ØNSKER FLERE INNSPILL: – Vi ønsker gjerne å få innspill fra foreldreutvalgene ved skolene hvor foreldre kunne ønske å prøve ut en slik løsning, sier Merete Bellingmo (Ap).
Nyheter
ØNSKER FLERE INNSPILL: – Vi ønsker gjerne å få innspill fra foreldreutvalgene ved skolene hvor foreldre kunne ønske å prøve ut en slik løsning, sier Merete Bellingmo (Ap). (Foto: Yana Stubberudlien)

– Si adjø til lekser

Går alt som planlagt, kan et par trinn på barneskolen teste hvordan det er å gjøre lekser i skoletiden og ikke hjemme.

– Dette blir ikke det samme som leksehjelp slik det praktiseres på noen av våre skoler i dag, men et opplegg som blir en del av skolehverdagen og kan bestå av to til tre ekstraøkter som legges midt på dagen og med lærer til stede, sier gruppeleder for Oppegård Ap, Merete Bellingmo.

GREIT I MINDRE SKALA: – Det viktigste er at lærere og skoleledere mener dette er til elevenes beste, og at det må prøves ut på et par skoler før det innføres i hele kommunen, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet Akershus, Lene Hammergren Stensli (54) fra Sofiemyr. Foto: Privat

Det var i slutten av juni kommunestyret behandlet forslaget hennes om en slik prøveordning i Oppegård, med foreslått oppstart høsten 2020 eller tidligere.

Fjerde til sjette trinn

Til prøveordningen foreslår Bellingmo å velge ut et par trinn som ikke lenger skal gå i SFO, for eksempel fjerde til sjette trinn.

– Det er viktig å lage et godt fundament før elevene starter på ungdomsskolen, sier gruppelederen for Ap.

Hun presiserer at det blir like fullt tillatt å vise frem resultater og prestasjoner til foreldre etter skolen, og eventuelt trene enda mer hjemme, som betyr at foreldrene får like fullt det samme ansvar for sine barn som i dag.

BRA MED MER FRITID: – Det hadde vært kjempefint med litt lengre skoledager, og litt mindre lekser for da kan man få mer tid til venner og fritidsaktiviter, sier Emmy Wang (11) fra Vassbonn. Foto: Privat

 

Les også: Skole + idrettshall = sant

SKEPTISK: – Jeg tror ikke at elevene vil ha større læringsutbytte av en lengre skoledag. Dessuten trenger de en ekstra repetisjon hjemme, sier lærer ved Tårnåsen skole, Carina Yvonne Carlsen (38). Foto: Privat

Lengre skoledag

Bellingmo viser til at Norge har et av verdens mest effektive arbeidsliv hvor begge foreldre er ute i jobb 100 prosent.

– Det er da ikke riktig at foreldre og barn sitter med hjemmelekser om kvelden etter skole- og arbeidstid. Ikke alle elever får tatt ut hele sitt potensiale heller. Det er også utfordringer i skolen som vi ikke får helt bukt med. Skolene i kommunen trenger derfor et løft og inspirasjon til nye måter å arbeide på, sier hun.

Les også: Ja til koding på SFO

 

Mengdetrening

– Mengdetrening eller øvelser i emner må tilpasses for den enkelte elev ved en slik ordning. Dette har i all tid vært skolens utfordring, men vi håper det finnes en måte løse dette på, sier Bellingmo.

POSITIV: – Vi har ikke drøftet det ennå, men personlig er jeg veldig positiv til dette forslaget. Alt avhenger selvfølgelig av hvordan dette skal gjennomføres, sier FAU-leder ved Sofiemyr skole, Ole Nicolay Høivik (46). Foto: Privat

Ved at leksene kan gjøres i skoletid med lærere til stede og i et fellesskap med andre elever, mener hun vil øke læreevne og motivasjon hos elevene, samt gir mulighet for en bedre tilpasset opplæring.

Behandles i desember

Forslaget fikk støtte av flertallet i kommunestyret i juni. Nå skal rådmannen legge frem kostnader og alternativer for en slik ordning. Den skal søkes løst gjennom et samarbeid med skole, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og administrasjonen.

Saken skal behandles på nytt i desember når budsjettet for 2019-2022 skal vedtas.

Nyheter Tvillingbyene Ski og Kolbotn

– Nordre Follo skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest

For en uke siden skrev Anne Elisabeth Henriksen (66) fra Kolbotn et innlegg om gjengrodd Kolbotn torg og velstelt Ski torg, og ba ordføreren og varaordføreren om å svare på innlegget. Her kan du lese svaret. Les hele saken

Til toppen