NATTESTENGES: Både Follotunnelen (bildet) og Nordbytunnelen nattestenges.
Nyheter
NATTESTENGES: Både Follotunnelen (bildet) og Nordbytunnelen nattestenges. (Anders Nordheim Dahl)

Nå nattestenges både Nordbytunnelen og Follotunnelen

Ha dette i mente når du reiser ut på E6!

Første stenging er torsdag 8. mars kl. 21.00. Begge tunnelene er nattestengt de fire påfølgende nettene. Omkjøringstraseer blir skiltet.

Årsaken til stengingen i Nordbytunnelen er restarbeider etter masseuttaket i fjor og elektroarbeider.

- Vi hadde et betydelig masseuttak, sier prosjektleder Thomas Kalleberg. – Det tar tid å få fjernet alt. Nå tar vi siste rest.

Les også: Søkte etter savnet mann med helikopter

I Follotunnelen er det elektroarbeider som krever stenging. Arbeidene i denne tunnelen skal være ferdige i løpet av mars.

Nordbytunnelen er stengt i disse tidsrommene:

  • Torsdag 8. mars kl. 21.00 – fredag 9. mars kl. 05.30
  • Fredag 9. mars kl. 21.00 – lørdag 10. mars kl. 05.30
  • Lørdag 10. mars kl. 21.00 – søndag 11. mars kl. 07.00
  • Søndag 11. mars kl. 22.00 – mandag 12. mars kl. 05.30

Omkjøring skiltes via fv. 156 Nessetveien.

Follotunnelen er stengt i disse tidsrommene:

  • Torsdag 8. mars kl. 21.00 – fredag 9. mars kl. 05.30
  • Fredag 9. mars kl. 21.00 – lørdag 10. mars kl. 05.30
  • Lørdag 10. mars kl. 21.00 – søndag 11. mars kl. 07.00
  • Søndag 11. mars kl. 22.00 – mandag 12. mars kl. 05.30

Omkjøring skiltes via  fv. 151 Osloveien.

Debatt Vann og avløp

Vann til besvær

"Vi ber ordfører Thomas Sjøvold om å opplyse innbyggerne om hvor mye det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til det samme nivået som i Ski? Han kan gjøre det enkelt ved å omregne det til antall svømmehaller", skriver Gunnar Sveen fra Kolbotn på vegne av bevegelsen OppegårdsVenner. Les hele saken

Nyheter Algeoppblomstring i Gjersjøen

Skal sjekke om drikkevannet vårt er trygt

Endelig svar på om det er cyanobakterier i Gjersjøen og hvilken type cyanobakterier det er vil først foreligge i midten av uken. "Ved tydelig vannblomst eller påviste algetoksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading", ifølge Folkehelseinstituttet. Les hele saken

Til toppen