FORSVARLIG LAGRING? En leser har sendt oss dette bildet som viser store, usikrede hauger plastgranulat ved kunstgressbanen ved Flåtestad skole.

Nyheter Plastforurensing

FORSVARLIG LAGRING? En leser har sendt oss dette bildet som viser store, usikrede hauger plastgranulat ved kunstgressbanen ved Flåtestad skole. (Foto: Privat)

Lagret plastgranulat ved Flåtestad skole – har ikke spurt kommunen om tillattelse

Oppegård Avis har fått en henvendelse fra en leser. Vedkommende, som har sendt oss et bilde av store, usikrede hauger plastgranulat ved kunstgressbanen ved Flåtestad skole, lurer på om denne lagringen er forsvarlig.

Det er Oppegård Idrettslag (OI) som eier kunstgressbanen på Flåtestad. Oppegård Avis har kontaktet daglig leder for Oppegård IL, Hege Frøyna, for å få en avklaring i saken.

FORKLARER: Hege Frøyna, daglig leder i Oppegård Idrettslag. Foto: Oppegård Avis

– Snø med granulat er måkt i en stor haug og lagt på asfaltbanen ved Flåtestad ungdomsskole, slik at vi enkelt kan måke det tilbake på banen, og for å hindre at granulatet ikke skal komme ut i naturen/skogen, sier Frøyna.

Hun forklarer videre at på grunn av all driftsstans som har vært på kunstgresset på Østre Greverud har de måttet bruke banen på Flåtestad til trening.

Det er ingen annen bane i kommunen som har undervarme, og treningsforholdene til alle kommunens 1800 fotballspillere er kritiske på vinteren, påpeker Frøyna.

Kan være skadelig for naturen

      Mikroplast:

  • Er små plastpartikler i miljøet som er på størrelse fra 5 millimeter ned til 1mikrometer (en milliondels meter).
  • Er plastbitene mindre enn 1 mikrometer kalles de nanoplast.
  • Det er et økende miljøproblem at plast og mikroplast flyter ut i havet.
  • Mikroplast er blitt påvist i organismer på alle nivåer i den marine næringskjeden, samt i vannet og sedimentene i havet.
  • Kilde: Wikipedia

Slikt granulat regnes som mikroplast og kan inneholde uønskede stoffer, blant annet sink, og er skadelig dersom det kommer ut i miljøet. Dette er ifølge rapport fra Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU.

Norske miljømyndigheter anslår at plastgranulat fra kunstgressbanene er den nest største kilden til utslipp av mikroplast i Norge.

En utregning som konsulentselskapet COWI utførte for Miljødirektoratet, viste at rundt fem prosent av gummikulene forsvinner fra banene hvert år. Det vil si at én kunstgressbane kan ha mellom tre og fem tonn i gummisvinn.

Hva gjør dere for å hindre lekkasjen av gummi ut i naturen?

– Det er ikke vanlig å sikre hauger med snø som er måkt verken ved skoler, idrettsanlegg eller andre steder i kommunen. Vi har lagt det på en asfaltert bane for å hindre at mikroplast kommer ut i naturen. Om det skulle komme noe utenfor asfalten, suges dette opp når snøen har tint, på samme måte som vi har gjort rundt de andre kunstgressbanene i kommunen og som det gjøres i resten av landet, sier Frøyna.

Finnes det noen bekker i området som har avrenning til Gjersjøen?

Nei, ikke det jeg vet. Asfalten ligger inntil fotballbanen, som er lagt på en gammel fyllplass, sier Frøyna.

Skal ryddes opp

I forbindelse med saken har Oppegård avis kontaktet virksomhet UTE Oppegård, som er en forurensningsmyndighet i Oppegård kommune.

Vi er i dialog med OI, som har lovet å rydde opp etter seg og sørge for at det ikke kommer granulat på avveie. I utgangspunktet har de lagt snø med granulat på et fast underlag (asfalt) slik vi krever, men de har ikke formelt bedt om tillatelse til dette på Flåtestad. Vi kommer til å sette en frist for når OI skal ha ryddet plassen, sier virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE Oppegård, som er en forurensningsmyndighet i Oppegård kommune.

Les også: – Banen er isete og helt ubrukelig til fotball

Til toppen