NATTESTENGES: Nordbytunnelen blir en periode fremover nattestengt for arbeider i det sydgående løpet.
Nyheter
NATTESTENGES: Nordbytunnelen blir en periode fremover nattestengt for arbeider i det sydgående løpet. (Bilde: Google)

Nå nattestenges Nordbytunnelens sørgående løp

De neste ukene må du belage deg på å kjøre omveier om du skal på E6 sørover.

I forbindelse med at Nordbytunnelen skal rehabiliteres, blir tunnelens sørgående løp stengt nattestid fra og med mandag den 13. mars og til og med torsdag den 1. juni.

Nye lyssignaler

Årsaken til nattestengingen av Nordbytunnelen er at det skal monteres kjørefeltsignaler, nærmere bestemt rødt kryss og grønn pil i tunneltaket. i sydgående løp.

Tiltaket vil på sikt medføre at fylkesvei 156, som blir omkjøringstrasé for anleningen, kke blir belastet på den samme måten som skjer i dag ved stengt tunnel.

– For å lette avviklingen av toveis trafikk i rehabiliteringsperioden, utvides også driftsåpningene på begge sidene av tunnelen, forteller prosjektleder Thomas Kalleberg i Statens vegvesen i en pressemelding.

Trafikkstøy

Beboere langs denne vegen vil kunne merke økning i trafikk og trafikkstøy i stengeperioden fra klokken 21.00-05.30.

– Vi forstår at dette er en merbelastning for de som bor langs strekningen, og gjør dette så raskt vi kan, forklarer Kalleberg.

Resten av døgnet når det ikke er arbeider vil trafikken gå som normalt gjennom tunnelen.

Halvannet år

Arbeidene som nå utføres gjøres for å lette avviklingen av trafikken under selve rehabiliteringsperioden, som strekker seg fra august 2017 og fram til februar 2019.

Dermed er det bare å belage seg på litt omkjøringer en tid fremover, men så blir alt så meget bedre når det står ferdig!

Debatt Vann og avløp

Vann til besvær

"Vi ber ordfører Thomas Sjøvold om å opplyse innbyggerne om hvor mye det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til det samme nivået som i Ski? Han kan gjøre det enkelt ved å omregne det til antall svømmehaller", skriver Gunnar Sveen fra Kolbotn på vegne av bevegelsen OppegårdsVenner. Les hele saken

Nyheter Algeoppblomstring i Gjersjøen

Skal sjekke om drikkevannet vårt er trygt

Endelig svar på om det er cyanobakterier i Gjersjøen og hvilken type cyanobakterier det er vil først foreligge i midten av uken. "Ved tydelig vannblomst eller påviste algetoksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading", ifølge Folkehelseinstituttet. Les hele saken

Til toppen