TRIMMET PÅ SIDENE: Slik så Jan Baalsruds plass ut i går, torsdag 9. juli. Som du ser på bildet, ble buskene kun trimmet på sidene, ikke i høyden.

Nyheter Tvillingbyene Ski og Kolbotn

TRIMMET PÅ SIDENE: Slik så Jan Baalsruds plass ut i går, torsdag 9. juli. Som du ser på bildet, ble buskene kun trimmet på sidene, ikke i høyden. (Foto: Yana Stubberudlien)

– Nordre Follo skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest

For en uke siden skrev Anne Elisabeth Henriksen (66) fra Kolbotn et innlegg om gjengrodd Kolbotn torg og velstelt Ski torg, og ba ordføreren og varaordføreren om å svare på innlegget. Her kan du lese svaret.

"Jeg lurer på om ordfører Hanne Opdan og varaordfører Hans-Martin Enger har sett hvordan Jan Baalsruds plass ser ut i dag, med buskene som er ustelt og nesten fire meter høye", skrev leser Anne Elisabeth Henriksen (66) fra Kolbotn i et innlegg på oavis.no for en uke siden. 

Les hele innlegget her: Hvor lenge skal det få være sånn?

66-åringen, som er født og oppvokst på Kolbotn, hadde i forkant av dette innlegget kontaktet ordfører Hanne Oppdan og varaordfører Hans Martin Enger direkte via Messenger, men dette har ikke skjedd noe med saken før innlegget ble tatt opp av Oppegård Avis 3. juli.

VELSTELT OG GJENGRODD: Slik så torgene i tvillingbyene Ski og Kolbotn ut for en uke siden. Foto: Anne Elisabeth Henriksen

 

Innfelt på bildet ovenfor ser du det som skulle være en passasje mellom buskene på Jan Baalsruds plass på Kolbotn.

Bildet under viser den samme passasjen, men bare en uke senere (bildet ble tatt av Oppegård Avis i går, torsdag 9. juli).

TRIMMET PÅ SIDENE: Slik så Jan Baalsruds plass ut i går, torsdag 9. juli. Som du ser på bildet, ble buskene kun trimmet på sidene, ikke i høyden. Foto: Yana Stubberudlien

 

Samme dag fikk Oppegård Avis et tilsvar fra ordføreren og varaordføreren.

Les også: Skeiv satsing på tvillingbyer?

Her kan du lese svaret fra ordfører Hanne Oppdan og varaordfører Hans Martin Enger:

"Nordre Follo kommune skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest.

"Nordre Follo kommune skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest."

Ordfører Hanne Opdan og varaordfører Hans-Martin Enger

Vi er inne i kommunens aller første år og har derfor anledning til å ta ulike tradisjoner og rutiner i øyensyn. Vi er imponert over og takknemlige for kommunens 4700 ansatte som hver dag sørger for at kommunen er et godt sted å bo og være, i stort og smått. Ikke minst blir kommunens medarbeidere i Vei og Park fulgt med argusøyne, men vi vet at det legges ned en formidabel innsats på alle områder.

I Oppegård Avis 3. juli reagerer Anne Elisabeth Henriksen på ustelt beplantning på torget på Kolbotn. I kommentarfeltet stiller flere spørsmål om dette er uttrykk for forskjellsbehandling mellom Ski og Kolbotn. Det er det selvsagt ikke.

Tvert imot står dette på listen over hva som skal ivaretas. Det er et privat firma som tar vare på plantene etter avtale med kommunen. Det private firmaet tar seg også av vegetasjonen rundt trappene på Jan Baalsruds plass. Kommunens eget driftspersonell drifter selve trappeløpet. Vi er enig i at det er behov for en mer intensiv skjøtsel av grøntanlegget nederst på nedre torg. 

Etter sommeren skal kommunen gå gjennom kravene til skjøtsel som står i avtalen nå og vurdere om de samsvarer med de faktiske forholdene og våre forventninger til kvaliteten. I mellomtiden vil kommunen gå i dialog med firmaet.

