STORT BEHOV: Sofiemyrtoppen er en av skolene som har behov for omfattende strakstiltak.
Nyheter
STORT BEHOV: Sofiemyrtoppen er en av skolene som har behov for omfattende strakstiltak. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Sjekk hva som må gjøres på din skole

Les tilstandsrapportene for skolene i Oppegård i sin helhet.

Flere av skolene her i Oppegård har et enormt behov for oppussing og strakstiltak. Her kan du lese hva som skal gjøres, og hva det er behov for å gjøre ved din skole. Klikker du på leslenkene under hver skole, kan du lese rapportene i sin helhet.

Tiltak i 2016

Noen enkelte tiltak som fremkommer i tilstandsrapportene til Reinertsen, er eller blir gjennomført i 2016, ifølge eiendomssjef Liv Karin Sørli. Her finner du oversikten over de aktuelle tiltakene:

Kolbotn skole

Behov for 17.960.000 kroner til strakstiltak

 • Nødvendig utbedring av tak ble gjennomført i 2015.
 • Del av tiltak 32 i rapporten: Gymsal – utbedret.

Her finner du tilstandsrapporten og oversikten over alle strakstiltakene Kolbotn skole har behov for:

 

 

Sofiemyrtoppen skole, avdeling Sofiemyr

Behov for 3.800.000 kroner til strakstiltak

 • Tiltak 24 i rapporten (brannklassifiserte dører og innevegger): Gjennomført.
 • Tiltak 31 i rapporten (dusjanlegg): Gjennomføres ikke da disse ikke benyttes.
 • Tiltak 36 (gymsal): Gjennomføres ikke da gymsal ikke er i bruk.

Her finner du tilstandsrapporten med oversikten over alle strakstiltakene Sofiemyr skole har behov for:

 

Sofiemyrtoppen skole, avdeling Fløysbonn

Behov for 2.100.000 kroner til strakstiltak

 • Ingen tiltak fra rapporten til Reinertsen blir gjennomført i 2016.

Her finner du tilstandsrapporten og oversikten over alle strakstiltakene Fløysbonn skole har behov for:


 

Hellerasten skole

Behov for 9.600.000 kroner til strakstiltak

 • Tiltak 24 fra rapporten: Gjennomført.
 • Tiltak 26 fra rapporten: Tiltak på utskifting av tak er gjennomført.
 • Tiltak 43 (siste punkt i rapporten: dørautomatikk): Gjennomført.
 • Tiltak 44 (nødlys): Gjennomført.

Her finner du tilstandsrapporten med oversikten over alle strakstiltakene Hellerasten skole har behov for:

Greverud skole 

 • Det gjennomføres i år et prosjekt for å utbedre den gamle murfasaden. Arbeidene omfatter også dreneringsarbeid og ny nødutgang fra gymsal. I tillegg oppgraderes aula og toaletter.
 • Tiltak 31 (toaletter): Noe oppgradering av toaletter, gjennomføres nå.
 • Tiltak 44 (nødlys): Gjennomført.
 • Tiltak 54 (branndetektorer): Ivaretatt.

Her finner du tilstandsrapporten med oversikten over alle strakstiltakene Greverud skole har behov for:

Tårnåsen skole

Les også tilstandsrapporten for Tårnåsen skole:

PS: Hva mener du om kommunens håndtering av saken? Skriv en kommentar i kommentarfeltet her eller send oss et debattinnlegg på e-post. Du kan skrive inntil 3000 tegn, og fullt navn kreves. Send til debatt@oavis.no

Fakta om strakstiltakene på skolene

 • Reinertsen AS karlta i oktober 2015 tilstanden til Kolbotn, Sofiemyr, Greverud, Tårnåsen, Hellerasten og Fløysbonn skoler.
 • Rapportene beskriver generell tilstand til bygget, med feil og mangler, samt gir konklusjoner og foreslår midlertidige tiltak.
 • Strakstiltak (bør utbedres relativt raskt på grunn av forskriftskrav og/eller fare for liv og helse) + Midlertidige tiltak (om to til fem år):
 • Kolbotn skole: 17.960.000,- + 870.000,-
 • Sofiemyr skole: 3.800.000,- + 820.000,-
 • Fløysbonn skole: 2.100.000,- + 4.400.000,-
 • Greverud skole: 22.900.000,- (kun strakstiltak)
 • Hellerasten skole: 9.620.000,- + 300.000,-
 • Tårnåsen skole: 75.000,- (kun strakstiltak)
 • Sum: 62.845.000,- (56.455.000,- + 6.390.000,-)

 

    

Til toppen