STORT BEHOV: Sofiemyrtoppen er en av skolene som har behov for omfattende strakstiltak.
Nyheter
STORT BEHOV: Sofiemyrtoppen er en av skolene som har behov for omfattende strakstiltak. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Sjekk hva som må gjøres på din skole

Les tilstandsrapportene for skolene i Oppegård i sin helhet.

Flere av skolene her i Oppegård har et enormt behov for oppussing og strakstiltak. Her kan du lese hva som skal gjøres, og hva det er behov for å gjøre ved din skole. Klikker du på leslenkene under hver skole, kan du lese rapportene i sin helhet.

Tiltak i 2016

Noen enkelte tiltak som fremkommer i tilstandsrapportene til Reinertsen, er eller blir gjennomført i 2016, ifølge eiendomssjef Liv Karin Sørli. Her finner du oversikten over de aktuelle tiltakene:

Kolbotn skole

Behov for 17.960.000 kroner til strakstiltak

 • Nødvendig utbedring av tak ble gjennomført i 2015.
 • Del av tiltak 32 i rapporten: Gymsal – utbedret.

Her finner du tilstandsrapporten og oversikten over alle strakstiltakene Kolbotn skole har behov for:

 

 

Sofiemyrtoppen skole, avdeling Sofiemyr

Behov for 3.800.000 kroner til strakstiltak

 • Tiltak 24 i rapporten (brannklassifiserte dører og innevegger): Gjennomført.
 • Tiltak 31 i rapporten (dusjanlegg): Gjennomføres ikke da disse ikke benyttes.
 • Tiltak 36 (gymsal): Gjennomføres ikke da gymsal ikke er i bruk.

Her finner du tilstandsrapporten med oversikten over alle strakstiltakene Sofiemyr skole har behov for:

 

Sofiemyrtoppen skole, avdeling Fløysbonn

Behov for 2.100.000 kroner til strakstiltak

 • Ingen tiltak fra rapporten til Reinertsen blir gjennomført i 2016.

Her finner du tilstandsrapporten og oversikten over alle strakstiltakene Fløysbonn skole har behov for:


 

Hellerasten skole

Behov for 9.600.000 kroner til strakstiltak

 • Tiltak 24 fra rapporten: Gjennomført.
 • Tiltak 26 fra rapporten: Tiltak på utskifting av tak er gjennomført.
 • Tiltak 43 (siste punkt i rapporten: dørautomatikk): Gjennomført.
 • Tiltak 44 (nødlys): Gjennomført.

Her finner du tilstandsrapporten med oversikten over alle strakstiltakene Hellerasten skole har behov for:

Greverud skole 

 • Det gjennomføres i år et prosjekt for å utbedre den gamle murfasaden. Arbeidene omfatter også dreneringsarbeid og ny nødutgang fra gymsal. I tillegg oppgraderes aula og toaletter.
 • Tiltak 31 (toaletter): Noe oppgradering av toaletter, gjennomføres nå.
 • Tiltak 44 (nødlys): Gjennomført.
 • Tiltak 54 (branndetektorer): Ivaretatt.

Her finner du tilstandsrapporten med oversikten over alle strakstiltakene Greverud skole har behov for:

Tårnåsen skole

Les også tilstandsrapporten for Tårnåsen skole:

PS: Hva mener du om kommunens håndtering av saken? Skriv en kommentar i kommentarfeltet her eller send oss et debattinnlegg på e-post. Du kan skrive inntil 3000 tegn, og fullt navn kreves. Send til debatt@oavis.no

Fakta om strakstiltakene på skolene

 • Reinertsen AS karlta i oktober 2015 tilstanden til Kolbotn, Sofiemyr, Greverud, Tårnåsen, Hellerasten og Fløysbonn skoler.
 • Rapportene beskriver generell tilstand til bygget, med feil og mangler, samt gir konklusjoner og foreslår midlertidige tiltak.
 • Strakstiltak (bør utbedres relativt raskt på grunn av forskriftskrav og/eller fare for liv og helse) + Midlertidige tiltak (om to til fem år):
 • Kolbotn skole: 17.960.000,- + 870.000,-
 • Sofiemyr skole: 3.800.000,- + 820.000,-
 • Fløysbonn skole: 2.100.000,- + 4.400.000,-
 • Greverud skole: 22.900.000,- (kun strakstiltak)
 • Hellerasten skole: 9.620.000,- + 300.000,-
 • Tårnåsen skole: 75.000,- (kun strakstiltak)
 • Sum: 62.845.000,- (56.455.000,- + 6.390.000,-)

 

    

Debatt Vann og avløp

Vann til besvær

"Vi ber ordfører Thomas Sjøvold om å opplyse innbyggerne om hvor mye det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til det samme nivået som i Ski? Han kan gjøre det enkelt ved å omregne det til antall svømmehaller", skriver Gunnar Sveen fra Kolbotn på vegne av bevegelsen OppegårdsVenner. Les hele saken

Nyheter Algeoppblomstring i Gjersjøen

Skal sjekke om drikkevannet vårt er trygt

Endelig svar på om det er cyanobakterier i Gjersjøen og hvilken type cyanobakterier det er vil først foreligge i midten av uken. "Ved tydelig vannblomst eller påviste algetoksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading", ifølge Folkehelseinstituttet. Les hele saken

Til toppen