KOLBOTN SOM SENIORBY: – Det er ingen ønsket utvikling med seniorby på Kolbotn, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.
Nyheter
KOLBOTN SOM SENIORBY: – Det er ingen ønsket utvikling med seniorby på Kolbotn, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Planlegger seniorby

Rådmannen mener eldrebølgen kan løses ved samarbeid med private om bygging av rene seniorboliger med fellesskapsløsninger.

– I prognosene fremover forventes andelen eldre å øke mer i Oppegård enn i andre kommuner i regionen. Vi må derfor ta hensyn til denne utviklingen i videre planlegging. I tiden fremover vil det bli bygd en høy andel leiligheter som møter dette behovet og som ligger nær servicefunksjoner og kollektivtilbud, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.

Han sier seniorboliger ikke kan reguleres gjennom planbestemmelser, men private aktører kan gjennom sine detaljreguleringer bidra med å bygge seniorleiligheter med gode fellesskapsløsninger som felles terrasse og hage med benker, tv-stue med kjøkken og spiserom, felles inngangsarealer hvor det er plass til å møtes, gjesteleilighet og trimrom.

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

KOLBOTN SOM SENIORBY: – Det er ingen ønsket utvikling med seniorby på Kolbotn, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.
KOLBOTN SOM SENIORBY: – Det er ingen ønsket utvikling med seniorby på Kolbotn, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler. Foto: Yana Stubberudlien

 

Samarbeid med private

– Kommunen kan også vurdere å samarbeide med private om ulike tjenester, ved for eksempel å leie arealer til hjemmetjenesten, påpeker rådmannen.

Han sier fremtidige seniorboliger kan nedfelles i avtaler og vedtekter i sameie og borettslag for å sikre fremtidig omsetning som seniorboliger.

– Det kan også etableres egen hjemmeside med informasjon til beboere, felles kaffe om morgenen, husvert ved ulike serviceoppgaver, dans, gå-gruppe, yoga, datakafé, stavgang, strikkekafé, vanngymnastikk, trim som ledes av fysioterapeut, kulturarrangementer, felles middager hver måned og felles lunsj etter trening, sier Bøhler.

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

INGEN BARN: Ingen barn vil flytte inn i Ormerudveien 2, ifølge dokumentasjonen kommunen har fått fra utbyggeren.
INGEN BARN: Ingen barn vil flytte inn i Ormerudveien 2, ifølge dokumentasjonen kommunen har fått fra utbyggeren. Foto: Yana Stubberudlien

 

47 prosent eldre

Forgubbing er et kjent fenomen for Kolbotn sentrum og rådmannen sier han er klar over at dette er en utfordring.

Erfaringstall fra gjennomførte fortettingsområder i Kolbotn sentrum viser at hele 47 prosent av beboere er over 67 år, sammenliknet med 14 prosent for hele kommunen. Dette er uten at leilighetene er definert som «senioboliger».

– Vi vil at Kolbotn blir levende by med variert tilbud og plass til mange, og at flere førstegangsetablerere og barnefamilier flytter inn i Kolbotn sentrum, men det er tilbud og etterspørsel som regulerer markedet, og vi kan ikke subsidiere noen leiligheter med kommunale midler, sier rådmannen.

Han sier det eneste kommunen kan gjøre for å påvirke befolkningssammensetningen i sentrum er å regulere andelen av de minste leilighetene på 35 kvadratmeter som skal bygges der i tiden fremover.

– Dette er et politisk spørsmål, men muligheten er der, sier Bøhler.

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

PILOTPROSJEKT: Det gule huset i Durendalveien 1 i Oppegård kan bli erstattet med 40 private omsorgsboliger fordelt på fire boligblokker.
PILOTPROSJEKT: Det gule huset i Durendalveien 1 i Oppegård kan bli erstattet med 40 private omsorgsboliger fordelt på fire boligblokker. Foto: Yana Stubberudlien

 

Første seniorboliger

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det skal bygges inntil 1600 nye boliger i Kolbotn sentrum, hovedtyngden av disse vil være leiligheter. På tomten til Odlo Fabrikker er det bygd rundt 60 leiligheter, på Greverud er det regulert for rundt 100 nye leiligheter, og det skal bygges 800 boliger på Myrvoll/Ekornrud.

Vi har også skrevet om pionerprosjektet i Durendalveien 1 hvor det skal varsles oppstart av detaljregulering for rundt 40 seniorboliger før årsskiftet.

– Gjennom dette prosjektet vil vi høste verdifull erfaring med å tilrettelegging av servicetilbud og felles aktiviteter ut over det som styres gjennom regulering, sier Bøhler.

PS! Les mer om saken i papirutgaven av Oppegård Avis torsdag den 8. desember

Nyheter Tvillingbyene Ski og Kolbotn

– Nordre Follo skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest

For en uke siden skrev Anne Elisabeth Henriksen (66) fra Kolbotn et innlegg om gjengrodd Kolbotn torg og velstelt Ski torg, og ba ordføreren og varaordføreren om å svare på innlegget. Her kan du lese svaret. Les hele saken

Til toppen