HER MANGLER NOE...: Det røde huset som har stått over Rikeåstunnelen i mange år, er borte! Det er kommunen som kjøpte tomten i juni 2014, som en del av planen om å utvide uteområdet til Kolbotn skole. Nøyaktig hva tomten skal brukes til, er foreløpig ikke bestemt.
Nyheter
HER MANGLER NOE...: Det røde huset som har stått over Rikeåstunnelen i mange år, er borte! Det er kommunen som kjøpte tomten i juni 2014, som en del av planen om å utvide uteområdet til Kolbotn skole. Nøyaktig hva tomten skal brukes til, er foreløpig ikke bestemt. (Bilde: Synnøve Sundby Fallmyr)

Ser du hva som mangler i dette bildet?

Har du lagt merke til det? Det røde huset som har stått over Rikeåstunnelen i alle år, er borte!

Du har helt sikkert sett det røde trehuset på toppen av Rikeåstunnelen. Hvis du er en av de mer observante, kan det også hende at du har lagt merke til at det nå er borte! Det er nemlig kommunen som har kjøpt tomten og revet huset som en del av planen for oppgraderingen av Kolbotn skole.

PS! Saken fortsetter under bildet!

JEVNET MED JORDEN: Her stod det røde huset i Skolebakken 5b. Området er sikret, men nøyaktig hva det skal brukes til, vet de ikke ennå. Det er fortsatt veldig tidlig i planelggingsfasen.
JEVNET MED JORDEN: Her stod det røde huset i Skolebakken 5b. Området er sikret, men nøyaktig hva det skal brukes til, vet de ikke ennå. Det er fortsatt veldig tidlig i planelggingsfasen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Kjørte gjennom skolegården

Eiendomssjef i kommunen, Liv Karin Sørli, forsikrer oss om at de som bodde i Skolebakken 5 solgte og flyttet frivillig.

Les også: Nye snøkanoner: – Dette blir kanonbra!

– For å komme fram til huset, må man kjøre gjennom skolegården, og å kjøpe denne tomten var en helt naturlig del av utvidelsen av skolens uteområde. Kjøpet var på grunn av adkomst og sikkerhet. Det er eget gårds og bruksnummer og arealet er ikke avgjørende for fremtidig uteareal for skolen, forklarer hun.

PS! Saken fortsetter under bildet!

GJENNOM SKOLEGÅRDEN: Denne veien var både skolevei og innkjørsel til huset. Nå bor det ikke lenger noen i huset, og barna kan leke uten biler som kjører i skolegården. 
GJENNOM SKOLEGÅRDEN: Denne veien var både skolevei og innkjørsel til huset. Nå bor det ikke lenger noen i huset, og barna kan leke uten biler som kjører i skolegården.  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Ny Kolbotn skole

Boligen ble vurdert som uegnet som et fremtidig bygg for skoleaktivitet, og det ble bestemt at boligen skulle rives. Så, i løpet av september ble huset borte.

Prosjeksjef Alan Raouf forklarer at Kolbotn skole må oppgraderes, slik at det står til dagens krav og forskrifter.

Les også: Spennende boligplaner i Kolbotn sentrum

– Det er både behov for å utvide kapasiteten ved skolen for å dekke fremtidig skolebehov og for å rehabilitere og tilpasse eksisterende bygg innvendig til dagens krav til tekniske forskrifter, sier han.

Skolens hovedbygg og gymbygget er fra 1920-tallet, og er utvendig verneverdig. Prislappen på det hele er foreløpig 230 millioner kroner.

HAR OVERSIKT: Prosjektleder Rune Reiret (til venstre) og prosjektsjef Alan Raouf.
HAR OVERSIKT: Prosjektleder Rune Reiret (til venstre) og prosjektsjef Alan Raouf. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Når begynner arbeidene?

Det hele er foreløpig bare i planleggingsfasen. Nå er de i gang med et skisseprosjekt, deretter skal det gjennomføres et forprosjekt, hvor man ser på fremdrift, gjennomføringsplan og kostnad knyttet til valgt konsept. Så planlegges offentlig anbudsprosess høsten 2018, og byggestart så raskt som mulig etter dette.

Hva skal skje?

– Det vi vet i dag, er at Paviljongen og Maùren skal rives, at det skal komme et nytt tilbygg, og at eksisterende bygg skal oppgraderes. Etter hvert vil vi se hva som blir den beste løsningen for plassering og størrelsen på det nye bygget, som skal erstatte Paviljongen, forklarer prosjektleder Rune Reiret.

Bygging og atter bygging

Det blir med andre ord mer bygging å forholde seg til for de som bor i nærområdet, som har vært en anleggsplass ganske lenge nå i forbindelse med byggingen av leilighetskomplekset Hengende Hage i Ormerudveien. Selv om dette prosjektet nærmer seg slutten, er det Kolbotn skole som står for tur. Men litt stillhet får de, for de skal ikke begynne arbeidet med skolen før neste høst. Planlagt ferdigstilling er satt til desember 2019. 

PS! Saken fortsetter under bildet!

DEN GANG DA: Dette bildet er tatt i august i år, og her står huset vi alle har sett så mange ganger. 
DEN GANG DA: Dette bildet er tatt i august i år, og her står huset vi alle har sett så mange ganger.  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr
Til toppen