VEDTATT: Ordfører Thomas Sjøvold og resten av kommunestyret i Oppegård har banket gjennom samarbeidsavtalen med Ski, og det samme har kommunestyret i Ski også gjort. Dermed bor du i Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020.
Nyheter
VEDTATT: Ordfører Thomas Sjøvold og resten av kommunestyret i Oppegård har banket gjennom samarbeidsavtalen med Ski, og det samme har kommunestyret i Ski også gjort. Dermed bor du i Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Nå er Nordre Follo vedtatt

Oppegård og Ski er enige, og politikerne har gått for intensjonsavtalen. Kommunene slås sammen 1. januar 2020.

Nå er det hamret gjennom og vedtatt politisk. Kommunestyrene i både Ski og Oppegård har vedtatt avtalen for den nye storkommunen, og nå er det også klart at navnet blir Nordre Follo.

Med dette er det altså klart - du bor i en annen kommune fra 1. januar 2020, og den kommer altså til å hete Nordre Follo.

Ski gjorde sitt klare vedtak i saken i sitt kommunestyremøte den 12. oktober, mens kommunestyret i Oppegård vedtok avtalen i sitt møte den 17. oktober.

EKTESKAPSINNGÅELSEN ER I GANG: Etter vedtak i både Oppegård og Skis kommunestyrer, kan nå ordfører Thomas Sjøvold i Opegård (t.v.) og Ski-ordfører Tuva Moflag begynne reisen mot Nordre Follo kommune innen den 1. januar 2020.
EKTESKAPSINNGÅELSEN ER I GANG: Etter vedtak i både Oppegård og Skis kommunestyrer, kan nå ordfører Thomas Sjøvold i Opegård (t.v.) og Ski-ordfører Tuva Moflag begynne reisen mot Nordre Follo kommune innen den 1. januar 2020. Foto: Anders Nordheim Dahl

Den nye storkommunen vil få 57.000 innbyggere og folketallet kan stige til nærmere 80.000 i 2040.

Ski skal være kommunesenteret og politisk og administrativ ledelse skal lokaliseres her. Kolbotn og Ski blir utviklet som tvillingbyer og skal til sammen gir en god helhet for innbyggerne. Begge steder skal ha kommunale servicetorg.

Ikke full enighet

ØNSKET ET ANNET NAVN: Venstres Inger Johanne Bjørnstad ønsket å forkorte kommunenavnet.
ØNSKET ET ANNET NAVN: Venstres Inger Johanne Bjørnstad ønsket å forkorte kommunenavnet. Foto: Yana Stubberudlien

Avtalen ble vedtatt mot to stemmer, og dermed klart flertall.

Venstres Inger Johanne Bjørnstad foreslo i vårt kommunestyremøte å droppe "Nordre" i kommunenavnet, men dette fikk kun to stemmer. 

VAR MOT: Frps Geir Amundsen mente grunnlaget for storkommunen er feil.
VAR MOT: Frps Geir Amundsen mente grunnlaget for storkommunen er feil. Foto: Yana Stubberudlien

Frps Geir Amundsen foreslo å forkaste avtalen på bakgrunn av at det, ifølge ham, var et fåtall av innbyggerne som var for storkommunen, og at det ikke har vært, ifølge han, noen politisk behandling av sammenslåingen med Ski. Også dette ble forkastet. 

Med dette kan rådmannen nå starte arbeidet med å kartlegge, harmonisere og tilrettelegge for administrative fellesløsninger og samlokaliserninger i samarbeid med Ski kommune. Det er ventet at dette arbeidet vil bli påbegynt raskt. 

Her kan du lese avtalen mellom de to kommunene i sin helhet!

Se møteprotokollen fra Ski kommunestyre her

Se møteprotokollen fra Oppegård kommunestyre her

Stortinget avgjør

Det er likevel Stortinget som avgjør den nye kommunestrukturen våren 2017. 

Etter Stortingets vedtak skal det opprettes en fellesnemnd som består av fem politikere fra hver kommune. Nemda skal forberede og gjennomføre arbeidet med å etablere den nye kommunen med virkning fra 1. januar 2020. Fordi fellesnemnda ikke kan starte opp før Stortinget har fattet sitt vedtak, skal det etableres en «foreløpig fellesnemnd» fra 1. januar 2017. Den skal sikre politisk koordinering i kommunene frem til våren 2017.

Det er likevel lite som tyder på at det vil bli gjort noen inngripen i sammenslåingsplanene mellom Oppegård og Ski, skal vi tro ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold. 

– Realiteten, slik jeg ser den, er at Nordre Follo kommer til å bli etablert. Stortinget har sagt de ikke skal bruke makt i denne prosessen, og jeg mener at et samlet Oppegård og Ski har alle de kvalitetene som har blitt lagt til grunn for denne reformen, sier Sjøvold.

Til toppen