HUS PÅ HUS: Slik vil grunneieren transformere DNB-eiendommen. Prosjektet heter «Kilden», og innebærer at DNB-bygget rives og erstattes med et nytt bygg på fem og en halv etasjer, og fylles med 40 boliger, en kafé, et treningssenter og et svømmeanlegg i første etasje.
Nyheter
HUS PÅ HUS: Slik vil grunneieren transformere DNB-eiendommen. Prosjektet heter «Kilden», og innebærer at DNB-bygget rives og erstattes med et nytt bygg på fem og en halv etasjer, og fylles med 40 boliger, en kafé, et treningssenter og et svømmeanlegg i første etasje. (Bilde: C. F. Møller)

Sjekk hva de planlegger for DNB-bygget

DNB-bygget er foreslått erstattet med et nybygg med 40 boliger, en offentlig svømmehall på 25 x 25 meter, et treningssenter og en kafé, men prosessen har vært alt annet enn enkel, ifølge prosjektlederen.

– Prosjektet kunne ha stått ferdig i 2018, men dessverre er vi nå i ferd med å skrinlegge det, sier prosjektleder Trygve Bratz.

På vegne av grunneieren, Staff Holding, sendte han inn et planforslag til kommunen i april. Prosjektet fikk navnet «Kilden» fordi det opprinnelig lå en vannkilde på banktomten. En svømmehall på tomten uten kostnad for kommunen var en del av forslaget. 

– Denne ideen tenkte vi å videreføre i prosjektet – som stener rundt en kilde ligger boligene stablet rundt den store vannflaten og bassenget. Sammen utgjør de en kvadratur med hus på hus som danner en ramme rundt et beskyttet gårdsrom, sier Bratz.

PS: Artikkelen fortsetter under bildet!

HUS PÅ HUS: Slik vil grunneieren transformere DNB-eiendommen. Prosjektet heter «Kilden», og innebærer at DNB-bygget rives og erstattes med et nytt bygg på fem og en halv etasjer, og fylles med 40 boliger, en kafé, et treningssenter og et svømmeanlegg i første etasje.
HUS PÅ HUS: Slik vil grunneieren transformere DNB-eiendommen. Prosjektet heter «Kilden», og innebærer at DNB-bygget rives og erstattes med et nytt bygg på fem og en halv etasjer, og fylles med 40 boliger, en kafé, et treningssenter og et svømmeanlegg i første etasje. Foto: C. F. Møller


Ifølge Bratz fikk de en meget god mottakelse i april, og avtalte med kommunen om fremdrift og en arkitektkonkurranse om utforming av nybygget. Han sier forslaget til finansiering innebar ingen belastning for kommunen og driftskostnadene ville ha vært minimale.

– I mai sendte vi inn et konkret forslag med juridiske utredninger, som kostet oss 250.000 kroner. Kommunen derimot har ikke fulgt opp noen av sine avtalte forpliktelser. De har ikke gjort en eneste ting vi var enig om i april og mai, sier Bratz.

Kommunen trakk seg

PROSJEKTLEDER: – Det er mangel på politisk vilje til å ta tak i denne saken, sier prosjektleder i Staff Holding, Trygve Bratz.
PROSJEKTLEDER: – Det er mangel på politisk vilje til å ta tak i denne saken, sier prosjektleder i Staff Holding, Trygve Bratz. Foto: Yana Stubberudlien

Ifølge Bratz virket det som at administrasjonen ikke lenger var interessert i prosjektet.

– Frem til oktober har vi ikke mottatt en eneste henvendelse fra kommunen. Forslaget vårt dreier seg om blant annet en offentlig svømmehall i sentrum, men kommunen har ikke nevnt dette i sitt planforslag for sentrumsplanen. De har istedenfor foreslått å bygge en svømmehall i et nytt sentrumsbygg, sier prosjektlederen.

Han reagerer på kommunens foreslag om å bevare bankbygget, men at det blir bygget på med et tilbygg på inntil fem etasjer.

– Dette lar seg ikke realisere. Det blir ikke bærekraftig.

