UNGE REPRESENTANTER: Silje Brekke Bakken (Ap) og Simen Bondevik (KrF) er blant de yngste representantene i Nordre Follo kommunestyre. Nå har de fått gjennom at leksefri skole skal testes i den nye storkommunen.
Nyheter
UNGE REPRESENTANTER: Silje Brekke Bakken (Ap) og Simen Bondevik (KrF) er blant de yngste representantene i Nordre Follo kommunestyre. Nå har de fått gjennom at leksefri skole skal testes i den nye storkommunen. (Foto: Sigbjørn Vedeld)

Klar for leksefri skole

De yngste overbeviste de eldre politikerne. Nå skal leksefri skole prøves ut i Nordre Follo.

– Dette er en av grunnene til at jeg engasjerer meg i politikken, sier Simen Bondevik (KrF).

Sammen med Silje Brekke Bakken (22) fra Arbeiderpartiet har 19 år gamle Bondevik fått gjennomslag for at det skal settes av 750 000 kroner på budsjettet i Nordre Follo til å gjennomføre prøveprosjekt med leksefri skole i Nordre Follo.

– Vi ser at norsk skole ikke utjevner forskjeller. Tvert imot så forsterkes og videreføres de, og det er ikke dette skoen skal gjøre.

Ulikheter

Silje Brekke Bakken påpeker at når elever har med mye lekser hjem, er det ikke alle foreldre som har mulighet til å hjelpe.

– Jeg har selv en mor som er lektor, og har fått masse hjelp. Det var selvsagt fint, men det er ikke alle som har det slik. Det er noe som er galt når man kan nærmest kan peke på førsteklassinger basert på hvor mange bøker foreldrene har hjemme, og deretter si hvem som kommer til å ta høyere utdanning.

– Dette er et forsøk på å utjevne forskjellene gjennom å ha mer fokus på skolen og mindre på at foreldrene må prestere så mye hjemme.

Viktig gjennomslag

Flertallspartiene har foreløpig ikke kommet dit at det er bestemt hvilke skoler som skal prøve den nye ordningen. Simen Bondevik forteller at det blir fremmet et verbalforslag til kommunestyret i desember, hvor forslaget skal spesifiseres.

– Gjennomslaget er at vi har fått satt av midler til å gjennomføre prosjektet.

– Dette skal prøves både på barne- og ungdomsskole, men detaljene er ikke helt klare ennå, sier Bondevik - før han forteller videre:

– Det er ikke foreldrenes ressurser og utdanningsnivå som skal avgjøre hvordan barna presterer. Både KrF og Arbeiderpartiet er opptatt av at både store og små skal ha mer tid sammen hjemme i familien. Det er få voksne som har lekser når de kommer, og derfor er det urettferdig at barna skal ha det. At vi har fått midler til dette prøveprosjektet er en seier for barna, sier Simen Bondevik.

– Må prøve

Silje Brekke Bakken understreker at norsk skole er veldig bra i verdenssammenheng.

– Samtidig har norske politikere vært litt vel optimistiske i en del år. De har trodd at norsk skole utjevner mer forskjell enn den gjør. Nå viser mye forskning at dette ikke stemmer helt, sier hun.

Simen Bondevik viser til hvordan skolen er organisert i Finland. Han sier at finske barn ikke har lekser, og man ser veldig gode resultater.

– Vi kan hente masse inspirasjon derfra.

Pengene som er satt av til prosjektet skal gå til at forskjellige modeller skal utprøves. En av disse er for eksempel en større satsing på kvalifisert leksehjelp etter skoletid.

Silje Brekke Bakken mener det er viktig å prøve ut nye ting.

– Det er lett å bare si «det er hardt å være ung». Vi vil prøve å gjøre noe med det, og det er et ansvar vi som politikere må være bevisst. Så får vi se hvordan resultatet blir, men det er er viktig å gjøre dette forsøket, sier Silje Brekke Bakken.

Til toppen