Oljen fra utslippet på Myrvoll nærmer seg Kolbotnvannet

Lenser er lagt ut i vannet. Fare for at oljen skal lekke ut i vannet.

Torsdag den 6. april ble det oppdaget en forurensning med olje på Myrvoll som lakk ut i Myrvollbekken.

Oppegård kommune og Follo brannvesen startet raskt med å samle opp olje etter et oljeutslipp i et kumlokk ved Peder Sletnersvei 2, et steinkast unna Trelasttomta på Myrvoll

Det ble lagt ut lenser i bekken for å hindre at oljen kommer ut i Kolbotnvannet.

Nærmer seg Kolbotnvannet 

Nå har imidlertid situasjonen endret seg, og oljen fra utslippet nærmer seg Kolbotnvannet, opplyser virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE i Oppegård kommune. 

- Nå har oljen på Myrvoll kommet nærmere Kolbotnvannet. Vi antar det er tele i bakken kombinert med nedbør som presser oljen opp, og vi jobber jevnlig for å begrense skadeomfanget. Vi har lagt ut lenser i Kolbotnvannet, opplyser Tomten. 

PS! Saken fortsetter under bildet

LENSER: Det er lagt ut lenser i Kolbotnvannet ved utløpet av Myrvollbekken for å hindre at oljeutslippet skal havne i Kolbotnvannet.
LENSER: Det er lagt ut lenser i Kolbotnvannet ved utløpet av Myrvollbekken for å hindre at oljeutslippet skal havne i Kolbotnvannet. Foto: Anders Nordheim Dahl

Dette har skjedd

Etter at oljeutslippet ble varslet, har startet Oppegård kommune raskt arbeidet sammen med brannvesenet for å holde oljen under oppsikt, legge ut lenser og skifte disse jevnlig for å begrense skaden mest mulig.

Kommunen varslet så Kystverket, som er forurensningsmyndighet i slike saker.

Samme dag delegerte Kystverket myndighet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. På oppdrag for fylkesmannen sendte Oppegård kommune pålegg til grunneier. 

Etter hvert ble det utfordringer med å holde oljen under kontroll, og Oppegård kommune kontaktet Kystverket og Fylkesmannen for å få fart på saken.

Den 24. april sendte Fylkesmannen ut pålegg til grunneier om å umiddelbart gjennomføre tiltak for å stanse, fjerne og begrense virkningen av oljeutslipp.

Den akutte skadebegrensningen i form oppsamling av oljerester med lenser og bark skal fortsette inntil alle rester av utslippet er samlet opp, og grunneier er pålagt å finne årsaken til oljelekkasjen og dersom det er en pågående lekkasje må denne
stoppes.

Fylkesmannen har bedt om at tiltakene settes i gang umiddelbart, og krever også en tilbakemelding innen den 1. mai.

PS! Saken fortsetter under bildet!

PÅ KARTET: Her ser du hvor kumlokket ligger hvor lekkasjen av oljen skjedde, og hvor det nå er fare for at oljen skal renne ut i Kolbotnvannet.
PÅ KARTET: Her ser du hvor kumlokket ligger hvor lekkasjen av oljen skjedde, og hvor det nå er fare for at oljen skal renne ut i Kolbotnvannet. Foto: Google Maps

Skal kartlegges

Vannprøver skal tas ved utslippsstedet inntil analyser av disse prøvene viser at tilførslene fra utslippet har stoppet. Det skal også tas prøver av bunnsubstrat i elva for å overvåke spredningen av forurensende komponenter fra utslippet.

Bekkeløpet nedenfor utslippsstedet skal snarest mulig undersøkes med sikte på å fastslå skadeomfang på dyre- og planteliv i bekken. Avhengig av de funn som gjøres kan det bli aktuelt å pålegge gjennomføring av avbøtende tiltak. Det er særlig viktig å holde oppsyn med fuglelivet for å fastsette om det er behov for avbøtende tiltak for å begrense skadeomfanget på fugl.

Det skal utarbeides et overvåkingsprogram for den berørte bekkestrekningen inkludert bredder og -bunnen med sikte på å fastslå spredningsomfang av forurensning og skadeomfanget

PS: Saken oppdateres. Vi kommer tilbake med mer! Se video i videovinduet øverst i saken. 

POPULÆRT PARKOMRÅDE: Ikke langt fra der Myrvollbekken renner ut, ligger dette populære turområdet langs Kolbotnvannet.
POPULÆRT PARKOMRÅDE: Ikke langt fra der Myrvollbekken renner ut, ligger dette populære turområdet langs Kolbotnvannet. Foto: Anders Nordheim Dahl

Nyheter Kolbotn stasjon

Pakkhuset som sykkelhotell

Bane NOR foreslår midlertidig bruk av pakkhuset på Kolbotn stasjon som et sykkelhotell med plass til bare 20 til 30 sykler. Når Kolbotn stasjon skal bygges om, ønsker de å rive det bevaringsverdige pakkhuset. Les hele saken

Til toppen