EIENDOM I OPPEGÅRD: Virksomhet Eiendom i Oppegård kommune er i dag lokalisert i første etasje i Kolbotnveien 22 på Kolbotn.

Nyheter Kommunesammenslåing om 89 dager

EIENDOM I OPPEGÅRD: Virksomhet Eiendom i Oppegård kommune er i dag lokalisert i første etasje i Kolbotnveien 22 på Kolbotn. (Foto: Espen Braata)

Skal flytte fra Kolbotn til Langhus

Eiendomsavdelingene i Oppegård og Ski skal samlokaliseres. De nye lokalene på Langhus har oppgraderingsbehov på fem millioner kroner. I tillegg kommer leiekostnadene på tre millioner kroner per år.

Samlokalisering av fagmiljøene i Ski og Oppegård var tirsdag forrige uke en sak i Fellesnemnda. Sistnevnte samordner Oppegård og Ski kommuner frem til et nytt felles kommunestyre er på plass.

I forbindelse med kommunesammenslåingen skal eiendomsavdelingene i Oppegård og Ski samlokaliseres.

Virksomhet Eiendom i Oppegård er i dag i hovedsak lokalisert i Kolbotnveien 22 som kommunen leier, mens en tisvarende virksomhet i Ski har flyttet ut av sine lokaler i Westgaarden og har midlertidig plassering i flere bygg.

EIENDOM I OPPEGÅRD: Virksomhet Eiendom i Oppegård kommune er i dag lokalisert i første etasje i Kolbotnveien 22 på Kolbotn. Foto: Espen Braata

 

Prosjektrådmann i Nordre Follo kommune, Gro Herheim, skriver i saksfremlegget at Nordre Follo kommune ikke disponerer lokaler som gjør det mulig å samlokalisere disse to virksomhetene på en hensiktsmessig måte.

Les også: Dette er planen for miljøstasjonen

Fant det beste tilbudet på Langhus

MÅ OPPGRADERES TIL FEM MILLIONER: Atlas Copcos hovedkontor ligger i Berghagan 7 på Langhus i Ski. Det er estimert et oppgraderingsbehov i lokalene på om lag fem millioner kroner. Foto: Atlas Copco

Ifølge Herheim er det gjort et søk etter rimelige lokaler midt i den nye kommunen for å unngå flere lokale baser for daglig oppmøte, og "det beste tilbudet som foreligger er samlokalisering i Atlas Copco-bygget i Berghagan 7 på Langhus.

"Tilbudt leiepris vurderes som fordelaktig, og det vil være mulig å utvide leieforholdet dersom det skulle bli behov for å lokalisere flere virksomheter her", skriver prosjektrådmannen i saksfremlegget.

Videre står det at leietilbudet er totalt på 3 millioner kroner per år inkludert felleskostnader. Leieavtalens lengde er på fem år med opsjon på fem år.

Det er også estimert et oppgraderingsbehov i lokalene på om lag fem millioner kroner.

KAN LEIES FOR 3 MILLIONER PER ÅR: Atlas Copcos hovedkontor ligger på Berghagan 7 på Langhus i Ski.

 

Les også: Kommunen ble felt for brudd på regelverket

Slik kan dette finansieres

Prosjektrådmannen skriver videre at Berghagan kan finansieres ved fremleie av Kolbotnveien 22 (benyttes av Eiendom i Oppegård i dag), utleie av Norbyveien 23 i Ski (disponeres midlertidig av Eiendom i Ski i dag), utleie av Åsenveien 4 i Ski (er i kommunalt eie, men ikke utleid i dag) samt bortfall av dagens leiekostnader for snekkerverksted og garasje på driftsstasjonen i Oppegård.

Dette vil i hovedsak dekke hele finansieringsbehovet, ifølge Herheim. I tillegg kan utleie av mindre lokaler i kommunal eiendomsmasse som ikke benyttes av andre tjenester vurderes. 

Les også: Slik blir vintervedlikeholdet i Oppegård i år

To ytterligere lokaliseringer

Fellesnemnda har tidligere vedtatt lokalisering av virksomheten Kommunale utleieboliger blir i Westgaarden i Ski sentrum.

KAN BLI FLYTTET HIT: Den kommunaltekniske virksomheten i Ski kommune heter Kommunalteknikk og holder til på Drømtorp driftsentral i Teglveien 18A. Kart: Google

Når det gjelder virksomhetene Vei og park og Vann og avløp i Oppegård, skal de flytte fra Sofiemyrveien 8 og samlokaliseres med de tilsvarende virksomhetene i Ski kommune.

Det vurderes nå flere alternativer for helt eller delvis samlokalisering av disse. Både Drømtorp og andre lokasjoner vil bli vurdert i denne sammenhengen, ifølge prosjektrådmannen.

Samtidig påpeker hun at Drømtorp driftssentral i Teglveien 18A har behov for betydelig kapasitet innen lager, verksted, garasjer, garderober med mye mer, og krever derfor mye areal.

Les mer om saken i Oppegård Avis neste uke.

Les også: UTE Oppegård ut fra Oppegård

Debatt Kolbotn sentrum

Vi bør ha en revidert områdeplan for Kolbotn sentrum

"Valgomaten til Oppegård Avis viser at Ap har vært et klart støtteparti for Høyre i Oppegård i de viktigste sakene som angår Kolbotn sentrum. De rødgrønne på sin side har samlet markert at de ønsker en forandring i dette", skriver Gunnar Sveen i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Til toppen