FRA FORTAU TIL GANG- OG SYKKELVEI. Strekningen langs Skiveien fra Greverud senter til Ski kommunegrense har bare et usammenhengende fortau (se til venstre på bildet), og mangler et helhetlig og godt tilbud til gående og syklende. Nå skal strekningen rustes med en gang- og sykkelvei adskilt fra kjørebanen.
Nyheter
FRA FORTAU TIL GANG- OG SYKKELVEI. Strekningen langs Skiveien fra Greverud senter til Ski kommunegrense har bare et usammenhengende fortau (se til venstre på bildet), og mangler et helhetlig og godt tilbud til gående og syklende. Nå skal strekningen rustes med en gang- og sykkelvei adskilt fra kjørebanen. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Ny sykkelvei på gang!

Det skal etableres en gang- og sykkelvei langs Skiveien fra Greverud senter til kommunegrensen i Ski.

Strekningen er den lokale hovedruten for veitransport gjennom Follo, men i dag har den bare et smalt og usammenhengende fortau langs Skiveien.

Snart skal Statens vegvesen (SVV) bedre forholdene for gående, syklende og kollektivtransport på strekningen fra Greverud senter til kommunegrensen med Ski.

Forslaget til reguleringsplanen Stenfelt-Greverud, som handler om bygging av en gang- og sykkelvei adskilt fra kjørebanen, ble forrige uke behandlet i Utvalget for miljø og plan (UMP).

Eiendommen i Skiveien 211, bygget i 1909, blir berørt av regulerinssituasjonen.
Eiendommen i Skiveien 211, bygget i 1909, blir berørt av regulerinssituasjonen. Foto: Yana Stubberudlien

Lagt ut til høring

– Planforslaget vil bedre forholdene for gående, fotgjengere og kollektivtrafikk langs Skiveien. Strekningen er skolevei for mange barn, og en fysisk adskilt trasé er viktig for trafikksikkerheten. Å få flere til å gå og sykle er positivt for både miljø og folkehelse, sier UMP-leder Kjell G. Pettersen.

Les også: Full utbyggingefart på Greverud

Innstillingen ble enstemmig vedtatt i UMP. Saken er nå lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Gang- og sykkelveien er en riksveirute og er planlagt meldt inn til Hand- lingsplan for riksvei 2018-2022 for å få finansiering, men prioritering av prosjektet krever en vedtatt reguleringsplan.

Flere tiltak

Planforslaget legger til rette for fremtidig bussrute og oppgradering av flere bussholdeplasser.

Krysset mellom Skiveien og Sætreskogveien foreslås utbedret ved at innkjøringen til sistnevnte samles og flyttes nordover. Det skal også etableres en ny rundkjøring i krysset Frydenbergveien/Skiveien/Th. Kittelsensvei og en innfarts- parkering på vestsiden av Oppegård stasjon.

BLIR REVET: Eneboligen i Skiveien 207, som ligger vis-à-vis Greverud skole, blir revet.
BLIR REVET: Eneboligen i Skiveien 207, som ligger vis-à-vis Greverud skole, blir revet. Foto: Yana Stubberudlien

Innfartsparkering

Innfartsparkeringen vil være et viktig tiltak for lokalbefolkningen. Det finnes nemlig ingen matebuss til Oppegård stasjon per i dag. De som av ulike grunner ikke kan gå eller sykle har ikke buss som alternativ til bil for å komme seg til stasjonen.

Les også: Slik blir nye Greverud

Rådmannen har i prosessen bedt om at det stilles krav om bygging av et sykkelhotell innenfor parkeringsformålet.

Ekspropriering

Bygging av gang- og sykkelveien, innfartsparkeringen og kryssene vil ta areal fra private grunneiere og Oppegård kommune.

Bygging av innfartsparkeringen vil legge beslag på hele Skiveien 215 og Skiveien 217. Disse tomtene er uten bebyggelse i dag. Eneboligen i Skiveien 207, som ligger vis-à-vis Greverud skole, blir i sin helhet revet ved bygging av nytt kryss i Sætreskogveien/Skiveien. Bortsett fra Skiveien 207 vil planen i svært liten grad påvirke utnyttelse og bruk av andre berørte eiendommer langs veianlegget, ifølge SVV.

FÅR RUNDKJØRING: Det skal etableres en rundkjøring i krysset Frydenbergveien/Skiveien/Th. Kittelsensvei, som vil bedre adkomstforholdene og virke fartsdempende på biltrafikken.
FÅR RUNDKJØRING: Det skal etableres en rundkjøring i krysset Frydenbergveien/Skiveien/Th. Kittelsensvei, som vil bedre adkomstforholdene og virke fartsdempende på biltrafikken. Foto: Yana Stubberudlien

 

Til toppen