USIKKER FREMTID: Follo Ren IKS skulle bygge en ny gjenvinningsstasjon på Vinterbro. Bildet viser hovedkontoret til selskapet på Vinterbro.
Nyheter
USIKKER FREMTID: Follo Ren IKS skulle bygge en ny gjenvinningsstasjon på Vinterbro. Bildet viser hovedkontoret til selskapet på Vinterbro. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Skjebnedag for Follo Ren IKS

Kommunen vil si opp medlemskapet i Follo Ren og bli en del av Romerike avfallsforedling (ROAF) fra januar 2019. Som følge av dette vil renovasjonsgebyret øke med rundt 70 prosent.

I kveld skal kommunestyret behandle en sak som handler om valg av en fremtidig renovasjonsløsning i Oppegård kommune. Årsaken til dette er den pågående kommunereformen.

Regjeringen vil i løpet av våren legge frem forslag om en ny kommunestruktur, og Stortinget forventes å fatte sitt endelige vedtak i juni 2017. Fylkesmannen anbefaler at også Ås kommune blir en del av Nordre Follo kommune sammen med Ski og Oppegård.

Les også: Økt gjenvinning i 2016

Konsekvenser for Follo Ren

Endringer i kommunestrukturen vil få konsekvenser for Follo Ren IKS, som er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av Oppegård, Ski, Ås, Frogn og Nesodden kommuner.

Oppegård eier 23,8 prosent av selskapet, Ski eier 26,1 prosent og Ås eier 16,5 prosent. Dette vil si at Oppegård og Ski til sammen eier 49,9 prosent av selskapet. Oppegård, Ski og Ås eier til sammen 66,4 prosent.

Ifølge selskapsavtalen til Follo Ren IKS kan den enkelte medlemskommune med ett års skriftlig varsel til styret si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst fra dette.

 PS! Saken fortsetter under bildet!

USIKKER FREMTID: Follo Ren IKS skulle bygge en ny gjenvinningsstasjon på Vinterbro, men det har aldri blitt noe av denne saken. Bildet viser hovedkontoret til selskapet på Vinterbro.
USIKKER FREMTID: Follo Ren IKS skulle bygge en ny gjenvinningsstasjon på Vinterbro, men det har aldri blitt noe av denne saken. Bildet viser hovedkontoret til selskapet på Vinterbro. Foto: Yana Stubberudlien

 

Formannskapet, som behandlet saken forrige uke, har vedtatt at Oppegård sier opp medlemskapet i Follo Ren IKS og søker medlemskap i Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) med virkning fra den 1. januar 2019.

Per i dag har Follo Ren 30 faste ansatte. Tre av dem bor i Oppegård kommune. Selskapet betjener 41.742 husstander i sine fem eierkommuner. Av disse er 10.091 i Oppegård kommune og 11.117 i Ski kommune.

Konsekvenser for abonnentene

Vedtaket om det eventuelle medlemskapet i ROAF IKS vil også få konsekvenser for deg og de andre abonnentene til Follo Ren IKS.

Renovasjonsgebyret i ROAF forventes nemlig å bli i gjennomsnitt 3.400 kroner i 2018. Dette er høyere enn forventede gebyrer for medlemskommunene i Follo Ren (red. anm.: rundt 2000 kroner i 2017 for Ski og Oppegård, med vanlig beholder), og tilsvarer en økning på 70 prosent.

Oppegård Avis har snakket med et par abonnenter fra Oppegård i forbindelse med saken.

– MERKELIG: – Økning på 70 prosent høres ut som en veldig stor økning fra det som vi betaler i dag. Formannskapets vedtak virker merkelig. De folkevalgte bør jo velge den mest økonomiske løsningen for innbyggerne, sier Stig Linna (55) fra Oppegård. Foto: Yana Stubberudlien
– MERKELIG: – Økning på 70 prosent høres ut som en veldig stor økning fra det som vi betaler i dag. Formannskapets vedtak virker merkelig. De folkevalgte bør jo velge den mest økonomiske løsningen for innbyggerne, sier Stig Linna (55) fra Oppegård. Foto: Yana Stubberudlien

 

– ILLE: – Det er en stor økning, så det er ille. Jeg er meget fornøyd med dagens løsning med Follo Ren. Det har fungert bra helt fra dag én. Det er ikke bra at de folkevalgte velger en mye dyrere løsning, sier Nils Pedersen (57) fra Sofiemyr. Foto: Yana Stubberudlien
– ILLE: – Det er en stor økning, så det er ille. Jeg er meget fornøyd med dagens løsning med Follo Ren. Det har fungert bra helt fra dag én. Det er ikke bra at de folkevalgte velger en mye dyrere løsning, sier Nils Pedersen (57) fra Sofiemyr. Foto: Yana Stubberudlien

Overrasket over vedtaket

OVERRASKET: Daglig leder av Follo Ren IKS, Runar Jacobsen, er overrasket over formannskapets vedtak.
OVERRASKET: Daglig leder av Follo Ren IKS, Runar Jacobsen, er overrasket over formannskapets vedtak. Foto: Yana Stubberudlien

Til tross for flere forsøk, har Oppegård Avis ikke lyktes med å få en kommentar fra Follo Rens styreledelse.

