KULTURRÅD: det blir møte i Ski råshusteater tirsdag 30. oktober i forbindelse med etableringen av Nordre Follo Kulturråd
Nyheter
KULTURRÅD: det blir møte i Ski råshusteater tirsdag 30. oktober i forbindelse med etableringen av Nordre Follo Kulturråd (Veronica Grude Docker)

Nordre Follo kulturråd etableres

Vil du være med å starte Nordre Follo kulturråd? Tirsdag 30. oktober blir det møte i Ski rådhusteater.

Prosjektgruppen av kulturformidlere i Oppegård håper du støtter opp om etablering av Nordre Follo Kulturråd ved å møte opp tirsdag 30. oktober klokken 18.00–19.30, i Ski Rådhusteater, Auduns sal.

I noen måneder har en prosjektgruppe jobbet med å utrede mulighetene og interessen for å opprette et Follo Kulturråd. Agendaen er ikke helt ferdigstilt, men et av målene med møtet er å få deltakere til et interimsstyre for Nordre Follo Kulturråd.

Initiativtaker Jan-Elling Skaugerum håper på bredt oppmøte, og oppfordrer alle lag, foreninger eller enkeltpersoner til å  delta.

De som ønsker å delta kan melde seg på ved å sende en e-post til skaugerum@yahoo.no eller ta kontakt Med Skaugerum på telefon 977 555 79.

Nyheter Valhallaveien

Etterlyser flere tiltak i Valhallaveien

Oppegård Avis har fått flere meldinger om at fjerning av busslommene i Sønsterudveien har påvirket trafikkbildet i Valhallaveien i en enda mer negativ retning. Beboerne etterlyser flere trafikksikkerhetstiltak. Les hele saken

Til toppen