NYHETER: Oppegård vs. Ski

Nyheter Kommunesammenslåing

Oppegård vs. Ski

Slik ser planene for Oppegård og Ski ut 14 måneder før kommunesammen­slåingen.

1. Hvor mye har rådmannen foreslått å bevilge til investeringene i kommunen i planperioden 2019-2022?

3,5 milliarder kroner i Oppegård vs. 2,960 milliarder kroner i Ski.

2. Fem største investeringer i løpet av de nærmeste fire årene:

Oppegård kommune:

1. Usikkerhetsavklaringer: 756 millioner kroner.

2. Greverud sykehjem (utvidelse, inkl. inventar): 445 millioner kroner.

3. Kolbotn skole (inkl. inventar): 418 millioner kroner.

4. Svømmehall Kolbotn (et hovedbasseng på 21x25 meter med åtte baner, et lite barnebasseng med vannsklie, et opplæringsbasseng, tribune langs den ene siden og kafé): 284 millioner kroner.

5. Ny idrettshall på Sofiemyr: 228 millioner kroner.

Ski kommune:

1. Ny ungdomsskole i Ski vest: 400 millioner kroner.

2. Ny svømmehall på Langhus (et 50 meters svømmebasseng, et svømmebasseng med hev- og senkbunn på 2x12 meter, flere stupetårn og tribuner): 352,5 millioner kroner.

3. Omsorgsbygg: 300 millioner kroner.

4. Nordre Follo-programmet (Ski kommunes halvdel): 196 millioner kroner.

5. Finstad skole (kapasitetsutvidelse): 160 millioner kroner.

3. Hvor mye planlegger kommunen å selge sine kommunale eiendommer for i løpet av 2019-2022?

483 millioner kroner (listen over de foreslåtte eiendommene er offentliggjort) i Oppegård vs. 480 millioner kroner (listen over de aktuelle eiendommene eksisterer ikke per i dag) i Ski.

4. Foreslåtte innsparingstiltak (effektiviseringstiltak, inndekningstiltak, omprioriteringstiltak) i 2019?

38 millioner kroner i Oppegård vs. 69,5 millioner kroner, men det må ses i sammenheng med nye tiltak til en verdi av 71 millioner kroner) i Ski.

5. Foreslåtte innsparingstiltak (effektiviseringstiltak, inndekningstiltak, omprioriteringstiltak) i 2019-2022?

184 millioner kroner i Oppegård vs. 175 millioner kroner i Ski.

6. Hva er budsjettforslagets estimerte netto driftsresultat i kommunen for 2019?

Oppegård: Det budsjetteres med et negativt netto driftsresultat. Underskuddet blir på om lag 33 millioner kroner (-1,5 prosent brutto driftsinntekter). For planperioden er det også estimert med underskudd (- 35 millioner kroner i 2020, - 17 millioner kroner i 2021 og - 23 millioner kroner i 2022). vs. Ski: Det budsjetteres med et negativt driftsresultat. Underskuddet blir på om lag 30,5 millioner kroner (- 1,3 prosent av brutto driftsinntekter). For planperioden 2019-2022 er det også estimert med underskudd (- 21,7 millioner kroner i 2020, - 30,1 millioner kroner i 2021 og - 32,8 millioner kroner i 2022).

7. Hvordan vil kommunens gjeld endre seg fra dagens nivå og utover planperioden 2019-2022?

Oppegård: Gjelden vil øke fra 1,8 milliarder i 2018 til 3,4 milliarder i 2022 vs. Ski: Gjelden vil øke fra 3,5 milliarder kroner i 2018 til 5,8 milliarder i 2022.

Les også: Har bedre økonomi enn nabo

Nyheter Tvillingbyene Ski og Kolbotn

– Nordre Follo skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest

For en uke siden skrev Anne Elisabeth Henriksen (66) fra Kolbotn et innlegg om gjengrodd Kolbotn torg og velstelt Ski torg, og ba ordføreren og varaordføreren om å svare på innlegget. Her kan du lese svaret. Les hele saken

Til toppen