SKAL JOBBE VIDERE: – Vi tar med oss rapporten i vårt videre arbeid, sier Anne-Marie Vikla, som leder Fylkesmannens arbeid med utredningen.
Nyheter
SKAL JOBBE VIDERE: – Vi tar med oss rapporten i vårt videre arbeid, sier Anne-Marie Vikla, som leder Fylkesmannens arbeid med utredningen. (Foto: Fylkesmannen I Oslo Og Akershus)

Deler av grenseland-folket er positive til å bli med i Nordre Follo

Sjekk hva innbyggerne i Ås svarte i innbyggerundersøkelsen om tilhørighet til Nordre Follo. – Vi tar med oss rapporten i vårt videre arbeid, sier Anne-Marie Vikla hos Fylkesmannen.

I en nylig avsluttet spørreundersøkelse blant innbyggere i et grenseområde mellom Ski og Ås kommuner som for mange hører naturlig inn i den nye Nordre Follo kommune, fikk innbyggerne i flere områder si sin mening om hvorvidt de ønsket å være en del av nye Nordre Follo kommune eller ikke. 

Resultatene fra denne er nå klare. 

Innbyggerundersøkelsen er en sannsynlighetsundersøkelse og resultatene fra denne inngår i en helhetsvurdering før Fylkesmannen sender sin anbefaling om eventuell grensejustering mellom Ås og fremtidensNordre Follo kommuner til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Mer eller mindre positive

– Undersøkelsen gir indikasjoner på i hvilke områder innbyggerne er mer og mindre positive til en grenseendring. Vi tar med oss rapporten i vårt videre arbeid, sier Anne-Marie Vikla, som leder Fylkesmannens arbeid med utredningen i en pressemelding.

I rapporten kommer det blant annet frem at 59 prosent av de spurte innbyggere i Østensjø krets ønsker å tilhøre Nordre Follo kommune.

Les også: Innbyggerne skal si sin mening

–  I denne kretsen ligger Tandbergløkka, der vi vet mange ønsker seg til Ski, både basert på historikk, men også på tilbakemeldinger i folkemøtet og fra høringen som fremdeles pågår, sier Vikla.

Men ikke alle er positive. I kretsen Solbergskogen/Tamburbakken er det 33 prosent som ønsker seg til Ski/Nordre Follo, og for Nygårdsåsen er tallet 21 prosent.

– Vi noterer oss disse tallene, og har tatt dem med videre i møte med kommunene i dag, sier Vikla.

De tar avgjørelsen før sommeren

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som til slutt avgjør om grensene mellom Ås og kommende Nordre Follo skal justeres.

– Dialog med kommunene, høringssvarene, resultatet fra innbyggerundersøkelsen, kunnskapsgrunnlaget og våre faglige vurderinger danner grunnlaget for vår anbefaling, sier Vikla.

Departementet håper på ha klar en avgjørelse før sommeren, slik at grensen eventuelt kan justeres samtidig som Nordre Follo kommune opprettes 1. januar 2020. 

PS! Dersom du har lyst til å lese konklusjonen i undersøkelsen i sin helhet, kan du trykke her! (Ekstern lenke)

Til toppen