OPPTIL TO UKER TIL MED LYSREGULERING: Det ble avdekket at eksisterende overvannsledning ikke var koblet korrekt mot den nye overvannsledningen, og det pågår derfor utbedringer på stedet.

Nyheter Skiveien

OPPTIL TO UKER TIL MED LYSREGULERING: Det ble avdekket at eksisterende overvannsledning ikke var koblet korrekt mot den nye overvannsledningen, og det pågår derfor utbedringer på stedet. (Foto: Yana Stubberudlien)

Lysreguleringen er tilbake i Skiveien

Det er bare å smøre seg med tålmodighet i en til to uker til, ifølge utbyggeren som jobber med å rette opp feilen med overvannsledningen ved Greverudtorget.

BEHOV FOR LYSREGULERING IGJEN: Utbyggeren jobber med å rette opp feilen med overvannsledningen og ferdigstille den siste delen av VA-anlegget. Foto: Yana Stubberudlien

Lysreguleringen i Skiveien har blitt en vane for bilistene som kjører forbi Greverud, men irritasjonen hos flere forbipasserende blir ikke noe mindre av den grunn.

Les også: Lei av lysregulering i Skiveien?

"Nå har de begynt å grave i Skiveien nedenfor Greverudtorget der de hadde gjort i stand så fint. Dette må vel koste mye", skrev Torbjørn Johansen til Oppegård Avis tirsdag denne uken.

Samme dag fikk vi også en henvendelse fra Morten Hagelsteen Bekken om den samme problematikken.

"Og det fine med det hele er at de har lysregulering som ikke funker. Sto 15 minutter fra Meny mot Greverud i går uten grønt lys. Endte med at alle begynte å kjøre på rødt lys", skrev han til oss.

"Sto 15 minutter fra Meny mot Greverud i går uten grønt lys. Endte med at alle begynte å kjøre på rødt lys."

Morten Hagelsteen Bekken, bor på Oppegård

Pågående utbedringer av overvannsledningen

Oppegård Avis har i forbindelse med saken tatt kontakt med kommunen. Det viser seg at det ikke er kommunen som graver på stedet, men utbyggeren av Greverudtorget.

– Det blir en til to uker til med lysreguleringen på stedet.

Jarle Jenssen i Kruse Smith Entreprenør AS

"Oppegård kommune har inngått en utbyggingsavtale med utbygger av Greverudtorget, og utbyggeren Kruse Smith Entreprenør AS har hatt ansvaret for å legge nye kommunale vann- og avløpsledninger", skriver Stig Bell, planleder i den kommunaltekniske virksomheten UTE Oppegård, i en e-post til Oppegård Avis i dag.

Han forklarer videre at det nevnte arbeidet er gjennomført og UTE Oppegård har gjennomgått sluttdokumentasjonen.

"Det ble da avdekket at eksisterende overvannsledning ikke var koblet korrekt mot den nye overvannsledningen, og det pågår derfor utbedringer", skriver Bell.

Han presiserer at dette arbeidet utføres uten merkostnad for Oppegård kommune.

Entreprenøren som jobber på stedet på vegne av utbyggeren ber folk om å smøre seg med tålmådighet i en kortere periode.

Det blir en til to uker til med lysreguleringen på stedet, sier prosjektleder Jarle Jenssen i Kruse Smith Entreprenør AS.

Les også: Gravingen fortsetter i Skiveien

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter Tussetjern

Gir ny badebrygge med stupebrett til kommunen

Tre private initiativtakere har i samarbeid med Langhus Velforening igangsatte et prosjekt og en vippsaksjon for å få på plass en sårt etterlengtet badebrygge med stupebrett og stige i Tussetjern. Les hele saken

Nyheter Politiet advarer

«Kyss skoen min ellers får du bank»

I vårt politidistrikt har det i det siste vært flere hendelser hvor ungdom utsetter andre ungdom for vold. Nettpatrulje i Øst politidistrikt har i dag publisert et innlegg hvor en av politibetjentene forteller om et slikt oppdrag vedkommende var på i forrige uke. Les hele saken

Til toppen