INGEN POLITISK SAK I TI ÅR: Det var i 2009 at kommunestyret i Oppegård fattet et vedtak om å kutte støtten til leirskole. Siden den gang har foreldrene måtte finansiere disse turene gjennom loddsalg, dugnader og gaver. Leirskolesaken har heller ikke vært et politisk tema i Oppegård de siste årene.

Nyheter Leirskole i Oppegård

INGEN POLITISK SAK I TI ÅR: Det var i 2009 at kommunestyret i Oppegård fattet et vedtak om å kutte støtten til leirskole. Siden den gang har foreldrene måtte finansiere disse turene gjennom loddsalg, dugnader og gaver. Leirskolesaken har heller ikke vært et politisk tema i Oppegård de siste årene. (Illustrasjonsbilde: Yana Stubberudlien)

Kuttet støtten til leirskole i ti år

– Når lovendringen om gratis leirskole er vedtatt, vil vi se nærmere på hvordan dette blir gjennomført i praksis, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Til tross for at leirskoleturer har vært et gratis tilbud til elever i de fleste kommunene i Norge, har Oppegård vært blant de få kommunene som har valgt å kutte støtten til leirskole.

Kommunestyret i Oppegård fattet et vedtak om dette for ti år siden og siden den gang har foreldrene måtte finansiere disse turene gjennom loddsalg, dugnader og gaver.

I Oppegård kommune betaler foreldrene til de rundt 400 sjetteklassingene i år rundt 3.000 kroner per elev for en ukes leirskole. Kommunen sparer dermed rundt 1,2 millioner kroner på dette for 2019-kullet.

Dette vedtok formannskapet i Oppegård i november i fjor:

  • Oppegård kommune støtter Kunnskapsdepartementet sitt lovforslag om å lovfeste plikt for kommuner å tilby et gratis leirskoleopphold eller en annen skoletur med overnatting som del av grunnskoleopplæringen.
  • Turen må ha en varighet på minst tre overnattinger og en del av aktivitetene på turen skal være opplæring. Det skal gis opplæring av et slikt omfang som elevene ellers ville ha fått dersom de var på skolen.

Rådmann Lars Henrik Bøhler bekrefter at leirskolesaken ikke har vært et politisk tema i Oppegård de siste årene, før det kom et forslag fra regjeringen i fjor høst om gratis leirskole i alle kommuner.

Da regjeringens lovforslag om gratis leirskole var på høring i november i fjor, var både rådmannen og formannskapet positive til lovendringen.

– Når lovendringen er vedtatt, vil vi se nærmere på hvordan dette blir gjennomført i praksis, sier Bøhler.

Avventer svar etter påsken

Fredag forrige uke stilte Oppegård Avis flere spørsmål til rådmannen og ordføreren om blant annet årsaken til at Oppegård er en av de få kommunene som har valgt å ikke tilby gratis leirskole til sine elever i så mange år.

Leirskoleoppholdet finansieres gjennom kommunerammen. I tillegg får kommunene et øremerket tilskudd på budsjettet til Kunnskapsdepartementet. Oppegård Avis har derfor bedt om innsyn i en oversikt over disse midlene og hva de har blitt brukt på.

Leirskole arrangeres for elevene på 6. trinn, men innsamlingen av penger til turen starter allerede på 1. trinn. Oppegård Avis har derfor stilt spørmål om hva som skjer med alle de innsparte midlene til leirskole for dagens 1. til 5. trinn. Får foreldrene pengene tilbake eller blir de arvet av kommunen?

Fredag forrige uke skrev rådmannen i en e-post til Oppegård Avis at han ikke kunne svare på disse spørsmålene før etter påskeferien på grunn av redusert bemanning.

Har ikke vært prioritert i ti år

Oppegård Avis har også kontaktet ordføreren i Oppegård i forbindelse med saken.

– Hvorfor har saken om gratis leirskole ikke har vært et politisk tema i Oppegård de siste årene?

– Fram til nå har vi i Oppegård prioritert å bruke kommunens ressurser på andre områder innen skolesektoren.

Thomas Sjøvold (H), ordfører i Oppegård kommune

– Gratis leirskole har ikke vært et tema fordi ingen av partiene i Oppegård eller administrasjon har tatt det opp de siste årene, sier Thomas Sjøvold (H). 

– Hva synes du om at Oppegård er per i dag en av de få kommunene i landet som ikke tilbyr gratis leirskole til barn?

– Leirskole er et positivt tiltak for elevene og vi ønsker lovendringen velkommen. I kommunen er det alltid en hard prioritering mellom mange gode tiltak og behov, og fram til nå har vi i Oppegård prioritert å bruke kommunens ressurser på andre områder innen skolesektoren, sier ordføreren. 

Oppegård Avis oppdaterer saken fortløpende. Les mer i Oppegård Avis etter påsken.

Les også: Snart kan leirskole bli gratis i Oppegård

Sport Fotball i Oppegård

Går i strupen på lokalpolitikere og kommunen

Fotballdronning Solveig Gulbrandsen går i strupen på lokalpolitikerne som mener at fotball ikke er en helårsidrett, og på kommunen som fraskriver seg alt ansvar. "Kanskje på tide alle fotballspillere med foreldre møter opp utenfor rådhuset og viser hvor mange som elsker fotball hele året!" Les hele saken

Nyheter Politiet i Nordre Follo informerer

– Det er ikke skummelt å si fra

Politikontakt i Nordre Follo, Solveig Kjeserud, reagerer sterkt på det som skjer i ungdomsmiljøet i Follo. – Jeg er bekymret for en ny trend som er i ferd med å få utvikle og sette seg i vårt nærmiljø, sier hun. Les hele saken

Til toppen