HER BYGGES DET: Arbeidene er for lengst i gang på Myrvoll. Nå er de nye veinavnene bestemt!
Nyheter
HER BYGGES DET: Arbeidene er for lengst i gang på Myrvoll. Nå er de nye veinavnene bestemt! (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Sjekk hva veiene på "nye" Myrvoll skal hete

Nysgjerrig på adressen til dem som skal bo på Skogsåsen og Trelasttomta? Her er svaret på hva veiene deres skal hete!

Det skal bygges boliger på boliger på den gamle Trelasttomta og på Skogsåsen på Myrvoll, og dem som skal flytte inn skal selvfølgelig også ha en adresse!

I Utvalg for miljø- og plan (UMP) ble veinavnene for de nye veiene på Myrvoll vedtatt enstemmig, og nå er det klart hva adressene blir på det nye boligområdet midt i kommunen.

Dette er kriteriene

Det er ikke bare å sette helt vilkårlige navn når man først skal navngi veier i kommunen. Det ligger flere kriterier til grunn!

Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen og Ski kommune. Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen. Navnet bør passe på stedet. Navnet bør være varierte, og bør ikke virke støtende eller komisk.

Les også: Nå starter arbeidet med ny infrastruktur på Myrvoll

I tillegg skal navnet være lett å oppfatte, skrive og uttale, og man skal unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavna. Grunnen til det er at omdømmet til en person kan endre seg over tid. Helst bør det gå minst fem til ti år fra en person er
død, til en velger å ta i bruk vedkommendes navn.

PS! Saken fortsetter under bildet!

SLIK BLIR DET TIL SLUTT: Her er en tegning av hvordan
SLIK BLIR DET TIL SLUTT: Her er en tegning av hvordan "nye" Myrvoll blir. Foto: Bolig & Eiendomsutvikling AS

Og navnene ble...

Nå er det klart at de nye veinavnene ble Trelastveien og Skogsåsen, og veinavnene er ikke tilfeldig valgt!

Politikerne mente at Trelastveien viser til virksomheten Kolbotn Trelast som tidligere var på eiendommen, mens Skogsåsensamme navn som reguleringsplanen. Politikerne mener at navnet passer på stedet. Området ligger i en skogvokst ås. Øst for området ligger boligområder med adressenavn som Ospelia, Løvlia og Blåbærskogen.

Arbeidsstart

Samtidig som at de nye veinavnene er klare, starter også arbeidet med vei, vann og avløp på «nye» Myrvoll.

JM Norge skal snart i gang med utbygging på Myrvoll/Ekornrud, altså på Trelasttomta og Skogsåsen.

SLIK SER DET UT NÅ: Det er fortsatt ingen bygninger på plassen, men snart skal mange, mange mennesker flytte hit!
SLIK SER DET UT NÅ: Det er fortsatt ingen bygninger på plassen, men snart skal mange, mange mennesker flytte hit! Foto: Anders Nordheim Dahl

I den forbindelse starter arbeidet med etablering av ny infrastruktur, altså vei, vann og avløp, i løpet av kort tid.

Les også: Nå nattestenges Nordbytunnelen

JM Norge har engasjert Isachsen Entreprenør AS til dette arbeidet. Entreprenøren begynner å sette opp konteinere og maskiner til rigg på kommunens eiendom mellom Bakkeveien og jernbanen.

– I forbindelse med dette vil det forekomme en del tungtransport inn og ut av tomten. Dette arbeidet vil skje på hverdager og innenfor normal arbeidstid, opplyser virksomhetsleder i UTE, Heidi Tomten.

Oppegård kommune overtar etablert infrastruktur når dette er ferdigstilt fra utbyggers side.

 

 

Nyheter Storebukta-prosjektet

– Dette er helt uakseptabelt!

Kommunen og Storebukta-utbyggeren vil sette opp en port som stenger undergangen i Theodor Hansens vei for ordinær trafikk frem til høsten. Beboere i området er i harnisk. – At utbygger ikke er villig til å betale for nødvendig sikkerhet kan ikke veltes over på oss på denne måten. Nå er det på tide at kommunen stiller seg på beboernes side og stiller ordentlige krav, sier styreleder for Tangen Vel, Jan Willem Kopperud. Les hele saken

Nyheter Digitale læringsmidler på skolen

Beroliger foresatte

– Vi har etablert sikkerhetstiltak for å hindre at personinformasjonen til elevene kommer på avveie, sier IKT-rådgiver i Oppegård, Andreas Christiansen (41). Sjekk også hva Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet mener om saken. Les hele saken

Nyheter Ingen forvaltningsrevisjon i Oppegård i 2019

– Bryter kommuneloven

Revisjonssjef i Follo distriktsrevisjon IKS (FDR), Steinar Neby, mener Oppegård kommune bryter gjeldende kommunelov ved å ikke utføre de lovpålagte forvaltningsrevisjonene. Les hele saken

Til toppen