FORNØYD MED VEDTAKET: – Jeg er glad for at vi fikk hele formannskapet med på dette viktige vedtaket, sier Anne-Beth Skrede (Ap).

Nyheter Klimapolitikk i Oppegård

FORNØYD MED VEDTAKET: – Jeg er glad for at vi fikk hele formannskapet med på dette viktige vedtaket, sier Anne-Beth Skrede (Ap). (Foto: Yana Stubberudlien)

Nå blir det strengere klimapolitikk i Oppegård

Oppegård kommune har fastslått at det er klimakrise. Formannskapets vedtak om dette forplikter kommunen til nødvendige klimatiltak gjennom kommuneplanen og handlingsplanene.

Det var Anne-Beth Skrede (Ap) som kom med et forslag om dette. Forslaget hennes ble enstemmig vedtatt under det siste formannskapsmøtet onsdag 19. juni.

"Å unngå globalt klimakaos vil kreve en endring av samfunnet og verdensøkonomien i en skala aldri tidligere sett."

Utdrag fra rapporten FNs klimapanel offentliggjorde høsten 2018

– Jeg er glad for at vi fikk hele formannskapet med på dette viktige vedtaket! Dette skal vi følge opp også i den nye kommunen, sier Ap-politikeren.

Hun viser til rapporten FNs klimapanel offentliggjorde høsten 2018 hvor det advares i klare ordelag om at tiden er i ferd med å løpe ut hvis verden skal unngå katastrofe.

– Oppegård kommune har vedtatt klimaplaner, og har fokus på FNs bærekraftsmål. Det er likevel på tide å ta klimaendringene på reelt og større alvor, og ta grep i forhold til den krisen vi befinner oss i, sier Skrede.

Krisesituasjon som følge av klimaendringene

Ap-politikeren er glad for at lokalpolitikerne i Oppegård har anerkjent at verdenssamfunnet befinner seg i en krisesituasjon som følge av klimaendringene.

– En global oppvarming på to grader sammenlignet med en oppvarming på 1,5 grader, vil true den globale matsikkerheten, øke tempoet i utryddelsen av plante-og dyrearter, gjøre flere hundre millioner mennesker mer utsatt for fattigdom og matmangel, og kraftig øke risikoen for at kritiske vippepunkter passeres. Det vil sette samfunnet, slik vi kjenner det, under sterkt press, og skape uforutsigbarhet i forhold til velferd, sysselsetting og sikkerhet, sier Skrede.

Halvering av globale utslipp innen 2030

Skrede sier at for å hindre alvorlige klimaendringer, og begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, må de globale utslippene av klimagasser halveres innen 2030.

– Kommunens klimaansvar skal være gjennomgripende på alle politiske områder og veie tyngre enn tidligere.

Anne-Beth Skrede (Ap)

– Oppegård kommune skal nå gjøre sin del av den jobben, og vil arbeide for at Nordre Follo vedtar det samme, sier Ap-politikeren.

Hun sier formannskapets vedtak medfører at kommunens klimaansvar skal være gjennomgripende på alle politiske områder og veie tyngre enn tidligere.

– Vi har også vedtatt at klimaregnskap og klimabudsjett skal følges opp med nødvendige tiltak i kommuneplan og handlingsplaner, sier Skrede.

Les også: Skylder på tørr sommer og gamle feil

Nyheter VA-anlegg på Svartskog

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet. Les hele saken

Debatt Kommunevåpen: Havreakset vs. salamanderen

Salamanderen som Nordre Follos kommunevåpen?

"Det ville vært som et lite julemirakel om Salamanderen – folkets favoritt – gjenoppstod fra de døde og likevel ble Nordre Follos kommunevåpen", skriver kommunestyrerepresentant for MDG i Nordre Follo, Jens Nordahl, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Kommunesammenslåing om 22 dager

Beholder kun Vei og park på Sofiemyr – midlertidig

De kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski er på flyttefot. Ansatte i Vei og park skal fortsatt være på Sofiemyr frem til miljøstasjonen utvides om ett år, mens 22 ansatte fra Vann og avløp må flytte til Ski. Les hele saken

Til toppen