JA TIL LIKEKJØNNEDE EKTESKAPET: Det var åpenbart god stemning under avstemningen. Her ser du under avstemningen for flertallets forslag til vedtak til ny vigselsliturgi Borg-benken, med biskop Atle Sommerfeldt, ser du på rad nummer to.
Nyheter
JA TIL LIKEKJØNNEDE EKTESKAPET: Det var åpenbart god stemning under avstemningen. Her ser du under avstemningen for flertallets forslag til vedtak til ny vigselsliturgi Borg-benken, med biskop Atle Sommerfeldt, ser du på rad nummer to. (Bilde: Den Norske Kirke i Borg)

Nå kan ALLE gifte seg i kirkene

Stort flertall for ny vigselsliturgi på Kirkemøtet. Også likekjønnede par kan nå gifte seg i Borg bispedømme, som vi er en del av.

Et stort flertall i Kirkemøtet vedtok 30. januar en ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke.

– Vi gleder oss over at også likekjønnede par nå kan gifte seg i kirken, sier Karin-Elin Berg, leder i bispedømmerådet i Borg.

– Da blir kirken åpen for en gruppe som har følt seg utestengt. Kirkemøtets vedtak er gledelig og i samsvar med et tydelig flertall i kirkevalget også i Borg, sier biskop Atle Sommerfeldt

Første par ut i februar

Den første vigselen etter ny liturgi i Borg bispedømme vil finne sted i Eidsvoll kirke 18. februar. Det er biskop Atle Sommerfeldt som vil gjennomføre vielsen.

83 av Kirkemøtets 112 tilstedeværende representanter stemte for det historiske vedtaket. Den nye liturgien kan benyttes allerede fra 1. februar og kommer i tillegg til den vigselsliturgien som ble vedtatt i 2003.

PS! Saken fortsetter under bildet!

FORNØYD: Biskop Atle Sommerfeldt sier at Kirkemøtets vedtak er gledelig.
FORNØYD: Biskop Atle Sommerfeldt sier at Kirkemøtets vedtak er gledelig. Foto: Den Norske Kirke i Borg.

 

– En seier for kjærligheten

Flere av dem som stemte med flertallet hadde som primærstandpunkt at kirkens ekteskapsliturgi ikke burde tilrettelegges for likekjønnet vigsel. Deres begrunnelse for å stemme sammen med flertallet, uttrykkes slik i vedtaket:

"Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Men siden vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap har flertall i Kirkemøtet, tar mindretallet bak dette omforente vedtaket til etterretning at Vigsel 2017 og Forbønn 2017 brukes ved slike vigsler og forbønnshandlinger. Ved vigsel av og ved forbønn for kvinne og mann vil dette mindretallet anbefale at en fortsatt bruker liturgien fra 2003, fordi denne tydelig formidler en forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann."

  – Jeg er svært takknemlig for denne liturgien. Den er en seier for kjærligheten og for ekteskapet som ramme rundt kjærligheten, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

 

ENGASJEMENT: Saken om likekjønnede ekteskap har lenge vært debattert.
ENGASJEMENT: Saken om likekjønnede ekteskap har lenge vært debattert.

Hun forstår de sterke følelsene bak begge syn i saken, men er klar i sin konklusjon:

  – Det er to teologisk begrunnede syn i kirken. Kirken rommer oss alle. Det viktigste er at alle mennesker fra nå av kan få gifte seg i kirken, sier lederen i Kirkerådet.

Har utarbeidet en veiledning

Bispemøtet har utarbeidet en veiledning til hvordan kirkens medarbeidere skal praktisere bruken av de nye vigsels- og forbønnsliturgiene.

Preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien mener vedtaket, slik det er utformet, er av stor verdi for samholdet i kirken:

- Vi gir rom for ulike syn i et viktig læremessig spørsmål, slik vår kirke har praktisert i spørsmålet om kvinners prestetjeneste og gjengifte. Det er en tradisjon vi forplikter oss på, sier hun.

Bak vedtaket 30. januar ligger en lang historie med harde fronter mellom tilhengere og motstandere av kirkelig vigsel for likekjønnede par.

– Det vekker stor interesse fra andre kirker at vi som en stor luthersk kirke kan komme til denne løsningen i en sak der det er så stor uenighet. Vi viser nå at vi er en kirke, og ikke et politisk partis landsmøte, sa Borg biskop Atle Sommerfeldt i debatten før avstemningen.

PS! Les vedtaket under bildet!

KAKEFEIRING: Selvfølgelig måte det til en spesialpyntet kake for anledningen.
KAKEFEIRING: Selvfølgelig måte det til en spesialpyntet kake for anledningen. Foto: Den Norske Kirke i Borg

 

Her er vedtaket

Vedtaket som fikk tilslutning av et bredt flertall på Kirkemøtet 30. januar 2017:

1. Et flertall i Kirkemøtet ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke og vedtar derfor Ordning for vigsel 2017 og Ordning for forbønn for  borgerlig inngått ekteskap 2017 slik disse er lagt fram fra Kirkerådet til Kirkemøtet 2017. Dette flertallet gleder seg over at ekteskapet endelig blir tilgjengelig for alle par som ønsker å gifte seg i Den norske kirke. De to liturgiene kan brukes overfor alle par.

2. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Men siden vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap har flertall i Kirkemøtet, tar mindretallet bak dette omforente vedtaket til etterretning at Vigsel 2017 og Forbønn 2017 brukes ved slike vigsler og forbønnshandlinger. Ved vigsel av og ved forbønn for kvinne og mann vil dette mindretallet anbefale at en fortsatt bruker liturgien fra 2003, fordi denne tydelig formidler en forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.

3. Ordning for vigsel 2003 og Ordning for forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2003 videreføres og justeres i tråd med gudstjenestereformens terminologi.

4. Kirkemøtet ber Bispemøtet utarbeide en veiledning til praktisering av vigsels- og forbønnsliturgiene.

5. De nye liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmer kan inngå ekteskap i sin lokale kirke fra 1. februar 2017. Trykket utgave av liturgien vil foreligge mai 2017.  

6. Kirkemøtet viser til KM sak 17/16 og fastholder
- at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen.
- at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.

7. Kirkemøtet ber om at det igangsettes en prosess med å oversette vigsels- og forbønnsliturgiene til de samiske språk og til tegnspråk.

Debatt Vann og avløp

Vann til besvær

"Vi ber ordfører Thomas Sjøvold om å opplyse innbyggerne om hvor mye det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til det samme nivået som i Ski? Han kan gjøre det enkelt ved å omregne det til antall svømmehaller", skriver Gunnar Sveen fra Kolbotn på vegne av bevegelsen OppegårdsVenner. Les hele saken

Nyheter Algeoppblomstring i Gjersjøen

Skal sjekke om drikkevannet vårt er trygt

Endelig svar på om det er cyanobakterier i Gjersjøen og hvilken type cyanobakterier det er vil først foreligge i midten av uken. "Ved tydelig vannblomst eller påviste algetoksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading", ifølge Folkehelseinstituttet. Les hele saken

Til toppen