AVVENTER PÅLEGG: Terje Rønning i Åsland Næringspark AS representerer en av de totalt to grunneierne på stedet. – Foreløpig har vi kun fått varsel om pålegg om å rydde opp i forurensningssituasjonen på eiendommen. Vi avventer selve pålegget, sier han.

Nyheter Alunskiferdeponiet på Taraldrud

AVVENTER PÅLEGG: Terje Rønning i Åsland Næringspark AS representerer en av de totalt to grunneierne på stedet. – Foreløpig har vi kun fått varsel om pålegg om å rydde opp i forurensningssituasjonen på eiendommen. Vi avventer selve pålegget, sier han. (Yana Stubberudlien)

– Situasjonen er stabilt dårlig

Alunskiferdeponiet på Taraldrud inneholder høye konsentrasjoner av radioaktivt uran og problematiske metaller, som har forurenset Snipetjernsbekken i mange år. Grunneierne avventer fortsatt pålegg fra myndighetene.

      Alunskiferdeponiet

  • To grunneiere er involvert i saken: Åsland Næringspark Eiendom (ÅNE) og Statens vegvesen (SVV).
  • Alunskiferen, som ble ulovlig dumpet på Taraldrud i 1992, stammer fra anleggsarbeidene knyttet til VG-bygget og regjeringskvartalet, men ble først oppdaget i 2006.
  • På eiendommen til SVV har det antagelig foregått en masseoppfylling i perioden fra 1978 til 2006.
  • Deponiet inneholder høye konsentrasjoner av radioaktivt uran og problematiske metaller, som forurenser Snipetjernsbekken.
  • Snipetjernsbekken har avrenning til Grytetjern og danner Greverudbekken, som munner ut i Gjersjøen ved Slorene.

– Foreløpig har vi kun fått varsel om pålegg om å rydde opp i forurensningssituasjonen på eiendommen. Vi avventer selve pålegget. Miljødirektoratets anbefaling blir grunnlaget for gjennomføring av opprydningstiltakene i samarbeid med SVV, sier grunneier Terje Rønning i Åsland Næringspark AS (ÅNE).

ÅNE og Statens vegvesen (SVV) er de to grunneierne som er aktuelle i saken om alunskiferdeponiet på Taraldrud. Miljødirektoratet har sendt varsel om pålegg til begge grunneiere om å rydde opp i forurensningssituasjonen på eiendommene deres på Taraldrud innen 1. september 2020.

Les også: Skal ryddes opp til neste høst

– Det lekker som før

Terje Rønning i ÅNE sier gjennomføring av opprydningstiltakene tar cirka seks til åtte måneder.

– Hvordan kan du beskrive situasjonen med deponiet akkurat nå?

– Det lekker som før, så situasjonen er stabilt dårlig. Vi skulle gjerne rydde opp i dette, men opprydningstiltakene henger i hop med etterbruken av eiendommen. Vi ønsker å omregulere eiendommen til døgnhvileplass for tungtransport, men saken har ligget i to og et halvt år i Ski kommune uten at noen har vært villig til å ta tak i den, sier Rønning.

– Vi må først se hva som kommer av pålegg før vi bestemmer oss for hva som skjer videre.

Terje Rønning (ÅNE), grunneier

– Betyr det at hvis dere ikke får lov til å omregulere eiendommen, så skal dere ikke sette i gang med opprydningstiltakene?

– Nei, det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt at opprydningstiltakene og etterbruken av eiendommen henger i hop, og økonomi er en del av dette. Vi avventer pålegget fra myndighetene. Vi må først se hva som kommer av pålegg før vi bestemmer oss for hva som skjer videre, sier Rønning.

Les også: – Fortsatt under behandling

– Skal ryddes opp uansett

Det aktuelle området på Taraldrud er hovedsakelig regulert som LNF-område (landbruk, natur, friluftsliv) av Ski kommune. Området er også delvis regulert til vegareal og som riggområde i tilknytning til arbeid med Follobanen.
Videre ligger området innenfor Marka, noe som betyr at markalovens regler gjelder for området.

– Man skal ikke profittere på miljøkriminalitet.

Christian Pedersen (V)

Den nyvalgte vararepresentanten til kommunestyret for Nordre Follo Venstre, Christian Pedersen (48), sier ÅNE visste om forurensingen da de overtok eiendommen i 2011.

– Grunneieren ønsket å bygge næring på stedet og visse om forurensingen da de overtok eiendommen, men prøver å koble mulig opprydning av deponiet til deres rett til næringsutvikling, sier Venstre-politikeren fra Ski.

Han legger til at Nordre Follo Venstre kommer til å følge opp saken tett fremover. Pedersen mener det skal ryddes opp i dette uansett om grunneieren får noe økonomisk gevinst eller ikke.

– Man skal ikke profittere på miljøkriminalitet, sier han.

Les også: Krever at deponiet ryddes opp

Nyheter VA-anlegg på Svartskog

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet. Les hele saken

Debatt Kommunevåpen: Havreakset vs. salamanderen

Salamanderen som Nordre Follos kommunevåpen?

"Det ville vært som et lite julemirakel om Salamanderen – folkets favoritt – gjenoppstod fra de døde og likevel ble Nordre Follos kommunevåpen", skriver kommunestyrerepresentant for MDG i Nordre Follo, Jens Nordahl, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Kommunesammenslåing om 22 dager

Beholder kun Vei og park på Sofiemyr – midlertidig

De kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski er på flyttefot. Ansatte i Vei og park skal fortsatt være på Sofiemyr frem til miljøstasjonen utvides om ett år, mens 22 ansatte fra Vann og avløp må flytte til Ski. Les hele saken

Til toppen