BETALER: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden 2016-2017 ført tilsyn med Oppegård kommune og skolene Vassbonn og Sofiemyrtoppen. Tilsynet er nå lukket.
Nyheter
BETALER: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden 2016-2017 ført tilsyn med Oppegård kommune og skolene Vassbonn og Sofiemyrtoppen. Tilsynet er nå lukket. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Kommunen betaler mobbe-boten

Oppegård kommune vil betale forelegget fra Øst politidistrikt på 60 000 kroner.

Den har vært en omdiskutert og mye omskrevet sak de siste månedene, men nå har Oppegård kommune valgt å betale den såkalte mobbe-boten.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden 2016-2017 ført tilsyn med Oppegård kommune og skolene Vassbonn og Sofiemyrtoppen. Tilsynet er nå lukket.

Tema for tilsynet var skolenes arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø, jf. opplæringsloven kapittel 9a, og kommunens rutiner for å følge opp arbeidet. Fylkesmannen påpekte flere forhold i Oppegård-skolen, spesielt når det gjaldt skriftlig dokumentasjon av rutiner.

Fikk forelegg

I februar fikk Oppegård kommune et forelegg fra politiet for å ha brutt opplæringsloven. Kommunen ba om en grundigere redegjørelse for forelegget og saken ble sendt Statsadvokaten.

Statsadvokaten har nå besluttet å opprettholde forelegget, men begrunner i tillegg at det gjelder systemsvikt i forhold til systematisering og dokumentasjon av forebyggende arbeid for å ivareta elevenes psykososiale miljø.

- Ut fra en totalvurdering har vi valgt å vedta forelegget, og anser nå saken som avsluttet, sier ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold i en pressemelding.

Videre oppfølging

På bakgrunn av innspill fra Fylkesmannen har kommunen, ifølge pressemeldingen, jobbet systematisk med å forbedre rutiner og rette alle forhold som er påpekt.

Skolene har også hatt en grundig gjennomgang av alle rutiner og styrket sine kontrollsystemer.

- Vi har lært mye av tilsynet og tar erfaringene med oss i det videre arbeidet, sier Sjøvold i pressemeldingen.

- I kommunestyret før sommeren vedtok vi flere viktige tiltak. Vi går inn for å opprette et mobbeombud og vi skal videreføre skoleløftet og styrke arbeidet med tidlig innsats. Det betyr blant annet en økning av lærertettheten fra 1.-4. trinn med én lærer på hvert trinn på alle barneskolene i 2018, legger ordføreren til.

Til toppen