SATTE KLISTREMERKER OVER BOMPENGESKILTENE: Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som markerte slutten på bompenge-innkrevningen for veiforbindelsen under Oslofjorden.
Nyheter
SATTE KLISTREMERKER OVER BOMPENGESKILTENE: Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som markerte slutten på bompenge-innkrevningen for veiforbindelsen under Oslofjorden. (Bilde: Samferdselsdepartemenetet)

Sayonara, bompenger!

Tiden med brikke og mynter er forbi. Fra nå kan du kjøre gratis gjennom denne tunnelen.

Mange billister fra Oppegård kjører hver eneste uken gjennom Oslofjortunnelen. Dette har de måttet betale dyrt for, inntil i dag.

I dag avsluttes nemlig innkrevingen av bompenger på Riksveg 23.I Revidert Nasjonalbudsjettet i mai 2016 ble det besluttet å avvikle bompengeinnkreving for Riksveg 23 Oslofjordforbindelsen.

UNDER SJØEN: Fra nå kan du kjøre gratis her!
UNDER SJØEN: Fra nå kan du kjøre gratis her! Foto: Tuan Eke


I gjennomsnitt passerer 8100 kjøretøy Oslofjordtunnelen i døgnet. Sidenbompengeinnkrevingen startet 29.06. 2000 har om lag 35 millioner kjøretøy passert bommen og det har totalt kommet inn 1,8 milliarder kroner, og mange av disse bompengene har kommet direkte fra Oppegård-folk sin lomme.

UNDER SJØEN: Det er fortsatt like bratt, men nå er det gratis å kjøre her.
UNDER SJØEN: Det er fortsatt like bratt, men nå er det gratis å kjøre her. Foto: Tuan Eke

Forventer økt trafikk

Den automatiske bompengeinnkrevingen har vært lokalisert på Måna for all trafikk som har passert Oslofjordtunnelen. For å kunne registrere nøyaktig antall kjøretøy som passerer Oslofjordtunnelen, vil deler av det tekniske utstyr fortsatt bli stående ved bomstasjonen.

Nå forventes det en kraftig økning i trafikken på den undersjøiske forbindelsen.

– Foreløpige prognoser tilsier en trafikkøkning på ca. 30 prosent på kort sikt når det blir gratis å passere. Vi følger utviklingen tett framover, sier avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen Region øst.

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

– Bare negative prøvesvar så langt

I forbindelse med smittetilfelle hos en SFO-ansatt og en barnehageansatt har 16 personer blitt testet for covid-19. Kommuneoverlegen sier at situasjonen med de foreløpige prøvesvarene ser veldig lovende ut. Les hele saken

Nyheter Skolestart i Nordre Follo

Varsler annerledes første skoledag

Skolestarten for førsteklassingene i vår kommune blir annerledes i år. – For å unngå å bryte enmetersregelen blir ikke førsteklasseforeldrene invitert inn i klasserommet, sier områdeleder for skolene i Nordre Follo, Katti Anker Teisberg. Les hele saken

Nyheter Pressemøtet om covid-19-situasjonen i Nordre Follo

Vevelstadåsen skole og Vestråt barnehage: 61 barn og 16 voksne satt i karantene

Mandag ettermiddag ble det holdt et pressemøte om situasjonen i Nordre Follo. Se opptaket fra møtet her. Les hele saken

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

Kommunen kaller inn til pressemøte: – Nordre Follo kommune er utsatt for smittespredning

I går ble det kjent om to smittetilfeller hos ansatt i barnehage og SFO. Mandag ettermiddag skal kommunen orientere om situasjonen, konsekvenser og tiltak. Les hele saken

Til toppen