LIKTE IKKE LØSNINGEN: Kommunen har foreslått å etablere en ny atkomstvei i forlengelse av Granåsbakken til Skiveien og via Kirkeveien til krysset i Sønsterudveien. SVV mener denne atkomsten ikke kan løses på grunn av dårlig avbøyning, sikt og stigningsforhold.
Nyheter
LIKTE IKKE LØSNINGEN: Kommunen har foreslått å etablere en ny atkomstvei i forlengelse av Granåsbakken til Skiveien og via Kirkeveien til krysset i Sønsterudveien. SVV mener denne atkomsten ikke kan løses på grunn av dårlig avbøyning, sikt og stigningsforhold. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Slaktet forslag for Skiveien

Statens vegvesen er ikke begeistret for kommunens trafikkløsning på den trafikkerte veien i Oppegård.

Oppegård Avis har tidligere skrevet om kommunens forslag om å gjøre Skiveien mellom krysset i Sønsterudveien og Rikeåskrysset som miljøgate. Ifølge forslaget skulle Skiveien utvides til fire felt med kollektivfelt i begge retninger mellom krysset i Sønsterudveien og Rikåskrysset.

Forslaget, som er en del av den såkalte sentrumsplanen for Kolbotn sentrum, falt ikke i smak hos Statens vegvesen (SVV), som forvalter fylkesveinettet på vegne av Akershus fylkeskommune.

– Ikke godt nok

SVV har nå fremmet innsigelse til planforslaget.

De mener forslaget som handler om utforming av Skiveien ikke er godt nok utredet og dokumentert, beslutningsgrunnlaget for å nå målsetningen om å prioritere gange, sykkel og kollektivtrafikk er for mangelfullt, og at krav til veiutformingen ikke er ivaretatt.

FRA TO TIL FIRE FELT: Kommunen har foreslått å utvide Skiveien mellom krysset i Sønsterudveien og Rikåskrysset til fire felt.
FRA TO TIL FIRE FELT: Kommunen har foreslått å utvide Skiveien mellom krysset i Sønsterudveien og Rikåskrysset til fire felt. Foto: Yana Stubberudlien

SVV skriver videre at forslaget viser for smale bredder på kjørefeltet og fysiske rabatter, og for dårlig avbøyning i rundkjøringen Skiveien/Sønsterudveien.

I tillegg mener de at atkomsten til det såkalte boligfeltet B13 ikke kan løses via Kirkeveien/Sønsterudkrysset på grunn av dårlig avbøyning, sikt og stigningsforhold.

SVV skriver i sin innsigelse at planområdet må utvides slik at rundkjøringen Skiveien/Mastemyrveien og et nytt kryss i Skiveien til byggeområdene i Skrenten omfattes av planforslaget. Dette for å sikre at det blir avsatt tilstrekkelig areal til disse kryssene i planen.

Les også: Mange trafikkulykker i helgen

Stiller strenge krav

I sin innsigelse krever SVV at planbestemmelsene i planforslaget må endres. Det stilles strengere krav, blant annet om at Skiveien skal være detaljregulert før reguleringsplan for tilliggende utbyggingsområder vedtas.

SVV skriver også at utbygging av Skiveien, som Oppegård kommune ønsker gjennomført gjennom fylkeskommunale budsjettmidler, må spilles inn i prioritert rekkefølge når den tiårige «Samferdselsplanen for Akershus» revideres. Det skjer en gang per år. Planen behandles alltid i desember.

SVV påpeker også at denne innsigelsen kunne ha vært unngått dersom kommunen hadde hatt en tettere dialog med dem om utforming av vegsystemet i forkant av høringen.

– Dersom kommunen ønsker en raskere fremdrift enn det fylkesvegbudsjettet tilsier, må kommunen finne andre finansieringskilder, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i SVV.

Samarbeid for bearbeiding av planen ble først etablert ved møte i slutten av desember 2016.

Nyheter Pressemøtet om covid-19-situasjonen i Nordre Follo

Vevelstadåsen skole og Vestråt barnehage: 61 barn og 16 voksne satt i karantene

Mandag ettermiddag ble det holdt et pressemøte om situasjonen i Nordre Follo. Se opptaket fra møtet her. Les hele saken

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

Kommunen kaller inn til pressemøte: – Nordre Follo kommune er utsatt for smittespredning

I går ble det kjent om to smittetilfeller hos ansatt i barnehage og SFO. Mandag ettermiddag skal kommunen orientere om situasjonen, konsekvenser og tiltak. Les hele saken

Nyheter Togtilbudet i Nordre Follo

Fortsatt stengt for togtrafikk – Utsetter åpning av Østfoldbanen

Etter seks uker med sommerarbeid på Østfoldbanen vil det fortsatt være stengt for togtrafikk mellom Kolbotn og Ås/Kråkstad. Den planlagte åpningen av Østfoldbanen er foreløpig utsatt med én uke. Les hele saken

Til toppen