TIL SALGS: Rådhuset kan bli ditt! Dette er bare en av bygningene og eiendommene som kommunen nå legger ut for salg. PS! Husk å lese papirutgaven av Oppegård Avis torsdag den 8. februar for å lese et stort intervju med meglerne som har fått oppdraget med å selge de kommunale eiendommene.
Nyheter
TIL SALGS: Rådhuset kan bli ditt! Dette er bare en av bygningene og eiendommene som kommunen nå legger ut for salg. PS! Husk å lese papirutgaven av Oppegård Avis torsdag den 8. februar for å lese et stort intervju med meglerne som har fått oppdraget med å selge de kommunale eiendommene. (Foto: Anders Nordheim Dahl)

Sjekk hvilke eiendommer kommunen skal selge

En lang liste med eiendommer er nå lagt ut for salg. Sjekk hvilke!

Kommunestyret bestemte for en tid tilbake at en rekke kommunale eiendommer og tomter skal legges ut for salg, blant annet for å finansiere fremtidige investeringer,Oppgaven ble lagt ut på anbud, og Metra Eiendom fikk oppdraget.

Les også: Nå har det blitt dyrere å kjøre kollektivt

I papirutgaven av Oppegård Avis torsdag den 8. februar kan du lese et intervju med meglerne og se deres tanker rundt salget av eiendommene, men her i denne saken gir vi deg en oversikt over hvlike eiendommer og bygninger kommunen nå ønsker å kvitte seg med.

Her er listen

Herunder finner du listen over eiendommer som skal selges av Metra Eiendom for Oppegård kommune i årene som kommer. Sorteringen er slik at du ser adressen på eiendommen/bygningen, bruks- og gårdsnummer, størrelse i antall kvadratmeter og regulering

Merk deg at på noen av bildene vises bakgrunns-bygninger og annet som ikke omfattes av et eventuelt salg.

1. Kongeveien 28
49/304 2111 Boligbebyggelse

NB! Saken fortsetter under bildet!

SKAL SELGES: Denne eiendommen i Kongeveien 28 på Sofiemyr skal selges. Foto: Anders Nordheim Dahl


2. Klaus Egges vei 34

47/509 1 011 Barnehage

NB! Saken fortsetter under bildet!

SKAL SELGES: Denne tomten i Klaus Egges vei 34 på Ingieråsen skal selges. Foto: Anders Nordheim Dahl


3. Lokes vei 5

49/6 4 425 Friområde med barnepark

NB! Saken fortsetter under bildet!

TIL SALGS: Her, i Lokes vei 5 på Tårnåsen, skal det også selges. Foto: Anders Nordheim Dahl


4. Holbergs vei 2
49/435 2 069 Barnehage

NB! Saken fortsetter under bildet!

SKAL SELGES: Denne gamle barneparken i Holbergvei 2 på Sofiemyr. Foto: Anders Nordheim Dahl


5. Skiveien 71
40/160 980 Offentlig bebyggelse / bolig

NB! Saken fortsetter under bildet!

SKAL SELGES: Her i Skiveien 71 skal det selges en tomt. Foto: Anders Nordheim Dahl


6. Liten del av 39/14 mellom Trolldalen og Mellomåsveien
39/14 1 400 Offentlig bygg - barnehage

7. Valhallaveien 62
38/699, 38/327 7 750 Kombinert offentlig formål bolig/forretning/kontor + vegformål

NB! Saken fortsetter under bildet!

TIL SALGS: Her, i Valhallaveien 62, kan du sikre deg en kommunal tomt. Foto: Anders Nordheim Dahl


8. ved Solbråtanveien 48
50/36 Ca 550 Uregulert. Arealformål offentlig eller privat tjenesteyting i kpl.

9. Bakkeveien 1
43/312 15 919 Sentrumsformål, Parkering, Veg

10. Skiveien 213 og 215
44/387, 44/388 3 686 Forretning/kontor, vegformål, annen veigrunn

NB! Saken fortsetter under bildene!

