TILTAKENE: Dette er de gjennomført tiltakene som ble lagt fram under dagens pressekonferanse.
Nyheter
TILTAKENE: Dette er de gjennomført tiltakene som ble lagt fram under dagens pressekonferanse. (Bilde: Synnøve Sundby Fallmyr)

Kommunale støygrenser blir ivaretatt

Kommunal- og modernisringsdepartementet (KMD) vedtok i dag reguleringsplanen for beredskapssenteret på Taraldrud. – Sanner har gitt oss en reguleringsplan som vi kan håndheve. Jeg kan garantere at vi skal kontrollere at støygrensene overholdes, sier ordfører Thomas Sjøvold.

I reguleringsplanen for Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) har KMD ivaretatt kravene til både Ski og Oppegård kommune, om å følge de kommunale retningslinjene for støy, som er betydelig lavere enn de nasjonale. Ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold, er lettet.

SER FREMOVER: Ordfører Thomas Sjøvold er opptatt av å se fremover i tiden som kommer. 
SER FREMOVER: Ordfører Thomas Sjøvold er opptatt av å se fremover i tiden som kommer.  Foto: Jan Walbeck

– Oppegård har forståelse for at Norge trenger et nasjonalt beredskapssenter. Vi har vært bekymret for støyen for skoler, barnehager og de som bor i området. Jeg er derfor lettet over at kommunalministeren nå har bestemt seg for å akseptere kommunens støygrenser for beredskapssenteret på Taraldrud, sier Sjøvold. 

Les også: Se anti-støy-sangen foran Stortinget

Ivaretatt beredskap og befolkning

– Vi har vært opptatt av å finne så gode løsninger som mulig, både for å ta hensyn til de som bor i nærheten av senteret og samtidig sikre at vi ivaretar nasjonale beredskapshensyn, sier Kommunal-og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner i dagens pressekonferanse.

PS! Saken fortsetter under bildet!

HIT, MEN IKKE LENGER: – Vi har gjort alt vi kan for å dempe støyen uten å dempe sikkerheten, sa Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner..
HIT, MEN IKKE LENGER: – Vi har gjort alt vi kan for å dempe støyen uten å dempe sikkerheten, sa Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

 

Sanner bekrefter at de har nå tatt støygrensen til det kommunale nivået, og dermed kommet kommunen i møte. 

–  Vi har gjort alt vi kan for å dempe støyen uten å dempe sikkerheten.

Han la også vekt på at det ikke kommer til å bli noen unntak fra støygrensene, slik politiet har etterspurt. 

–  Det vil også bli jobbet med å skape gode rutiner for å varsle støy i samhandling med skoler og barnehager i områdene rundt, sier han. 

Les også: Mener barna vil støye mer enn beredskapssenteret

Overbevist om at lokalbefolkning blir fornøyd

Justisminister Per-Willy Amundsen er stolt av prosjektet, og sier de har nå oppfylt kommunen sine krav ved å gjøre ytterlige tiltak for å dempe støyen. 

– Nå har vi strukket oss så langt som det er mulig. Jeg er overbevist om at befolkningen i nærområdet kommer til å bli fornøyd. Det vil bli en marginal støy som vi ikke hører i dagliglivet, sier han til Oppegård avis.

Akustiker og støy-ekspert, Dag Rieber bekrefter Amundsens utsagn.

– Det vil være hørbart hvis man står stille og lytter. Det som skjer er at lyden fra E6 kommer til å maskere lyden fra beredskapssenteret.

Amundsen avslutter med at han ser fram til å møte befolkningen på tirsdag, for å få sett det med egne øyne. 

Les også: - Bygg skytebanene i fjell

Ingen tillitt

Nicholas Wilkinson (SV) sier vi må være stolte over det Stopp Støyen har fått til så langt, men at han har ingen tillitt til justisministeren.

STOLT: SVs Nicholas Wilkinson mener vi må være stolte over det som er blitt gjort, men at det er fortsatt ting som kan gjøres ytterligere.
STOLT: SVs Nicholas Wilkinson mener vi må være stolte over det som er blitt gjort, men at det er fortsatt ting som kan gjøres ytterligere. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

–  Beredskapssenteret blir fortsatt ikke bygget inn, og det skuffer meg. Jeg stoler ikke på justisministeren som hele tiden har sagt at "dette er så langt vi kan strekke oss" for deretter å strekke seg litt til. Det er fortsatt mye ugjort i denne saken, sier han til Oppegåd avis etter pressekonferansen. 

Sjøvold synes det er gode nyheter at støyen reduseres i områdene rundt, men ser fortsatt muligheter for å redusere støyen ytterligere.

– Reguleringsplanen setter maksimale rammer, men det er fortsatt mulig for departementet å sette inn flere tiltak for å redusere støybelastningen, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Les også: Dobbelt så mye helikopterstøy

Dette er tiltakene:

  • Høyere støyvoller og støyskjermer
  • Større deler av anlegget skal bygges inn, spesielt standplass på skytebanene
  • Strengere krav til støyisolering av bygninger hvor det skal benyttes treningsgranater og eksplosiver.
  • Det er tatt inn en tilleggsbestemmelse om at støy fra skytebaner ikke skal overstige de nivåene som fremkommer av de reviderte støyberegningene. Den nye bestemmelsen innebærer at støyutbredelsen fra skytebanene "låses" til et nivå som ligger betydelig under anbefalte nasjonale grenseverdier, og at støynivået ikke vil kunne øke over tid. I praksis innebærer dette at støygrensene for skytebanene også ivaretar de lokale kravene som er satt av Oppegård og Ski kommune.
  • Det er satt et øvre tak for antall treningsgranater og eksplosiver som kan beyttes i løpet av et år. Dette utgjør halvparten av det som i konsekvensutredningen er angitt som høyt scenario.
  • Det er gitt føringer om at inn- og utflygningstraséer skal brukes slik at de gir minst mulig ulempe for omgivelsene.
  • Det er presisert at vedlikeholdsfunksjoner for helikoptre bare skal være for helikoptrene som er fast stasjonert på senteret.
Til toppen