HER SKAL HØYHUSET LIGGE: Dersom planene går gjennom, vil en ny høyblokk på ni etasjer ruve der Eiendomsmegler Foss & Co ligger i dag.
Nyheter
HER SKAL HØYHUSET LIGGE: Dersom planene går gjennom, vil en ny høyblokk på ni etasjer ruve der Eiendomsmegler Foss & Co ligger i dag. (Bilde: Anders Nordheim Dahl og Jonas Reines)

Kolbotns nye «skyskraper»

Dagens bygg i Edvard Griegs vei 1 kan bli erstattet med en høyblokk på ni etasjer med opptil 52 leiligheter, butikker og kontorer fordelt på ni etasjer.

– Dette prosjektet kan ha en sentral posisjon i sentrumsplanen for Kolbotn. Dagens bygg har begrensede muligheter og bør skiftes ut med et nytt bygg som svarer til forventningene om utvikling og fortetting av Kolbotn sentrum, sier grunneier og daglig leder i Foss & Co Kolbotn, Anders Foss.

I forbindelse med at kommunen utarbeider områdeplanen for Kolbotn sentrum, har Foss & Co satt i gang studier av tomten i Edvard Griegs vei 1.

HØYBLOKK MIDT I SENTRUM: Den aktuelle tomten i Edvard Griegs vei 1 hvor Foss & Co foreslår å bygge det høyeste bygget på Kolbotn, utgjør et attraktivt hjørne i Kolbotn sentrum som ligger sør for rådhuset og vest for Kolbotn torg.
HØYBLOKK MIDT I SENTRUM: Den aktuelle tomten i Edvard Griegs vei 1 hvor Foss & Co foreslår å bygge det høyeste bygget på Kolbotn, utgjør et attraktivt hjørne i Kolbotn sentrum som ligger sør for rådhuset og vest for Kolbotn torg. Foto: Petter Bogen Arkitektkontor/ Foss & Co

30 meter høyt

Petter Bogen Arkitektkontor har utarbeidet et notat til privat detaljert reguleringsplan. Hensikten er å få etablert rammer for å erstatte dagens bygg med et nybygg på åtte etasjer med en tilbaketrukket toppetasje.

Nybygget vil ha en høyde på om lag 30 meter fra terrenget. Høyblokken vil også få to kjelleretasjer med parkering, med innkjøring fra Edvard Griegs vei som i dag.

I skissene er nybygget formet som et punkthus med hjørneleiligheter, «slik at man ikke unødig hindrer utsynet fra naboboligene som ligger i Liaveien-enklaven».

I DAG: Slik ser området høyblokken er planlagt på ut i dag.
I DAG: Slik ser området høyblokken er planlagt på ut i dag. Foto: Yana Stubberudlien


Det presiseres at utsynet mellom hus er en grunnleggende kvalitet i området, fastlagt ved forrige regulering. Mye av bakgrunnen for dette prinsippet ligger i ønsket om å kunne se Kolbotnvannet, og ellers mellom bygg – i alle himmelretninger.

Næring, kontor, boliger

Nybygget foreslås med næring i første etasje, som i dag,
kontor i andre etasje og så seks etasjer med en tilbaketrukket toppetasje til 50 til 52 små-leiligheter.

Byggets første etasje kan ha butikker med innganger direkte fra fortau, som vil bidra til liv langs gatene. Etasjen nytter mye av tomten og er på 1306 kvadratmeter i areal, mens andre etasje er på 511,5 kvadratmeter og ligger på nivå med hageanlegget som gir felles uteareal til boligene. Utearealet vil utgjøre om lag 30 kvadratmeter per 100 kvadratmeter boligareal. Hageanlegget skal ligge som lokk over butikkene i første etasje.

Fra andre etasje og oppover har bygget en kvadratisk grunnflate, med plass til åtte leiligheter per plan. Boligene tenkes med varierte størrelser, fra 37 til 63 kvadratmeter per enhet, og med vekt på mindre boliger og en andel utleieboliger. Boligene vil ha privat uteareal på balkonger.

Tilbaketrukket niende etasje vil ha takterrasser og balkonger som gir private uteareal til boligene. I toppetasjen er det 320 kvadratmeter boflate, som kan deles opptil to til fire leiligheter.

HER KOMMER DEN HVIS DEN BLIR BYGGET: En blokk på ni etasjer er planlagt midt i Kolbotn sentrum.
HER KOMMER DEN HVIS DEN BLIR BYGGET: En blokk på ni etasjer er planlagt midt i Kolbotn sentrum. Foto: Anders Nordheim Dahl og Jonas Reines

Avhengig av økonomi

Foss mener nybygget vil styrke Kolbotnveiens løp og at bylandskapet vil berikes.

FORESLÅR: Anders Foss foreslår å erstatte dagens bygg med en høyblokk på åtte etasjer med en tilbaketrukket toppetasje og to kjelleretasjer.
FORESLÅR: Anders Foss foreslår å erstatte dagens bygg med en høyblokk på åtte etasjer med en tilbaketrukket toppetasje og to kjelleretasjer. Foto: Anders Nordheim Dahl


– Etter at Liaveien-enklaven ble bygget ut, har dagens bygg blitt liggende som en representant for en tidligere generasjon av sentrumsbygg. Med nybygget som markerer hjørnet i enklaven vil den ferdigstilles og området får et skikkelig løft, det blir som en del av Kolbotn torg, men vi er avhengig av et visst volum for å få det til, sier han.

Utbyggeren ønsker å utvikle prosjektet og planforslaget slik at det kan behandles parallelt med områdeplanen for Kolbotn sentrum.

– Et utkast til regulering kan sendes inn når områdeplanen skal behandles for annen gang, sier Foss.

Hva synes du om dette?

Du må logge inn for å kunne delta i avstemningen.

Nyheter Sofiemyrveien 10

Store planer for Sofiemyrveien 10

Sofiemyrveien 10 kan bli utviklet til en moderne handelspark med blant annet salg av møbler, hvitevarer, trelast og større byggevarer, men også tilbud som for eksempel treningssenter, fysioterapi, kiropraktor og legesenter. Les hele saken

Til toppen