SKAL SELGES: Ved Oppegård stasjon ligger det en tomt for salg her i Skiveien 213. Foto: Anders Nordheim Dahl
SKAL SELGES: Ved Oppegård stasjon ligger det en tomt for salg her i Skiveien 215. Foto: Anders Nordheim Dahl


11. Sætreskogveien 1, 2, 6 og 10
44/21, 44/23, 44/125, 44/374, 44/214 6 051 Boligformål, Vegformål og Kombinert formål Bolig/forretning/kontor

NB! Saken fortsetter under bildet!

SKAL SELGES: I Sætreskogveien 1 ligger det en tomt for salg. I samme område skal det også selges i nummer 2, 6 og 10. Foto: Anders Nordheim Dahl

 

12. Mastemyr, øst for hotellet
39/772 10 924 Hotell

NB! Saken fortsetter under bildet!

VED HOTELLET: Øst for Mastemyr hotell ligger det en tomt for salg. Foto: Anders Nordheim Dahl


13. Nedre Ekornrud

41/35 216 000 Uregulert. Arealfomål LNF, fremtidig boligområde, fremtidig skole i kpl.

14. Grønmo
34/1 295 562 Uregulert. Arealformål LNF i kpl.
Merknad: Kan selges i tråd med anbefalingene i denne saken. Arealene som leies ut til Svartskog barnehage og Follogruppen av Norsk radio relæ liga skilles ut som egen eiendom og beholdes i kommunalt eie. Resten av eiendommen selges med klausuler om utvidede rettigheter for allmennheten og tilbakekjøpsrett og forkjøpsrett for kommunen. Deler kan selges, men da med strenge klausuler. Handler mindre om inntekter og mer om god forvaltning av områdene.

15. Kurud skog
45/2 442 954 Delvis regulert til skog/idrettsanlegg.
Merknad: Kan selges i tråd med anbefalingene i denne saken. Eiendommen selges med klausuler om utvidede rettigheter for allmennheten og tilbakekjøpsrett og forkjøpsrett for kommunen. Problemstillinger vedrørende hensynet til støy ved skytebanene avklares før denne delen av eiendommen kan selges. Deler kan selges, men da med strenge klausuler. Handler mindre om inntekter og mer om god forvaltning av områdene.

16. Hellerasten ungdomsskole
40/496 26 156 Offentlig eller privat tjenesteyting 4

NB! Saken fortsetter under bildet!

TIL SALGS: Hellerasten skole. Foto: Anders Nordheim Dahl


17. Sofiemyrtoppen skole

49/281 24 553 Offentlig bebyggelse - undervisning

NB! Saken fortsetter under bildet!

SKAL SELGES: Sofiemyrtoppen barneskole legges også under hammeren. Foto: Anders Nordheim Dahl


18. Sofiemyrhallen
49/604 8 114 Offentlig bebyggelse

NB! Saken fortsetter under bildet!

TIL SALGS: Sofiemyrhallen skal selges. Bilde: Anders Nordheim Dahl


19. Sofiemyråsen skole

49/1112 5 718 Offentlig bebyggelse

20. Oppegård rådhus
40/67 15 810 Park og kombinert formål bolig/tjenesteyting

NB! Saken fortsetter under bildet!

TIL SALGS: Rådhuset kan bli ditt! Dette er bare en av bygningene og eiendommene som kommunen nå legger ut for salg. PS! Husk å lese papirutgaven av Oppegård Avis torsdag den 8. februar for å lese et stort intervju med meglerne som har fått oppdraget med å selge de kommunale eiendommene. Foto: Anders Nordheim Dahl


21. Arealer i utbyggingsområder i Kolbotn sentrum

40/991, 40/42, 40/43, 40/347, 40/286, 40/584, 40/984 5 620 Bolig, og kombinerte formål forretning/tjenesteyting, bolig/tjenesteyting og kjøpesenter/tjenesteyting.

 

Foto: Anders Nordheim Dahl

Nyheter Kolbotn stasjon

Pakkhuset som sykkelhotell

Bane NOR Eiendom foreslår midlertidig bruk av pakkhuset på Kolbotn stasjon som et sykkelhotell med plass til bare 20 til 30 sykler. Når Kolbotn stasjon skal bygges om, ønsker de å rive det bevaringsverdige pakkhuset. Les hele saken

Til toppen