KLAR FOR ANBUDSUTSETTING: Konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NORs infrastrukturdivisjon (innfelt), er klar for å konkurranseutsette Østfoldbanen.
Nyheter
KLAR FOR ANBUDSUTSETTING: Konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NORs infrastrukturdivisjon (innfelt), er klar for å konkurranseutsette Østfoldbanen. (Foto: Peder Blümlein og presseforo)

Østfoldbanen kan bli lagt ut på anbud

Den lokale toglinjen vår er foreslått som erfaringsstrekning for konkurranseutsetting.

Konsernledelsen i Bane NOR foreslår nå at driften og vedlikeholdet av Østfoldbanen kan bli konkurranseutsatt. 

Forslaget omfatter både østre og vestre linje på Østfoldbanen.

Forslaget innebærer at drift og vedlikehold av infrastrukturen på Østfoldbanen skal utføres av et selskap utenfor Bane NOR etter en anbudsprosess. De medarbeidere i Bane NOR som i dag forestår drift og vedlikehold på Østfoldbanen skal ansettes i det selskapet som vinner konkurransen om kontrakten.  

Foreløpig en anbefaling

Konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NORs infrastrukturdivisjon, Vibeke Aarnes, sier det i første omgang er snakk om en anbefaling.

KLAR FOR ANBUDSUTSETTING: Konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NORs infrastrukturdivisjon. Foto: Pressefoto

–  Jeg vil understreke at dette foreløpig er en anbefaling.  Den endelige beslutning om å konkurranseutsette Østfoldbanen som erfaringsstrekning, vil bli tatt av konsernstyret i Bane NOR i september, sier Aarnes.

Les også: NSB: – Forholdene vil bli bedre på Østfoldbanen i løpet av 2018

– Også innenfor drift og vedlikehold av jernbanenettet skal vi bli mer effektive for å spare penger som vi igjen kan bruke til mer vedlikehold. Det vil gi mer punktlige tog til beste for kundene. Derfor jobber vi med mange forbedringsaktiviteter internt. Vi mener at konkurranseutsetting også kan være en vei til vårt mål om mer jernbane for pengene, sier Aarnes.

Viktig og riktig strekning

Aarnes sie rvidere at det har vært viktig å velge en erfaringsstrekning for konkurranseutsetting som ikke er for komplisert, men som er såpass utfordrende at nødvendige erfaringer kan anskaffes. 

– Slike erfaringer blir nyttige i det videre arbeidet med konkurranseutsetting. Alle jernbanestrekninger i hele landet ble vurdert, men Østfoldbanen var den strekningen som pekte seg ut som best egnet, sier Aarnes.

Forslaget sendes nå til drøfting i fagforeningene. Endelig beslutning tas i september.

KAN BLI KONKURRANSEUTSATT: Det foresligger et forslag om å konkurranseutsette Østfoldbanen. Bilde: Peder Blümlein

Debatt Lerduebanen

– Setter foreningens fremtid på spill

"Ved å legge ned Ole Haug-lerduebane uten å samtidig ha en alternativ plassering til skytebanen, står hele Oppegård jeger- og fiskerforenings fremtid på spill fra og med 1. januar 2020", skriver Arild Burud i sitt leserinnlegg. Les hele saken

Nyheter Skøytebane på Jan Baalsruds plass

– Hærverk eller teknisk svikt?

Skøytebanen på Kolbotn skulle bli førjulsgaven fra kommunen, men den har ikke kommet på plass ennå. I midten av forrige uke ble området pyntet med juletrær og lys, men et par dager senere var det mørkt igjen og siden har lysene vært slukket. Les hele saken

Til toppen