Nyheter Egenbetaling for barnehage og SFO

(Illustrasjonsfoto: Sigbjørn Vedeld)

Sender ikke ut april-faktura

Kommunen vil også avregne slik at ingen betaler mer enn de skal.

Som et av flere tiltak for å forebygge smitte har sentrale myndigheter bestemt at barnehager og skoler fortsetter å være stengt til og med 13. april. 

Like etter nedstengningen 12. mars skrev Oppegård Avis at kommunen ville praktistere foreldrebetaling som vanlig.  Senere gikk kommunen ut og sa at ingen skulle måtte betale mer enn de skal. 

Onsdag melder kommmunen følgende på egne nettsider

– Det er tidligere bestemt at ingen skal betale for barnehage- og SFO-tilbudet i denne perioden. Kommunen sender derfor ikke ut faktura for april. I tillegg vil vi gjennomføre avregning på senere fakturaer slik at ingen betaler mer enn de skal.

Nyheter Valhallaveien

Etterlyser flere tiltak i Valhallaveien

Oppegård Avis har fått flere meldinger om at fjerning av busslommene i Sønsterudveien har påvirket trafikkbildet i Valhallaveien i en enda mer negativ retning. Beboerne etterlyser flere trafikksikkerhetstiltak. Les hele saken

Til toppen