UENIG: – Vi tar dette på det ­største alvor, men er uenige med det Fylkesmannen skriver i sin ­vurdering, sier konstituert 
rådmann Lars Henrik Bøhler.
Nyheter
UENIG: – Vi tar dette på det ­største alvor, men er uenige med det Fylkesmannen skriver i sin ­vurdering, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Nekter å erkjenne lovbrudd

Til tross for at både Fylkesmannen og politiet har gjennomgått mobbesakene i Oppegård-skolen og konkludert med lovbrudd, nekter kommunen å erkjenne dette.

– Vi tar dette på det største alvor, men er uenige med det Fylkesmannen skriver i sin vurdering. Vi mener kommunen ikke har begått lovbrudd, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.

Oppegård Avis skrev i fjor høst om at Fylkesmannen kontrollerte Sofiemyrtoppen og Vassbonn skolers arbeid med mobbing og det psykososiale miljøet ved skolene, og avdekket flere lovbrudd ved begge skoler.

Erkjenner ingen lovbrudd

Oppegård kommune har ikke ansett noen av Fylkesmannens konstaterte lovbrudd som lovbrudd, og mener at Fylkesmannen har lagt til grunn feil forståelse av lovbestemmelsene, ifølge tilbakemeldingen kommunen sendte til Fylkesmannen i slutten av desember i fjor.

Ifølge rådmannen har kommunen hatt et forsvarlig system.

Les også: – Ikke kødd med barna våre, Oppegård kommune

– Mange av innspillene i fylkesmannens tilsynsrapport er gode. Vi har tatt hensyn til alle innspillene og gjennomført de anbefalte tiltakene. Vi mener våre rutiner og handlinger ikke gir grunnlag for lovbrudd, men vi kan alltid bli bedre på å forhindre, avdekke og følge opp mobbing og krenkende ord og handlinger. Vi ønsker å styrke det psykososiale skolemiljøet og er i så måte takknemlig for det tilsynsrapportene har bidratt til, sier Bøhler.

I sin vurdering av kommunens tilbakemelding skriver Fylkesmannen at det ikke er sannsynlig at alle lovbruddene ved de to skolene har blitt fullstendig rettet. Det gjelder blant annet lovbruddene knyttet til forebyggende arbeid og internkontroll samt individuelt rettet arbeid.

PS! Saken fortsetter under bildet!

VASSBONN SKOLE: I perioden fra 2011 til 2015 var det flere tilfeller der elever ved Vassbonn skole opplevde seg psykisk mobbet.
VASSBONN SKOLE: I perioden fra 2011 til 2015 var det flere tilfeller der elever ved Vassbonn skole opplevde seg psykisk mobbet. Foto: Yana Stubberudlien

Ble anmeldt av politiet

I perioden fra 2011 til 2015 var det flere tilfeller der elever ved Vassbonn skole opplevde seg psykisk mobbet. Politiet har anmeldt forholdet basert på flere elevers opplevelser, men fremhever spesielt to konkrete saker. Den ene av de to jentene omtalt i anmeldelsen, byttet til Sofiemyrtoppen skole i 2015, og en måned etter skolebyttet tok hun sitt eget liv.

Bekreftet lovbrudd

Politimesteren i Øst politidistrikt har i februar i år kommet med et vedtak i saken. Ifølge vedtaket ble forholdene ikke fulgt opp av skolen i samsvar med regelverket.

SOFIEMYR: Det er også avdekket flere lovbrudd på Sofiemyr skole.
SOFIEMYR: Det er også avdekket flere lovbrudd på Sofiemyr skole. Foto: Anders Nordheim Dahl

«Skolen unnlot i tilstrekkelig grad å systematisere og dokumentere sitt forebyggende arbeid for å ivareta ele- venes psykososiale miljø. Feilene medførte at skolen ikke håndterte ulike konflikter og/eller situasjoner vedrørende elevenes psykososiale helse på en forsvarlig måte, i det man blant annet manglet klare rutiner for skolens handleplikt, varslingsplikt og plikt til å fatte vedtak og/eller sørget for at alle ansatte var kjent med innholdet i pliktene, når de tiltrådte og hvordan pliktene skulle gjennomføres. Det ble heller ikke fattet enkeltvedtak til rett tid,» står det i vedtaket.

Les også: – Vi tar dette på største alvor

– Skolen har gjennomført tiltakene uten at den har dokumentert dette skriftlig, sier Bøhler.

– Er ikke det lovpålagt å fatte skriftlige enkeltvedtak i alle tilfeller når elever eller foreldre ber om tiltak knyttet til skolemiljø, noe skolen ikke har gjort i de aktuelle sakene?

– Dette er i utgangspunktet riktig, men her foreligger det også noen juridiske tolkningsspørsmål som jeg ikke ønsker å gå nærmere inn på nå, sier Bøhler.

Får 60.000 i bot

For overtredelsen har politiet gitt Oppegård kommune 60.000 kroner i foretaksbot for brudd på opplæringsloven. Boten bygger på at forelegget blir vedtatt innen fem dager.

UENIG: – Vi tar dette på det ­største alvor, men er uenige med det Fylkesmannen skriver i sin ­vurdering, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.
UENIG: – Vi tar dette på det ­største alvor, men er uenige med det Fylkesmannen skriver i sin ­vurdering, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler. Foto: Yana Stubberudlien

Ifølge politiet har kommunen ikke vedtatt foretaksboten ennå og bedt om utsettelsen av fristen. Saken har nå havnet hos statsadvokatembetet og kan ende som en rettssak.

Les også: Kjempet for sønnen i to år

– Da vi fikk vedtaket fra politiet, ønsket vi mer informasjon om hvilke straffeforhold vi har overtrådt, når og under hvilke omstendigheter. Vi har derfor bedt politiet om en begrunnelse og venter på en tilbakemelding på dette før vi kan ta stilling til noe, sier Bøhler.

Han sier kommunen ikke kan erkjenne straffskyld før de har fått tilstrekkelig info til å ta stilling til forelegget.

Utover dette vil rådmannen ikke kommentere saken så lenge den ikke er endelig avgjort.

Debatt Vann og avløp

Vann til besvær

"Vi ber ordfører Thomas Sjøvold om å opplyse innbyggerne om hvor mye det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til det samme nivået som i Ski? Han kan gjøre det enkelt ved å omregne det til antall svømmehaller", skriver Gunnar Sveen fra Kolbotn på vegne av bevegelsen OppegårdsVenner. Les hele saken

Nyheter Algeoppblomstring i Gjersjøen

Skal sjekke om drikkevannet vårt er trygt

Endelig svar på om det er cyanobakterier i Gjersjøen og hvilken type cyanobakterier det er vil først foreligge i midten av uken. "Ved tydelig vannblomst eller påviste algetoksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading", ifølge Folkehelseinstituttet. Les hele saken

Til toppen