Nettbrett-piloter i Oppegård

Gråblyant, viskelær og skolebøker må vike for nettbrett for førsteklassingene ved to skoler i Oppegård.

Det var stor spenning hos barna på de to barneskolene da de fikk utlevert hver sin nettbrett tirsdag forrige uke.

– Dette er et toårig prosjekt i regi av kommunen og handler om bruk av nettbrett som arbeidsverktøy i læringsarbeidet. Vi har nettopp satt i gang med det og foreløpig har vi bare positive erfaringer, sier rektor Wenche Vabro ved Østli skole, etter at skolen fikk 43 iPader som ble utdelt til alle førsteklassingene.

PS: Se elevene i aksjon med iPadene i vindovinduet øverst. Saken fortsatter under bildet, og du kan lese mer om prøveprosjektet i papiravisen den 15. september.

PRØVEPROSJEKT: Førsteklassingene på Østli og Kolbotn skoler deltar i et toårig prosjekt om bruk av ipad i undervisningen.
PRØVEPROSJEKT: Førsteklassingene på Østli og Kolbotn skoler deltar i et toårig prosjekt om bruk av ipad i undervisningen. Foto: Yana Stubberudlien

Fornøyd

Det startet våren 2016 da skolene ble invitert på et informasjonsmøte om bruk av nettbrett.

STOLT: Elevene får raskere progresjon. De lærer tre bokstaver per uke. Iben Elvira Dehle-Ljung viser tankekartet hun har laget med bokstaven A.
STOLT: Elevene får raskere progresjon. De lærer tre bokstaver per uke. Iben Elvira Dehle-Ljung viser tankekartet hun har laget med bokstaven A. Foto: Yana Stubberudlien

Kontaktlærer på 1. trinn ved Østli skole, Ingvild Starheim, er storfornøyd med prøveprosjektet. Hun ser mange fordeler ved bruk av nettbrett enn pc i undervisningen hos de minste.

– Jeg synes det er helt topp og mulighetene er utallige! Nettbrett er mindre komplisert i bruk enn pc, elevene bruker mindre tid på innlogging og de får raskere progresjon. Det er også enklere å tilrettelegge for hvert barn, sier Starheim.

– Vi er bare i startfasen, men allerede nå har de lært å tegne og skrive på iPad, legge til lydfiler, ta bilder og lage tankekart med bildene de hadde tatt. Det går som en lek, sier Starheim.

Ligger foran Oppegård

I nabokommunen Ski er IKT-dekningen i dag noe annerledes enn i Oppegård.

STORFORNØYD: Pernille Juelsen (6) fra Østli skole synes det er kjempegøy å gjøre lekser på ipad. Her er hun sammen med kontaktlærer Ingvild Starheim og rektor Wenche Vabro.
STORFORNØYD: Pernille Juelsen (6) fra Østli skole synes det er kjempegøy å gjøre lekser på ipad. Her er hun sammen med kontaktlærer Ingvild Starheim og rektor Wenche Vabro. Foto: Yana Stubberudlien

– På Langhus skole startet vi med nettbrett på fjerde trinn allerede i 2013 og nå har vi nettbrett på alle trinn. Flere andre skoler i Ski har nettbrett på flere trinn. I år har alle elevene på første trinn fått nettbrett, mens resten av småbarnsskolen har valgt å satse på andre og tredje trinn, men etter planen vil Ski nå full dekning i løpet av en treårsperiode, sier undervisningsinspektør og IKT-ansvarlig ved Langhus skole, Mette Hopøy.

Hun sier Langhus skole, som har 428 elever per i dag, har veldig gode erfaringer med nettbrett som arbeidsverktøy, men påpeker at prosessen er avhengig av at lærerne får god opplæring før det settes i gang. 

VIL IKKE HA SKOLEBØKER: – Det er bra at jeg slipper å lese bøker på skolen, sier Håkon Koldingsnes (6). Han  synes det er mer spennende å gjøre oppgaver på iPad.
VIL IKKE HA SKOLEBØKER: – Det er bra at jeg slipper å lese bøker på skolen, sier Håkon Koldingsnes (6). Han  synes det er mer spennende å gjøre oppgaver på iPad. Foto: Yana Stubberudlien

Fakta om digitalt løft i Oppegård:

  • I februar fikk alle ungdomsskolene i kommunen nye bærbare pc-er. Det ble kjøpt inn pc-er til ungdomstrinnet slik at dekningen der nå er én pc fordelt på to elever.
  • På barneskolene ble det kjøpt inn chromebook til fire skoler og dekningen der er en chromebook fordelt på tre elever.
  • Forrige uke fikk førsteklassingene på to barneskoler, nemlig Kolbotn og Østli skoler, hver sin nettbrett som de skal bruke i undervisningen. Dette er et toårig prøveprosjekt.
  • Før skolene fikk nytt IKT-utstyr, ble også det trådløse nettverket oppgradert.
  • Oppegård kommune har satset rundt fem millioner på IKT-opprustning i skolen i løpet av det siste året, og er nå i ferd med å planlegge et nytt prosjekt slik at de når målet om full dekning på skolene.

Debatt Vann og avløp

Vann til besvær

"Vi ber ordfører Thomas Sjøvold om å opplyse innbyggerne om hvor mye det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til det samme nivået som i Ski? Han kan gjøre det enkelt ved å omregne det til antall svømmehaller", skriver Gunnar Sveen fra Kolbotn på vegne av bevegelsen OppegårdsVenner. Les hele saken

Nyheter Algeoppblomstring i Gjersjøen

Skal sjekke om drikkevannet vårt er trygt

Endelig svar på om det er cyanobakterier i Gjersjøen og hvilken type cyanobakterier det er vil først foreligge i midten av uken. "Ved tydelig vannblomst eller påviste algetoksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading", ifølge Folkehelseinstituttet. Les hele saken

Til toppen