REAGERER STERKT: – Dette er en omkamp på kommuneplanens vedtak om utbyggingsområdets størrelse, plassering og atkomstløsning, sier Inger Johanne Bjørnstad (V).
Nyheter
REAGERER STERKT: – Dette er en omkamp på kommuneplanens vedtak om utbyggingsområdets størrelse, plassering og atkomstløsning, sier Inger Johanne Bjørnstad (V). (Foto: Yana Stubberudlien)

Reagerer på vesentlige endringer

Inger Johanne Bjørnstad (V) mener kommunens planer for utbygging av Nordre Ekornrud er i strid med kommuneplanens vedtak.

I slutten av april begynte Oppegård kommune å regulere en stor kommunal tomt på 216.000 kvadratmeter i areal på Nedre Ekornrud for å tilrettelegge den for utbygging av boliger.

Etterpå skal kommunen selge denne eiendommen, ifølge kommunestyrets vedtak.

Les også: Young Bloods rekrutterer løpegutter fra Oppegård

Tomten er ubebygd, med skogkledt kolle i øst og slette i vest. Bare omtrent en fjerdedel av tomten er avsatt til fremtidig bebyggelse og rundt 9.000 kvadratmeter til barneskole, ifølge kommuneplanen, mens store deler av eiendommen er avsatt til LNF og har de aller største verdiene som tur- og rekreasjonsområde.

Saken fortsetter under bildet. 

KRAFTIG UTVIDET: Planområdet til B4-feltet er kraftig utvidet i planprogrammet. Skisse: Oppegård kommune

– Ikke i tråd med planen

Gruppeleder for Oppegård Venstre, Inger Johanne Bjørnstad, reagerer på utlysningsteksten for varselet om oppstart av planarbeid. I annonsen skriver kommunen nemlig at området er avsatt til bolig og at formålet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i tråd med kommuneplanen.

– Store deler av det viste området er avsatt i kommuneplanen til natur og friluftsområdet, ikke til bebyggelse. Dette kaller jeg mer enn en justering, sier Bjørnstad.

Les også: Grønt kommunestyremøte?

Hun har også lagt merke til at planområdet er kraftig utvidet mot nord, helt til Kolbotnvannet, og det vurderes å anlegge en vei gjennom hele planområdet til Solbråtanveien og som også kan brukes av store kjøretøy ved behov.

– Dette er en vesentlig endring av kommuneplanen som kan på sikt medføre vesentlige endringer for mange som nå bor i Solbråtan-området, sier Bjørnstad.

Saken fortsetter under bildet. 

MENER DET ER VANLIG: Konstit. rådmann Lars Henrik Bøhler. Foto: Yana Stubberudlien 

– Dette er relativt vanlig

Rådmann Lars Henrik Bøhler avviser dette. Han skriver i et notat at det er relativt vanlig at det settes av et areal som er omfangsrikt nok til å ta høyde for potensielle tiltak, og at det ikke nødvendigvis slik at det planforslaget som vil komme til førstegangsbehandling vil ha en tilsvarende stor utstrekning.

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

Han forklarer videre at kommunen ønsker med dette å ha en mulighet for å kunne utrede ulike alternativer for gang- og sykkelveiforbindelser, og se på om det for eksempel er mulig å oppgradere ballplassen nord for utbyggingsområdet.

Veien videre

  • Planprogram for Nordre Ekornrud fastsettes av UMP: 19.06.18.
  • Planforslag med konsekvensutredning behandles i UMP: 01.12.18.
  • Høringsperiode: 01.12.18-01.02.19.
  • Etterpå skal reguleringsplanen vedtas og planvedtaket kunngjøres.
REAGERER STERKT: – Dette er en omkamp på kommuneplanens vedtak om utbyggingsområdets størrelse, plassering og atkomstløsning, sier Inger Johanne Bjørnstad (V). Foto: Yana Stubberudlien
Til toppen