SKAL UTBEDRES: Det er mye som skal gjøres både innvendig og utvendig i Nordbytunnelen på E6 i tiden som kommer.
Nyheter
SKAL UTBEDRES: Det er mye som skal gjøres både innvendig og utvendig i Nordbytunnelen på E6 i tiden som kommer. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Nå stenges Nordbytunnelen i over et halvt år

Endret kjøremønster i over et halvt år.

Kjører du E6? Da bør du kikke på denne, for det skal gjøres utbedringsarbeider på rømningsveier, tekniske rom i tunnellen og i dagsonene skal utvides, det skal gjøres utbedringer på ventilasjonsalegget, skiltene skla forbedres, og det samme skal også SOS-kioskene og brannsikringen.

Tavler skal skiftes ut, det skal opp et nytt bomanlegg, og i tillegg skal et nytt system på plass for styring, regulering og overvåking av tunnelene.

Stengt i et over halvt år

Arbeidene starter 2. september 2017 (endret fra 21. august). Fra dette tidspunktet og fram til jul 2017 vil det nordgående løpet i tunnelen være stengt.

SKAL UTBEDRES: Det er mye som skal gjøres både innvendig og utvendig i Nordbytunnelen på E6 i tiden som kommer..
SKAL UTBEDRES: Det er mye som skal gjøres både innvendig og utvendig i Nordbytunnelen på E6 i tiden som kommer.. Foto: Anders Nordheim Dahl

Rushtrafikken vil bli avviklet med skiftende kjøreretninger i det sørgående løpet, slik at rushtrafikken kan avvikles med tilnærmet normal kapasitet gjennom tunnelen.

Les også: Legionella-funn på opplevelsesbadet The Well

Møtende trafikk ledes inn på fv. 156. På natt vil det være møtende trafikk i sørgående løp.

Kjøremønsteret i helgene vil være tilsvarende, men med noen justeringer avhengig av trafikksituasjon og sesong, opplyser Statens Vegvesen.

Flere faser

Av praktiske årsaker er arbeidene i Nordbytunnelen delt inn i to faser. Fase 1 startet i uke 40 i 2014 og varte fram til juni 2015. Fase 2 starter altså nå i september i år.

Ifase 1 ble cirka 8200 meter kabelbro, som henger i tunneltaket,  og som alle lampene er festet til, erstattet med ny syrefast type.

Les også: Tvunet til å selge Taraldrud - til spottpris

3000 lamper e skiftet ut. Det er i dag cirka 1500 armaturer i hvert løp. Etter denne rehabiliteringen er hvert løp utstyrt med 2000 nye armaturer. Full belysningseffekt som følge av flere armaturer oppnås først når fase 2 er gjennomført fordi strømkapasiteten økes i denne fasen.

Vi håper trafikk-avviklingen vil gå greit i perioden som kommer!

Nyheter Oljeutslipp til Tussetjern

Avdekket nye typer olje i Tussetjern – Fraråder fortsatt bading

Det er fortsatt olje i Tussetjern og det er synlig oljefilm på vannet ved strandsoner etter lekkasje av hydraulikkolje for over en måned siden. Forrige uke ble det også avdekket nye typer olje som tyder på oljeforurensning fra vakuumpumper og kompost. Les hele saken

Til toppen