NATTESTENGES: Nordbytunnelen blir en periode fremover nattestengt for arbeider i det sydgående løpet.
Nyheter
NATTESTENGES: Nordbytunnelen blir en periode fremover nattestengt for arbeider i det sydgående løpet. (Bilde: Google)

Nå nattestenges Nordbytunnelens sørgående løp

De neste ukene må du belage deg på å kjøre omveier om du skal på E6 sørover.

I forbindelse med at Nordbytunnelen skal rehabiliteres, blir tunnelens sørgående løp stengt nattestid fra og med mandag den 13. mars og til og med torsdag den 1. juni.

Nye lyssignaler

Årsaken til nattestengingen av Nordbytunnelen er at det skal monteres kjørefeltsignaler, nærmere bestemt rødt kryss og grønn pil i tunneltaket. i sydgående løp.

Tiltaket vil på sikt medføre at fylkesvei 156, som blir omkjøringstrasé for anleningen, kke blir belastet på den samme måten som skjer i dag ved stengt tunnel.

– For å lette avviklingen av toveis trafikk i rehabiliteringsperioden, utvides også driftsåpningene på begge sidene av tunnelen, forteller prosjektleder Thomas Kalleberg i Statens vegvesen i en pressemelding.

Trafikkstøy

Beboere langs denne vegen vil kunne merke økning i trafikk og trafikkstøy i stengeperioden fra klokken 21.00-05.30.

– Vi forstår at dette er en merbelastning for de som bor langs strekningen, og gjør dette så raskt vi kan, forklarer Kalleberg.

Resten av døgnet når det ikke er arbeider vil trafikken gå som normalt gjennom tunnelen.

Halvannet år

Arbeidene som nå utføres gjøres for å lette avviklingen av trafikken under selve rehabiliteringsperioden, som strekker seg fra august 2017 og fram til februar 2019.

Dermed er det bare å belage seg på litt omkjøringer en tid fremover, men så blir alt så meget bedre når det står ferdig!

Nyheter Storebukta-prosjektet

– Dette er helt uakseptabelt!

Kommunen og Storebukta-utbyggeren vil sette opp en port som stenger undergangen i Theodor Hansens vei for ordinær trafikk frem til høsten. Beboere i området er i harnisk. – At utbygger ikke er villig til å betale for nødvendig sikkerhet kan ikke veltes over på oss på denne måten. Nå er det på tide at kommunen stiller seg på beboernes side og stiller ordentlige krav, sier styreleder for Tangen Vel, Jan Willem Kopperud. Les hele saken

Nyheter Digitale læringsmidler på skolen

Beroliger foresatte

– Vi har etablert sikkerhetstiltak for å hindre at personinformasjonen til elevene kommer på avveie, sier IKT-rådgiver i Oppegård, Andreas Christiansen (41). Sjekk også hva Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet mener om saken. Les hele saken

Nyheter Ingen forvaltningsrevisjon i Oppegård i 2019

– Bryter kommuneloven

Revisjonssjef i Follo distriktsrevisjon IKS (FDR), Steinar Neby, mener Oppegård kommune bryter gjeldende kommunelov ved å ikke utføre de lovpålagte forvaltningsrevisjonene. Les hele saken

Til toppen