Uklarheter om tomtene

Ifølge kommunalsjef Espen Dag Rydland har det vært uklarheter om eierskap til DNB-tomten.

– Både Staff Holding og Profier har hevdet å ha kontroll over den. Da Staff Holding sendte inn sitt forslag for banktomten og de bakliggende tomtene, viste det seg at de ikke hadde kontroll på villatomtene. Dette ble kjent i juni, sier han.

Rydland sier at i et møte med Profier den 6. juli hevdet selskapet å ha majoritetseierskap til alle tomtene, og sa at det ikke var aktuelt å realisere et svømmeanlegg.

– Den 11. august sendte vi en melding til Staff Holding og Profier for å få klarhet rundt eierskap av tomtene, men vi fikk ingen svar, sier kommunalsjefen.

DAGENS BYGG: Ifølge Trygve Bratz i Staff Holding eier de DNB-tomten, som er på over 2 000 kvadratmeter i areal.
DAGENS BYGG: Ifølge Trygve Bratz i Staff Holding eier de DNB-tomten, som er på over 2 000 kvadratmeter i areal. Foto: Yana Stubberudlien

 

– Kan det bli aktuelt å se på dette prosjektet på nytt?

– Det er vanskelig å forholde seg til slike aktører. Vi har hatt mange møter med Staff Holding og de har fått mange svar. Nå er vi mest opptatt av å få lagt ut områdereguleringen for Kolbotn på høring. Planforslaget ekskluderer ikke realisering av svømmehall. Så får vi komme tilbake til saken om Staff Holding fortsatt ønsker å realisere svømmehall, sier Rydland.

Dette foreslår kommunen

Tomten med DNB-bygget er en del av områdereguleringen for Kolbotn sentrum. Kommunens planforslag skal førstegangsbehandles i midten av november.

Kommunen foreslår at eksisterende bankbygget bevares, men bygges på med et nybygg på inntil fem etasjer og terrasserte leiligheter.

I første etasje, ut mot miljøgaten, foreslår kommunen å anlegge et serveringssted, forretninger eller annen type publikumsrettet virksomhet. Forplassen er foreslått opparbeidet for torghandel og uteservering. Arealene ønskes opparbeidet og møblert slik at de er egnet for lek og opphold.

Fakta om prosjektet "Kilden":

  • Staff Holding, som eier DNB-tomten i Kolbotnveien, står bak prosjektet.
  • Forslaget dreier seg om å rive dagens DNB-bygg og erstatte det med et nybygg.
  • Nybygget er foreslått i fem og en halv etasjer, med 40 boliger i ulike størrelser og typer, en offentlig svømmehall, et treningssenter og en kafé med resepsjon.
  • Areal: 2420 kvm til offentlig svømmehall, 4011 kvm til boliger og 620 kvm til gårdsrom.
  • Maks tillatt boligareal for denne tomten har nylig blitt justert fra 2500 til 2800 kvadratmeter, ifølge referatet fra møtet i Sentrumsutvalget.

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

Kommunen kaller inn til pressemøte: – Nordre Follo kommune er utsatt for smittespredning

I går ble det kjent om to smittetilfeller hos ansatt i barnehage og SFO. Mandag ettermiddag skal kommunen orientere om situasjonen, konsekvenser og tiltak. Les hele saken

Nyheter Togtilbudet i Nordre Follo

Fortsatt stengt for togtrafikk – Utsetter åpning av Østfoldbanen

Etter seks uker med sommerarbeid på Østfoldbanen vil det fortsatt være stengt for togtrafikk mellom Kolbotn og Ås/Kråkstad. Den planlagte åpningen av Østfoldbanen er foreløpig utsatt med én uke. Les hele saken

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

Ansatt i barnehage og ansatt på SFO smittet – Flere barn og voksne kan være berørt

Søndag 9. august ble det meldt inn to nye smittetilfeller i Nordre Follo. Begge tilfeller er knyttet covid-19-utbruddet i Indre Østfold. Les hele saken

Til toppen