Skogsåsen og Trelasttomta.
Nyheter
Skogsåsen og Trelasttomta. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Skogsåsen består

Nå skal de nye veiene ved Trelasttomta og Skogsåsen få navn.

De to nye kommunale veiene som kommer i forbindelse med det nye boligområdet på Trelasttomta og Skogsåsen, får trolig navnene Trelastveien og Skogsåsen.

Veiene, som har avkjørsel fra Tverrveien, blir adkomsten til byggeområdene under bygningsperioden.

Forslaget ble fremlagt Utvalget for miljø og plan (UMP) i mai, og utvalget hadde ingen innvendinger til navnene. Dermed kan det se ut som om de nye veiene får navn som henspeiler både tidligere virksomhet på tomten og området rundt.

Endringer

Kim Andre Moe, prosjektsjef i JM Norge har tidligere foreslått at den nye veien på Trelasttomta skal hete Eivind Sundts vei og at veien på Skogsåsen får navnet Stig Harris vei. Men nå ser det altså ut som om de endelige navnene ikke blir som boligutvikleren tidligere foreslo.

– Vi leverte inn vårt forslag sammen med Oppegård historielag, så har kommunen selv kommet med sine egne forslag, sier Moe.

Det er kommunestyret som vedtar veinavn i kommunen og de ønsket forslag fra utvikleren, ifølge Moe.

– De ba oss komme med et forslag og ønsket å forbinde det opp mot det historiske, med navnene Eivind Sundts vei og Stig Harris vei, men vi har ikke så sterke meninger om det, sier Moe.

Viktigere for kommunen

Han legger til at det er viktigere for kommunen og lokalbefolkningen, enn det er for JM Norge, hva navnevalget blir.

– Ønsker kommunen noe annet står de fritt til det, så forholder vi oss til det. De velger sine egen navn, og de ønsket kanskje navn med tilknytning til hele kommunen ikke bare Myrvoll. Det forstår vi godt, sier Moe.

Fristen for å sende inn merknader angående navnevalget går ut 10. august. Navnene er også sendt til språkrådet for vurdering av skrivemåte.

 

Nyheter Kolbotn stasjon

Pakkhuset som sykkelhotell

Bane NOR Eiendom foreslår midlertidig bruk av pakkhuset på Kolbotn stasjon som et sykkelhotell med plass til bare 20 til 30 sykler. Når Kolbotn stasjon skal bygges om, ønsker de å rive det bevaringsverdige pakkhuset. Les hele saken

Til toppen