er meget fornøyd med responsen på spørreundersøkelsen. Det samme er leder for strategigruppen, Karl Vestli.
Nyheter
FORNØYDE:. Styreleder i Kolbotn idrettslag Jon Erik Ofstad(t.v.) er meget fornøyd med responsen på spørreundersøkelsen. Det samme er leder for strategigruppen, Karl Vestli. (Bilde: Kolbotn IL)

– Kjemperespons

Dette mener idrettslagets medlemmer om KIL og hvordan laget skal være i fremtiden.

Resultatene fra medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i Kolbotn idrettslag i november er nå klar, og idrettslagets hovedstyre har behandlet tilbakemeldingene fra undersøkelsen som ble gjennomført på nettet.

Meget fornøyd

. Styreleder i Kolbotn idrettslag Jon Erik Ofstad er meget fornøyd med responsen, og har med dette fått en nyttig innsikt i hva som rører seg rundt i idrettsgruppene. Nærmere 1100 av medlemmene har svart på undersøkelsen, noe som gir et godt grunnlag for å planlegge fremtiden i kommunene største idrettslag.

– Dette giross derforog oppdatert informasjon om hva medlemmene mener. Når såpass mange svarer viser det at de er opptatt av idrettslaget, sier Ofstad

Fornøyde medlemmer

Undersøkelsen viser at medlemmene i hovedsak er godt fornøyd med idrettslaget. Klubben ønsker å fremstå som en klubb som viser glede, har godt samhold og utviser respekt for hverandre.

– Jeg er spesielt fornøyd med at våre kjerneverdier blir opplevd som gode og at de faktisk blir etterlevd, sier Ofstad.

Strategigruppen skal nå bearbeide resultatene videre og flere funn er interessante for gruppen. Undersøkelsen viser at medlemmene mener at klubben bør fortsette å ha fokus på gode kjerneverdier og en visjon for fremtiden.

– Dette må vi ta innover oss i det videre arbeidet med utvikling av klubben, sier leder for strategigruppen Karl Vestli

Forbedringsønsker

Medlemmene er også tydelig på hva som kan bli bedre. Det må legges til rette for bedre utvikling av utøvere.

– Her må vi finne gode tiltak, sier Karl Vestli.

Videre så er det en god del som mener at medlemssystemet må forbedres og at KIL må legge til rette for aktivitet i flere idretter.

– Det er ingen stor overraskelse at medlemmene er misfornøyd med anleggssituasjonen og treningstidene. Dette visste vi og vi må som klubb være gode medspillere i prosessen med å øke kapasiteten på idrettsanleggene i kommunen, sier Karl Vestli

Dugnader

Det kan også nevnes at interessen generelt for dugnad er laber i idrettslaget.

– Gruppene opplever stort engasjement for dugnad i forbindelse med gjennomføring av arrangement men interessen for dugnader ifm salg for å få inn inntekter er mindre, sier Vestli.

Han tilføyer at det er viktig for alle idrettslag at det er en dugnadsvilje, noe han tror er tilstede.

– Det kan tenkes at vi bedre må kommunisere dugnader i forbindelse med salg bedre, sier Vestli

Nyheter Plastisbanen på Kolbotn

– Ingen trussel for miljøet

Kjemikaliene i vedlikeholdsmidlene som kommunen bruker for å vaske og polere plastisbanen er skadelige og giftige for liv i vann, ifølge produktbeskrivelsen fra leverandøren. Kommunen skriver at midlene fortynnes i vann til en slik grad at de ikke utgjør skade for miljø. Les hele saken

Nyheter Plastisbanen på Kolbotn

– Skiftende vær skaper ujevnheter på underlaget

Bare to uker etter åpningen måtte plastisbanen på Kolbotn repareres og stenges. "Vanskelige værforhold. Vi oppfordrer til ikke å bruke banen. Skiftende vær skaper ujenvheter på underlaget", informerte kommunen mandag morgen. Les hele saken

Til toppen