BLE LEVERT SOM VANLIG POST: Pakken ble levert til politihuset som vanlig post.

Nyheter Var sendt for å skade mennesker

BLE LEVERT SOM VANLIG POST: Pakken ble levert til politihuset som vanlig post. (Foto: Yana Stubberudlien)

Sendte bombe til politihuset i Ski

Politiet bekrefter at den mistenkelige pakken som ble levert til politihuset i Ski i går, var en skarp, reell bombe som hadde til hensikt og potensiale til å gjøre skade på mennesker.

Oppegård Avis skrev i går at halvparten av politihuset i Ski ble evakuert etter funn av en mistenkelig pakke som ble levert inn med posten klokken 08:00.

Den første meldingen om den mistenkelige pakken kom inn en time senere.

– Vi fikk en melding klokken 09:01 om funn av en mistenkelig pakke i postmottaket på politihuset. Pakken var adressert til politiet og ble levert inn via posten. Den ble forsøkt åpnet, men dette ble stoppet umiddelbart fordi de som prøvde å åpne pakken så noe mistenkelig der, sa operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til Oppegård Avis i går.

Politiets bombegruppe ble kalt inn for å identifisere gjenstanden i pakken.

Les også: Kundemottaket ved politihuset i Ski er evakuert

På pressekonferansen holdt på politihuset i Ski klokken 13:00 i dag bekreftet politiet at det var en hjemmelaget sprengladning, som var designet for å gå av når pakken ble åpnet.

Hjemmelaget sprengladning

Det viser seg at bombegruppen kom til politihuset i Ski klokken 09:45, det vil si 44 minitter etter at politiet mottok den første meldingen, ifølge pressemeldingen.

Det ble iverksatt umiddelbare tiltak for å sikre gjenstanden.

Bombegruppen valgte til slutt å uskadeliggjøre gjenstanden ved skyting, og dette ble gjennomført ca. klokken 13:30. Det tok videre noe tid å klarere området, og evakueringen og sperringene rundt politihuset i Ski ble avviklet klokken 16:20.

Til hensikt og potensiale for å skade mennesker

Politiet iverksatte umiddelbart etterforskning av saken, herunder tekniske undersøkelser av gjenstanden.

Øst politidistrikt ble informert av bombegruppen i går kveld om at gjenstanden det er snakk om var ikke sendt for å skremme, men for å gjøre skade på mennesker.

Ifølge pressemeldingen fra politiet var det snakk om en improvisert sprengladning konstruert for å detonere ved åpning – det som på fagspråk kalles en IED – med andre ord en skarp bombe – som har til hensikt og potensiale til å gjøre skade på mennesker.

– Vi mener at denne bomben hadde potensial til å drepe ansatte i politiet som befant seg i nærheten dersom den hadde gått av. Det er svært alvorlig og et angrep mot demokratiet og styresett, utdyper politimester Steven Hasseldal overfor VG.

Politiet kan av hensyn til etterforskningen ikke gå inn i nærmere detaljer rundt konstruksjonen av sprengladningen.

Svært alvorlig straffbar handling

Det dreier seg om en svært alvorlig straffbar handling, står det i pressemeldingen.

Foreløpig etterforskes saken som en overtredelse av straffeloven § 191b – befatning med sprengstoff i den hensikt å begå en grov straffbar handling. Strafferammen her er ti år.

Imidlertid er det sannsynlig at dette vil bli endret til også å gjelde andre straffbare handlinger – dette avhenger av hva den videre etterforskningen avdekker av detaljer, herunder et eventuelt motiv for å begå en slik handling, opplyser politiet.

De konkluderer med at dette er en veldig spesiell sak og det er sjelden politiet ser slike handlinger i Norge. Politiet har derfor et stort trykk nå for å oppklare denne saken så snart som mulig.

– Et angrep på politiet

Politimester Steven Hassedal sier de anser den aktuelle handlingen for å være et angrep på politiet med stor fare for personskade.

"Vi anser dette for å være et angrep på politiet med stor fare for personskade."

Steven Hasseldal, politimester i Øst politidistrikt

Det er derfor nedsatt store etterforskningsressurser herunder bistand fra Kripos.

Det er sikret rekke tekniske spor i saken, og det arbeides nå med analyse av disse. Videre arbeides det også med en bred taktisk etterforskning, ifølge pressemeldingen.

– På et så tidlig stadium av saken kan vi ikke gå inn i detaljer omkring dette. Så langt er ingen pågrepet eller siktet i saken, sier politimester Steven Hasseldal.

Politihuset er i drift

Til tross for delvis evakuering av bygget, var politiet i stand til å opprettholde drift i perioden.

Politiet opplyser at det nå har iverksatt en rekke tiltak for å ivareta sikkerheten på politihuset. Av hensyn til situasjonen kan de ikke gå i detaljer omkring dette nå.

Brukte tre kvarter på å komme frem fra Alna

Det viser seg at Bombetjenesten (BG) kom til politihuset i Ski bare 44 minitter etter at politiet mottok den første meldingen.

I forbindelse med dette har Oppegård Avis kontaktet seksjonsleder for BG, Johnny Lian, men han ville ikke kommentere saken.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at BG er en del av de nasjonale bistandsressursene i politiet. I dag er denne tjenesten lokalisert på Alna i Oslo, men om to år skal den være en del av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) som bygges på Taraldrud. Beredskapssenteret skal være fullt operativt innen 15. desember 2020.

– Det blir fint å ha Bombetjenesten i nærheten når man behøver dem, sier prosjeksjef for PNB, Paul Torgersen til Oppegård Avis.

Les også: – Viktig milepæl

Les også: Slik blir beredskapssenteret

Oppegård Avis følger opp saken.

Nyheter Tvillingbyene Ski og Kolbotn

– Nordre Follo skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest

For en uke siden skrev Anne Elisabeth Henriksen (66) fra Kolbotn et innlegg om gjengrodd Kolbotn torg og velstelt Ski torg, og ba ordføreren og varaordføreren om å svare på innlegget. Her kan du lese svaret. Les hele saken

Til toppen