FORNØYD MED VEDTAKET: – Jeg er glad for at vi fikk hele formannskapet med på dette viktige vedtaket, sier Anne-Beth Skrede (Ap).

Nyheter Klimapolitikk i Oppegård

FORNØYD MED VEDTAKET: – Jeg er glad for at vi fikk hele formannskapet med på dette viktige vedtaket, sier Anne-Beth Skrede (Ap). (Foto: Yana Stubberudlien)

Nå blir det strengere klimapolitikk i Oppegård

Oppegård kommune har fastslått at det er klimakrise. Formannskapets vedtak om dette forplikter kommunen til nødvendige klimatiltak gjennom kommuneplanen og handlingsplanene.

Det var Anne-Beth Skrede (Ap) som kom med et forslag om dette. Forslaget hennes ble enstemmig vedtatt under det siste formannskapsmøtet onsdag 19. juni.

"Å unngå globalt klimakaos vil kreve en endring av samfunnet og verdensøkonomien i en skala aldri tidligere sett."

Utdrag fra rapporten FNs klimapanel offentliggjorde høsten 2018

– Jeg er glad for at vi fikk hele formannskapet med på dette viktige vedtaket! Dette skal vi følge opp også i den nye kommunen, sier Ap-politikeren.

Hun viser til rapporten FNs klimapanel offentliggjorde høsten 2018 hvor det advares i klare ordelag om at tiden er i ferd med å løpe ut hvis verden skal unngå katastrofe.

– Oppegård kommune har vedtatt klimaplaner, og har fokus på FNs bærekraftsmål. Det er likevel på tide å ta klimaendringene på reelt og større alvor, og ta grep i forhold til den krisen vi befinner oss i, sier Skrede.

Krisesituasjon som følge av klimaendringene

Ap-politikeren er glad for at lokalpolitikerne i Oppegård har anerkjent at verdenssamfunnet befinner seg i en krisesituasjon som følge av klimaendringene.

– En global oppvarming på to grader sammenlignet med en oppvarming på 1,5 grader, vil true den globale matsikkerheten, øke tempoet i utryddelsen av plante-og dyrearter, gjøre flere hundre millioner mennesker mer utsatt for fattigdom og matmangel, og kraftig øke risikoen for at kritiske vippepunkter passeres. Det vil sette samfunnet, slik vi kjenner det, under sterkt press, og skape uforutsigbarhet i forhold til velferd, sysselsetting og sikkerhet, sier Skrede.

Halvering av globale utslipp innen 2030

Skrede sier at for å hindre alvorlige klimaendringer, og begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, må de globale utslippene av klimagasser halveres innen 2030.

– Kommunens klimaansvar skal være gjennomgripende på alle politiske områder og veie tyngre enn tidligere.

Anne-Beth Skrede (Ap)

– Oppegård kommune skal nå gjøre sin del av den jobben, og vil arbeide for at Nordre Follo vedtar det samme, sier Ap-politikeren.

Hun sier formannskapets vedtak medfører at kommunens klimaansvar skal være gjennomgripende på alle politiske områder og veie tyngre enn tidligere.

– Vi har også vedtatt at klimaregnskap og klimabudsjett skal følges opp med nødvendige tiltak i kommuneplan og handlingsplaner, sier Skrede.

Les også: Skylder på tørr sommer og gamle feil

Debatt Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

– Det viktigste valget på mange år

"Som velgere kan vi påvirke. Vi kan velge å være passive og stemme slik vi alltid har gjort, eller vi kan være aktive og lese partiprogrammene og vurdere kandidatene på valglistene. Dette valget er det viktigste på mange år", skriver Oddbjørn Skredderberget i sitt leserinnlegg. Les hele saken

Debatt Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

– Redd Kolbotntjernet

"Vi i Senterpartiet er fortsatt svært bekymret for Kolbotntjernets tilstand. Målinger for mai og juni viser at vannet har det høyeste gjennomsnittlige fosfortallet siden 2009", skriver Tor Anders Østby og Hilde Widerberg, toppkandidatene på Senterpartiets liste i Nordre Follo, i et debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Spredning av fremmede arter i Oppegård

– Har ikke ressurser til bekjempelsen av kanadagullris

Solveig Joten Svensen er bekymret for spredning av kanadagullris på Svartskog. – Jeg håper kommunen kan ta grep raskt for å hindre at denne svartelistede planten truer artsmangfoldet på Svartskog, sier hun. Les hele saken

Til toppen