FLYTEBRYGGE: En slik flytebrygge kan etableres i Veslebukta. På bildet ser du referanseprosjektet Perreux River Banks i Frankrike.
Nyheter
FLYTEBRYGGE: En slik flytebrygge kan etableres i Veslebukta. På bildet ser du referanseprosjektet Perreux River Banks i Frankrike. (Foto: R21 ARKITEKTER)

Krav om flytebrygge i Veslebukta

Utbygger Bonum Eiendom skal opparbeide kantsonen ved feltet B3 og lage en tursti på flytende elementer i Veslebukta.

Dette kommer som følge av UMPs vedtak fra 12. juni om oppdelingen av det såkalte feltet B3 i Kolbotn sentrum i to utbyggingsfaser.

FELT B3: Her kan du se det aktuelle området som skal utvikles i to faser. Området langs Kolbotnvannet blir utviklet i fase to. Foto: R21 ARKITEKTER

 

«Gjennom rekkefølgekrav skal områdereguleringen for Kolbotn sentrum bidra til flere tiltak som kommer allmenheten til gode. En oppdeling av B3 i to utbyggingsfaser kan føre til en raskere gjennomføring av viktige tiltak i områdereguleringen», skriver rådmann Lars Henrik Bøhler i sin anbefaling til UMP.

Han ønsker dermed å legge til rette for at turveisystemet rundt Kolbotnvannet kan realiseres raskt, og på en enkel måte for kommunen. Bøhler skriver videre at i påvente av utbyggingsfase to kan utbyggeren realisere en flytebrygge/ en turveiforbindelse på flytende elementer på utsiden av felt B3 i Kolbotnvannet.

Les også: – Vi føler oss overkjørt av både kommunen og utbyggeren

Kommunen eier vannkanten frem til Kantorbekken og er villig til å stille denne til disposisjon for gjennomføring.

Indre byparkrunde

En indre byparkrunde rundt Veslebukta kan dermed etableres i løpet av få år, ifølge rådmannen.

Kravet om turvei i feltet GF3 (kanten av Kolbotnvannet) skal opprettholdes, men realiseres i fase to. Rekkefølgekrav om fortau langs Båtsleppa knyttes også til byggetrinn to.

Nyheter Tvillingbyene Ski og Kolbotn

– Nordre Follo skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest

For en uke siden skrev Anne Elisabeth Henriksen (66) fra Kolbotn et innlegg om gjengrodd Kolbotn torg og velstelt Ski torg, og ba ordføreren og varaordføreren om å svare på innlegget. Her kan du lese svaret. Les hele saken

Til toppen