ENGASJERER SEG I BUSS-SAKEN: Ordfører Thomas Sjøvold er klar på at det burde vært et bedre busstilbud sør i kommunen.
Nyheter
ENGASJERER SEG I BUSS-SAKEN: Ordfører Thomas Sjøvold er klar på at det burde vært et bedre busstilbud sør i kommunen. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

– Naturlig at bussene går gjennom hele kommunen

Ordfører Thomas Sjøvoid har lagt press på Ruter for å sikre også Oppegård syd et rutebusstilbud.

I forrige ukes Oppegård Avis kunne du lese om de frustrerte pendlerne sør i kommunen som etterlyser et busstilbud i området.

Ordfører Thomas Sjøvold har allerede før oppslaget engasjert seg i saken, og har tatt kontakt med Ruter for å se på buss-utfordringene sør i kommunen.

– Hadde det vært opp til oss hadde bussene gått gjennom hele kommunen, men vi har ingen råderett over Ruters rutevalg, men kan komme med ønsker, sier Sjøvold.

PÅ HOLDEPLASSEN: Ordfører Thomas Sjøvold mener også at takstsonene må endres lokalt i Oppegård.
PÅ HOLDEPLASSEN: Ordfører Thomas Sjøvold mener også at takstsonene må endres lokalt i Oppegård. Foto: Anders Nordheim Dahl

– Viktig

Sjøvold påpeker spesielt en ønsket forlengelse av bussrute 81.

– Vi var lovet at denne ruten skulle forlenges mot Ski, i første omgang til Vevelstad. Vi hadde inntrykk av at dette skulle skje, men rett før
oppstart ombestemte Ruter seg uten at vi har fått noen god forklaring på det, sier Sjøvold.

– For Oppegård er det svært viktig at ruten i det minste strekkes gjennom hele kommunen for å sikre kollektivdekning i hele kommunen. Sett i lys av etableringen av Nordre Follo er forlengelse hele veien til Ski sentrum viktig. Selv om ruten delvis vil gå langs toget, vil den dekke områder med relativ lang avstand til stasjonene, i tillegg vil ruten sikre ennå flere muligheter for overgang til tog, sier Sjøvold.

Ingen endringsplaner

Ruter har på sin side ikke et ønske om å forandre busstilbudet, og mener tog er et godt nok tilbud.

– Jeg forstår frustrasjonen og har forståelse for at beboere ønsker seg flere bussavganger, og at det ikke er bussforbindelse fra Greverud til Kolbotn, men reisende kan benytte seg av lokaltog L2 som går to ganger i timen, men på strekningen fra Oppegård syd til Kolbotn går det lokaltog hver halvtime, ekspressbusser i rushen og lokalbusser forøvrig,sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Cathrine Myhren.

Hun forklarer at der det går kapasitetsstere togvelger Ruter å ikke kjøre dobbelt med buss.

Når det gjelder etablering av en bussforbindelse mellom Oppegård og Ski, svarer Myhren følgende:

– Å forlenge busslinjen 81A til Ski har blitt vurdert, men ingenting er konkludert på dette tidspunktet, sier hun.

PS! Saken fortsetter under bildet!

HIT, MEN IKKE LENGER: Her er endestasjonen for alle busser i Oppegård, nemlig ved Greverud kirke.
HIT, MEN IKKE LENGER: Her er endestasjonen for alle busser i Oppegård, nemlig ved Greverud kirke. Foto: Yana Stubberudlien

Ny takstsone

I tillegg mener Sjøvold at det er på tide at man nå ser på takstsonene til og fra Oppegård. I dag må man reise til Rosenholm for å kunne spare inn en takstsone. Å få innlemmet Oppegård i takstsone én, mener Sjøvold er helt naturlig.

I tillegg til at Sjøvold ønsker takstene endret, har han også engasjert seg i lokalruten fra Svartskog. Dette er en lokalrute som kjører strekningen Svartskog-Kolbotn syv ganger daglig fra mandag til fredag.

I det siste har det vært mye snakk rundt manglende beltetilbud på ruten, som i all hovedsak kjører skoleelever fra Svartskog til Kolbotn skole.

– Ruteendringer medførte at bussen ble rød istedenfor grønn, men også at setebeltene forsvant. Det synes vi er uheldig på en «skolebuss» og som i tillegg trafikkerer en vanskelig rute med dårlige veier. Ved henvendelse til Ruter er svaret at det ikke er belter i røde bybusser fordi passasjerene skal komme raskere av og på. Nå er dette en rute med veldig få passasjerer og som sagt nesten bare skoleelever, sier Sjøvold.

FRUSTRERTE PENDLERE: Tessie Kristiansen, Shanicah Juarez, Maijorie Juarez, Emiliya Porada, Gluchy Rafal og Yaroslav Porada fra Oppegård har ingen direkte buss-forbindelse til Kolbotn per i dag.
FRUSTRERTE PENDLERE: Tessie Kristiansen, Shanicah Juarez, Maijorie Juarez, Emiliya Porada, Gluchy Rafal og Yaroslav Porada fra Oppegård har ingen direkte buss-forbindelse til Kolbotn per i dag. Foto: Yana Stubberudlien

 

Nyheter Kolbotn stasjon

Pakkhuset som sykkelhotell

Bane NOR Eiendom foreslår midlertidig bruk av pakkhuset på Kolbotn stasjon som et sykkelhotell med plass til bare 20 til 30 sykler. Når Kolbotn stasjon skal bygges om, ønsker de å rive det bevaringsverdige pakkhuset. Les hele saken

Til toppen