KØ OG ATTER KØ: Arbeidene i Nordbytunnelen skrider frem, og for mange har det kanskje ført til en del kø-frustrasjoner, men heldigvis går det fremover med arbeidene. Nå er det imidlertid klart for en ny helstengning, så forbered deg på det!
Nyheter
KØ OG ATTER KØ: Arbeidene i Nordbytunnelen skrider frem, og for mange har det kanskje ført til en del kø-frustrasjoner, men heldigvis går det fremover med arbeidene. Nå er det imidlertid klart for en ny helstengning, så forbered deg på det!

Nå helstenges Nordbytunnelen igjen

Nordbytunnelen stenger hele helgen før gjenåpningen mandag 4. desember. Det ventes lange køer på omkjøringstraseene.

Det har vært mange og lange køer i forbindelse med rehabiliteringen av Nordbytunnelen, og det er mer i vente. Den gode nyheten er imidlertid at arbeidet skrider fremover.

Vegvesenet forventer store utfordringer helgen 2.-3. desember. All trafikk som normalt går gjennom Nordbytunnelen må gå på omkjøringstraseene. Disse veiene har begrenset kapasitet.

Lange køer

– Med julehandelen som starter for fullt den aktuelle helgen forventer vi lange køer på fv. 156 Nessetveien, sier prosjektleder Thomas Kalleberg.

Vegvesenets anbefaling er at reisende som ikke har ærend som gjør at de må benytte fv. 156, anmodes om å benytte omkjøringstrasé via E18 til Elvestad, fv. 120 og fv. 151 til Son stasjon i sørgående retning, og motsatt i nordgående retning.

Les også: Nå er arbeidet i Nordbytunnelen i gang

Lokalveinettet i Ås kommune vil også oppleve økt trafikk denne helgen. Publikum bør være spesielt oppmerksomme på fv. 152 og Kongeveien.

Må stenges

Det er et omfattende arbeid med opprydning, oppmerking, skilting og testing som må gjennomføres innen tunnelen kan åpnes for normal trafikk på mandag 4. desember. - Dessverre tar dette tid, sier Kalleberg.

– Men blir vi ferdige før, åpner vi før, avslutter han. 

Nyheter Kolbotn stasjon

Pakkhuset som sykkelhotell

Bane NOR foreslår midlertidig bruk av pakkhuset på Kolbotn stasjon som et sykkelhotell med plass til bare 20 til 30 sykler. Når Kolbotn stasjon skal bygges om, ønsker de å rive det bevaringsverdige pakkhuset. Les hele saken

Til toppen