"Det er også grunnlag for å vurdere om det er en bedre løsning at kommunens egne ansatte tar over oppgavene med beplantning og vedlikehold på samme måte som ved Nordre Follo rådhus i Ski."

Ordfører Hanne Opdan og varaordfører Hans-Martin Enger

Det er bra at innbyggere bryr seg om omgivelsene våre, også ved å si fra om hekker som kan trenge en stuss, slik tilfellet var denne gangen. På kommunens hjemmeside har vi en "meld-feil-knapp", som du kan trykke på når du kommer over ikke-akutte ting som kan trenge en utbedring, eller noe som utgjør en fare. Kommunens medarbeidere vil følge opp det som blir meldt inn.

Dersom du som innbygger har andre ting du lurer på, eller du har forslag som du ønsker å spille inn til kommunen, håper vi du tar kontakt. Du finner kontaktinformasjon på hjemmesiden.

Selv blir vi inspirert av alt som skjer i kommunen vår, enten det er i regi av innbyggere, frivillige, næringsliv eller kommunens virksomheter og ansatte. 

Og vi er bare i begynnelsen. 

Takk til alle som bidrar."

Les også: Plantet like mange stemødre foran rådhuset i Ski som i hele Karl Johan

Driftes av kommunen

Oppegård Avis har i dag sendt en henvendelse til kommunen med spørsmål om hvilket firma som har ansvar for å stelle blomstene og klippe buskene på Jan Baalsruds plass.

Det viser seg at informasjonen om et privat firma som tar seg av dette ikke stemmer.

"Det finnes ikke noen private selskaper som drifter dette. Det er virksomheten Park og idrett i Nordre Follo som drifter grøntområder i kommunen. Når det gjelder det buskepartiet mellom kjøpesentret og Kolben, er det vaktmesteren på sentret som har klippet det, men han klarte ikke å klippe toppen så det tar vi når vi får tid. Grunnen til at han (vaktmesteren på Kolbotn torg) ikke fikk klippet buskene tidligere i år, var på grunn av at han måttet prioritere oppgaver relatert til håndtering av covid-19 inne på kjøpesentret", skriver virksomhetsleder Per Kristiansen i Park og idrett.

Les også: Plantet stemorsblomster likevel

BILDESERIEN: Slik så vegetasjonen på Jan Baalsruds plass ut i går, 9. juli. (Foto: Yana Stubberudlien)
(Foto: Yana Stubberudlien)
(Foto: Yana Stubberudlien)
(Foto: Yana Stubberudlien)
(Foto: Yana Stubberudlien)
(Foto: Yana Stubberudlien)
(Foto: Yana Stubberudlien)
(Foto: Yana Stubberudlien)
TRIMMET PÅ SIDENE: Slik så Jan Baalsruds plass ut i går, torsdag 9. juli. Som du ser på bildet, ble buskene kun trimmet på sidene, ikke i høyden. (Foto: Yana Stubberudlien)

Nyheter Pressemøtet om covid-19-situasjonen i Nordre Follo

Vevelstadåsen skole og Vestråt barnehage: 61 barn og 16 voksne satt i karantene

Mandag ettermiddag ble det holdt et pressemøte om situasjonen i Nordre Follo. Se opptaket fra møtet her. Les hele saken

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

Kommunen kaller inn til pressemøte: – Nordre Follo kommune er utsatt for smittespredning

I går ble det kjent om to smittetilfeller hos ansatt i barnehage og SFO. Mandag ettermiddag skal kommunen orientere om situasjonen, konsekvenser og tiltak. Les hele saken

Nyheter Togtilbudet i Nordre Follo

Fortsatt stengt for togtrafikk – Utsetter åpning av Østfoldbanen

Etter seks uker med sommerarbeid på Østfoldbanen vil det fortsatt være stengt for togtrafikk mellom Kolbotn og Ås/Kråkstad. Den planlagte åpningen av Østfoldbanen er foreløpig utsatt med én uke. Les hele saken

Til toppen