BRENNER FOR SAKEN: Nærheten til viktige natur- og rekreasjonsområder og store boligfelter i Oppegård gjør Taraldrud til et uegnet område for en helikopterbase, dersom dette blir en del av beredskapssenteret, mener Linda Nilsen Methi (43), Sven Brun (60) og Paal Sjøvall (46) fra Stopp støyen, som har jobbet med PNB-saken i over ett år.
Nyheter
BRENNER FOR SAKEN: Nærheten til viktige natur- og rekreasjonsområder og store boligfelter i Oppegård gjør Taraldrud til et uegnet område for en helikopterbase, dersom dette blir en del av beredskapssenteret, mener Linda Nilsen Methi (43), Sven Brun (60) og Paal Sjøvall (46) fra Stopp støyen, som har jobbet med PNB-saken i over ett år. ( Foto: Yana Stubberudlien)

Krever svar om helikopterplass

– På informasjonsmøter fikk vi bekreftet at helikoptre vil medføre støy på 80 desibel og at dette er nok til at mange vil våkne om natten. Vi kan ikke tillate at det bygges en helikopterplass i nærområdet vårt, sier Paal Sjøvall (46) og Linda Nilsen Methi (43) fra bevegelsen Stopp støyen.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det skal bygges Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud, rett ved kommunegrensen i vest.

PNB skal samle helikoptertjenesten, beredskapstroppen, bombegruppen og krise- og gisselforhandlertjenesten, og skal stå ferdig høsten 2020.

FERDIG OM TO ÅR: PNB skal etter planen være ferdig høsten 2020. Oversiktsbildet viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør. Illustrasjon: JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS

Sendte egen søknad

Politidirektoratet sendte inn søknad om konsesjon (tillatelsen) for helikopterplass i august 2017, for nesten ett år siden. Politidirektoratet fikk tidligere beskjed om at søknaden skulle ha vært ferdig behandlet før jul 2017, men den er fortsatt ikke godkjent.

– Vi vet ikke ennå hvor helikoptertrasseene skal ligge og hvor mye støy vi får som følge av dette. Hvis det viser seg at støyplagene blir større enn det som er meldt hittil, bør mesteparten av helikopterplassen flyttes til et annet, mer passende sted som Rygge, Kjeller eller Gardermoen, sier Paal Sjøvall (46), Sven Brun (60) og Linda Nilsen Methi (43).

Alle representerer bevegelsen Stopp støyen og har jobbet tett med PNB-saken i over ett år. De er bekymret for bo- og læringsmiljøet i nærområdet, og reagerer sterkt på at premissene for helikopterplassen har blitt endret siden 2009 uten at konsesjonsutredningen er korrigert.

– Konsesjonen kan ikke behandles ferdig før mangler i konsekvensutredningen rettes opp, sier Methi.

Les også: Slik blir politiets nye beredsskapssenter på Taraldrud

De bygger et symbolpolitisk bygg som ikke er utredet.

Paal Sjøvall, engasjert innbygger og initiativtaker bak bevegelsen Stopp støyen

Mangler oppdatering

– I søknaden om konsesjonen for helikopterplassen har de brukt SINTEFs rapport, basert på en annen rapport med konsekvensutredningen fra 2009, utarbeidet av eiendomsselskapet Taraldrud Eiendom. Sistnevnte representerer grunneierne på Taraldrud gård. De har bare solgt ideen for å få bedre pris ved det eventuelle salget av eiendommene sine, sier Sjøvall.

– Hvorfor er søknaden om konsesjonen ikke oppdatert når premissene har blitt endret? lurer han på.

Representantene fra Stopp støyen krever at det lages korrekt og detaljert informasjon om helikopterplassen, med god planlegging av trasseer og detaljerte støykart før konsesjonen kan godkjennes.

– Både Oppegård og Ski kommuner har i sine høringssvar bedt om at helikoptertrasseen skulle legges lengst mulig unna dagens bebyggelse, sier Sjøvall.

Ifølge ham har både Politidirektoratet og Samferdselsdepartementet purret på svaret fra Luftfartstilsynet i forbindelse med dette, men uten hell.

Opptatt av støy

– Helikoptertypen de har valgt er den mest støyende blant alle som har vært med i anbudssaken, sier Sven Brun (60).

Han representerer Bjørndal på nett, en redaksjon på fire personer som prøver å belyse problemstillinger som kan ødelegge for befolkningen på Bjørndal. Brun er opptatt av støyproblematikken og har bakgrunn som styremedlem i Norsk forening mot støy.

NOK STØY TIL AT MANGE VIL VÅKNE OM NATTEN: På infomøter fikk lokalbefolkningen bekreftet at helikoptre vil medføre støy på 80 desibel og at dette er nok til at mange vil våkne om natten. På bildet ser du en av de tre nye politihelikoptrene som skal brukes på beredskapssenteret. Bilde: Ola Mjaaland/NRK

 

– Det er ikke bare befolkningen på Tårnåsen og Bjørndal som blir rammet av dette. Hele Østmarka blir rammet. Her burde de ha laget en rapport om helsekonsekvensene i forbindelse med tiltaket, sier Brun.

– Oppfyller ikke krav

Brun sier det er flere krav for at en helikopterkonsesjon skal bli godkjent.

– Det er krav om at den er forenlig med allmenne hensyn og hensynet til regional utvikling og bosetting, sier han.

Ifølge Sjøvall har konsesjonssøknaden ikke gjort noen konsekvensutredning av hvordan dette vil kunne påvirke videre utbygging av Oppegård, Ski og Oslo. Han sier at bare ved Gjersrud-Stensrud i Oslo er det besluttet å bygge 10.000 boliger med 25.000 nye beboere.

– Nærheten til viktige natur- og rekreasjonsområder og store boligfelter gjør Taraldrud til et uegnet område for en helikopterbase, dersom dette blir en del av PNB. Oppegård har allerede erfaringer med en tidligere helikopter/landingsplass nær boligsonen lenger sør i kommunen. Erfaringene viser at denne kombinasjonen er svært lite vellykket og vil utløse mange klager på støy fra beboere i nærområdet.

Les også: – Ligger til politisk behandling

Til toppen