Daglig leder av selskapet, Runar Jacobsen, skriver i en epost til oss at Follo Ren er overrasket over formannskapets vedtak, spesielt med tanke på innstillingen som var at saken skulle utredes videre. Utover dette vil kan ikke kommentere saken.

Finnes flere alternativer

Medlemsavgiften i ROAF for Oppegård alene vil være mellom 200.000 og 250.000 kroner. Verdien av Oppegårds innskudd i Follo Ren IKS i dag utgjør 285.600 kroner, men de totale økonomiske konsekvensene av uttreden av Follo Ren er ikke avklart.

Det er viktig å påpeke at å melde seg inn i ROAF er ikke et eneste alternativ. Hjellnes-rapporten fra 2015 viser at det finnes en lang rekke mulige mottaksanlegg for kommunens husholdningsavfall i rimelig nærhet: Ved Oslo, Lørenskog, Drammen, Fredrikstad, Moss, Lillehammer og Tønsberg.

Det er derfor store muligheter for konkurranseutsetting og å oppnå gunstige priser. men til tross for flere andre alternativer er det ikke utredet tilknytning til andre avfallsselskaper enn ROAF, og heller ikke at kommunen tar hånd om husholdningsavfallet i egen regi.

Forutsetter felles vedtak

Som følge av formannskapets vedtak må utvidelse av gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr vurderes på nytt. Stasjonen må ha tilstrekkelig kapasitet for å dekke befolkningen i Nordre Follo kommune frem mot 2040.

Formannskapet har også vedtatt at det må vurderes om det er mulig å løse eventuelle behov for omlasting for Nordre Follo kommune i forbindelse med dette.

Rådmannen mener at det ikke er hensiktsmessig å melde seg ut av Follo Ren IKS før man har et klart alternativ. Det forutsettes at Ski kommune fatter vedtak om det samme som Oppegård, før rådmannen gjør at dette vedtaket blir realisert. Dersom det ikke skjer må rådmannen komme tilbake til kommunestyret.

Oppleves som hastesak

KRITISK: – Vi synes ikke det er lurt med bråhast. Vi etterlyser en større vurdering, sier Anne-Beth Skrede (Ap).
KRITISK: – Vi synes ikke det er lurt med bråhast. Vi etterlyser en større vurdering, sier Anne-Beth Skrede (Ap). Foto: Yana Stubberudlien

– Jeg opplever denne saken som en hastesak fra Høyre og alliansepartiene. Oppegård og Ski bør samarbeide om å vurdere og utrede flere alternativer, inkludert at den fremtidige Nordre Follo kommune selv skal ta hånd om renovasjonen. I vurderingen bør det belyses både hensyn til miljø, klima, økonomi og ivaretakelse av lov om offentlige anskaffelser, sier Anne-Beth Skrede (Ap).

 

Det var kun SV som støttet hennes forslag om dette under behandlingen av saken i utvalget for miljø og plan (UMP) den 7. februar.

Dette skjer allerede fra oktober 2017

Follo Ren har i løpet av 2016 gjort to vedtak om avfallshåndteringen for flere år fremover. ROAF ble formelt tildelt enerett om sentralsortering av avfall for inntil ti år. Behandling av avfallet, inkludert matavfall, vil fra oktober 2017 skje ved ROAFs anlegg.

Fra samme tidspunkt innføres også sortering av matavfall fra husholdningene i Follo Rens medlemskommuner. Oppegårds abonnenter vil kunne fortsette å benytte de benholderne de har i dag.

For å få en billigere transportløsning ble det også bestemt å ha en omlastestasjon for Follo Ren-kommunene på Fugleåsen i Ski fra oktober 2017. Follo Ren IKS skulle inngå leiekontrakt for ti år på Fugleåsen for leie av tomt, omlastehall og vaskehall.

Hva synes du om formannskapets vedtak i saken? Skriv gjerne din mening i kommentarfeltet eller send oss en epost til debatt@oavis.no

Nyheter

Vil redusere åpningstiden for lokal daglegevakt i Oppegård

Åpningstiden for daglegevakten i Oppegård kommune foreslås redusert med fire timer per døgn. Fra klokken 16:00 til klokken 08:00 i hverdager blir du henvist til Ski kommunale legesenter. Les hele saken

Nyheter Plastisbanen på Kolbotn

Kommunen kjøpte ulovlige midler til vedlikehold av plastisbanen

Kommunen har kjøpt to typer vedlikeholdsmidler for å vaske og polerere plastisbanen med. Etter en drøy måned viser det seg at begge midler er ulovlige. Kommunen stanser nå vedlikehold av plastisbanen. Les hele saken

Til toppen